De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan de Burgemeester en Schepenen van de stad Gent
Kraken, Woningnood, Daklozen, Wooncrisis, Solidariteit van onderop -

Open brief aan de Burgemeester en Schepenen van de stad Gent

zondag 23 januari 2011 01:51
Spread the love

Geachte heer Burgemeester en Schepenen van de stad Gent,

Dinsdag 25 januari e.k. dienen een aantal inwoners van de gekraakte huisjes in de Spitaalpoortstraat ter verantwoording voor het gerecht te verschijnen. Zij vrezen een vonnis te zullen krijgen dat zij binnen de 48 uur deze huizen moeten verlaten.

Zelf woon ik in een huis. Ik ben niet woonachtig in Gent en ik ken deze mensen niet. Toch heb ik bezwaar tegen deze eventuele uitzetting. Voor ik u de reden van mijn bezwaren mededeel, eerst dit : in deze brief stuur ik u geen verwijten, stel ik geen eisen en poneer ik geen stellingen. Ik uit mijn bezwaar vanuit wat ik waarneem en vanuit wat in mezelf omgaat. Daarbij ben ik, om mij in de daklozen in te leven, in mezelf gaan kijken hoe ik mij zou voelen als ik geen huis had om in te wonen. Verder volgt een opsomming van de noden die ik bij mezelf gevoeld heb, en door het hebben van een woning ingevuld zijn, en waarvan ik aanneem dat deze noden algemeen aanwezig zijn. Met oprechte intenties voor een wederzijdse en verbindende dialoog en met de bedoeling op het niveau van de gevoelens en de noden te blijven, stel ik op het einde van de brief stel de twee vragen die bij mij opgekomen zijn en doe ik een voorstel.

Hier volgen de redenen van mijn bezwaar tegen de uitzetting :

Ik hoorde meerdere keren dat ook in Gent geen huizen meer verhuurd worden onder de 500 euro. en dat er voor een sociale woning een wachtlijst is van een aantal jaar (net zoals in Brugge waar ik woon). Ik kan mij voorstellen dat voor de bewoners van de gekraakte huizen in de Spitaalpoortstraat hun financiële middelen ontoereikend zijn om een woning te huren op die particuliere immobiliënmarkt en daardoor dakloos waren en dus heel blij waren in die huizen hun intrek te kunnen nemen;
ik bang ben dat zij opnieuw dakloos zullen zijn.

Ik heb er niet alle vertrouwen in dat zij allemaal in korte tijd een huis zullen toegewezen krijgen; En als die bewoners in de Spitaalpoortstraat wel een woning krijgen, dan nog leef ik mee met de daklozen die er geen krijgen;

Ik ben bang dat hun kinderen trauma’s oplopen als zij uit het huis gezet worden;
Ik ben bang dat hun kinderen, door die uitzetting, in hun later leven iedereen zullen wantrouwen;
Ik ben bang dat hun kinderen onze materiële armoede in hun later leven met geweld zullen afreageren.
Ik ben bang dat zij zich onvoldoende kunnen verzorgen;

Ik zou mij onveilig voelen als ik constant buiten op straat moet leven;
Ik zou bang zijn ernstig ziek te worden in de diverse klimatologische omstandigheden;
Ik heb in Knack (artikel over de opvang in Oostende) en op Solidariteit van Onderop (Gent) gelezen dat in de aangeboden opvang onvoldoende plaats en bedden zijn voor alle daklozen; Ik zou dus bang zijn dat ik op een avond geen bed meer heb;
Ik las dat daklozen enkel ‘s avonds en ‘s nachts in de opvang mogen verblijven. Ik heb er een afkeer van een ganse dag op straat te vertoeven en ik geloof dat heelwat van die mensen diezelfde afkeer hebben en er nood aan hebben vrij en uit te kunnen lopen;
Sommige daklozen dienen wellicht medicatie in te nemen. Ik ben bang dat zij niet altijd het nodige water voorhanden hebben om die medicatie in te nemen.

Ik heb nood aan een woonst om :
mij harmonieus en veilig te voelen;
mijn spullen op te bergen;
met vrienden een deel van mijn tijd in alle intimiteit samen te kunnen doorbrengen (voor families voel ik de nood aan intimiteit als gezin);
mij voldoende te kunnen verzorgen;

Ik heb nood aan klimatologische warmte. Ik kan mij alleen thuis van die constante warmte verzekeren;
Ik heb nood aan momenten van rust en stilte om me heen. Ik kan die rust en stilte alleen bij mij thuis vinden;
Ik heb nood aan een ruimte om mezelf te zijn, om in te richten, om mijn eigen leven te organiseren. Dit kan ik alleen in een huis dat mijn vaste verblijfplaats is;
Een specifieke nood van mij, maar mogelijks toch ook deel met een aantal daklozen : ik heb een specifiek eetpatroon om gezondheidsredenen en heb er nood aan zelf in mijn voeding te kunnen voorzien en zelf het eten klaar te maken.

vanonderop

Heer Burgemeester en Schepenen, ik verneem graag of u in deze gevoelens en noden kunt inkomen en hoe u zich voelt bij de uitzetting van deze bewoners uit de Spitaalpoortstraat. Mijn voorstel is om samen met Solidariteit van Onderop te zoeken naar oplossingen die eenieder van ons, dit is u, ikzelf, de krakers, de bewoners van de gekraakte huizen en alle daklozen in de stad Gent, alle voldoening geeft.

Met achtingsvolle groeten,

Marleen Brutyn
 

take down
the paywall
steun ons nu!