De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Burgemeester De Wever

Open brief aan Burgemeester De Wever

donderdag 10 oktober 2013 12:41
Spread the love

Open brief aan Burgemeester De Wever

Geachte heer burgemeester,

Het ziet er naar uit dat de verkiezingen 2014 een belangrijke rol gaan spelen en dat uw partij vanuit een leidende positie start. Veel geluk.

In de zaak Oude Landen Spoor Ekeren maken wij ons niettemin zorgen over uw houding. Noch u, noch uw schepenen, noch adv. E. E. (ex schepen van Schoten en O-VLD) reageren op onze vragen. (zie bijlage) Verder zagen we L. VC (ex O-VLD nu N-VA) informeel. Hij beloofde een antwoord. Sinds hij tot N-VA behoort lijkt hij in het spoordossier wel vleugellam. Omdat BOLSE (Buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren) politiek neutraal is, hebben we telkens de partij vermeld. Het gaat ook niet om mensen, maar om het systeem.

Gezien het buurtcomité zich verder akkoord verklaarde met het voorstel van Infrabel in het Spoorplan 2013-25 waarin staat dat het project Oude Landen uitgesteld is tot 2019 en (citaat pag. 80):<Dat in 2019 een nieuwe bouwaanvraag moet komen.>, begrijpen we niet dat de buurtbewoners nog niet meer rechtszekerheid kregen.

Integendeel, N-VA destabiliseerde 2X ons buurtcomité. Onder meer D. Z. (N-VA) speelde daarbij een weinig frisse rol. Waarom, met welk doel? Is dat uw verandering en Nieuwe Politieke Cultuur (NPC)?

In het belang van de haven vroeg BOLSE niet eens uitstel tot 2019. Het was voor haar voldoende om de alternatieven voor een 13m hoog en risicovol talud te onderzoeken (denk aan spoorongeval Wetteren). Zo zou de lacune in het MER (waardoor de bouwvergunning onwettig was) opgevuld worden. 8 alternatieven werden immers vóór de bouwvergunning besproken op het kabinet Ph.M. (N-VA) op 5.12.11 samen met Infrabel en RWO (vergunningsverlener). Toen kreeg BOLSE de belofte dat de alternatieven samen onderzocht zouden worden. Dat laatste is niet gebeurd, al wendt Infrabel hierover ‘onbestaande vergaderingen’ voor, ook aan de overheid en tot in haar hoogste rangen. Bovendien zijn 80 RUP’s nietig, waaronder dat van de Oude Landen.

Gezien het unaniem negatief advies over de bouwvergunning, stemde N-VA onder het vorig stadsbestuur tegen het talud, vooral op basis van de info van Infrabel aan de Schepenen in nov. 2011: <dat een tunnel wel kon.>

BOLSE deed er alles aan om deze spoorzaak op te lossen, lange tijd voor de moeder aller verkiezingen. Wat ons betreft had dit dossier, met gezond verstand, al in aug. 2012 geregeld kunnen zijn en nog voor de eerste zitting bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Helaas, omdat sommige personen en advocaten hun afspraken niet na kwamen faalde dat. Welke opdracht hebben die? Ook het feit dat sommige vergaderen met eigengereide actiegroepen, zonder enige overleg met BOLSE (die de steun kreeg van 1400 buurtbewoners) is hoogst bedenkelijk. Het lijkt alsof advocaten er alles aan doen om de zaak te rekken; Daarbij worden ze betaalt met belastinggeld van stad die pleiten tegen advocaten van Infrabel, eveneens met belastinggeld.

Besluit:  Is dat de verandering in de politiek waarover N-VA het steeds heeft? Het lijkt eerder Oude Politieke Cultuur van de ergste soort. Minister Crevits (CD&V) antwoordde zelfs onlangs dat Mevrouw Berx (CD&V):<diverse malen overlegde met alle betrokken partijen, waarbij Infrabel de 8 ondergrondse varianten toegelicht heeft. Verder…. een ondergrondse oplossing kan mits consequenties.> BOLSE, dat die 8 varianten uitdokterde werd niet eens geïnformeerd, laat staan uitgenodigd. Anderzijds bevestigden uw mensen dat BOLSE in de zaak Oude Landen, de kastanjes uit het vuur haalde zowel voor  Antwerpen als Merksem.

Ondertussen doet de regering Peeters (CD&V)/ Muyters (N-VA) niets aan de files, in en om Antwerpen en in het Waasland. Bij wijze van spreken versmachten net die files de bewoners van dit ‘fijnstofconcentratiekamp’, als ook onze havens die belangrijke motoren zijn van de Vlaamse economie.

Met bijzondere hoogachting,

Philippe Deleu, woordvoerder BOLSE, Kluislaan Ekeren, 03 6532026

take down
the paywall
steun ons nu!