De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Bart Sturtewagen

Open brief aan Bart Sturtewagen

vrijdag 11 maart 2011 12:28
Spread the love

Geachte heer Sturtewagen,

Ik zou graag reageren op uw editoriaal van woensdag 9 maart.

U bespreekt daarin het ontslag van een moslima in de Genkse Hema. U toont begrip voor Hema en legt de verantwoordelijkheid bij onze samenleving. Daarin heeft u deels gelijk. Het is een maatschappelijk probleem, maar omdat die Hema in België werkt is het misschien toch ook haar probleem. Denkt u er bij het gebruik van termen als ‘ons’ en ‘wij’ trouwens aan dat ook moslima’s daarbij horen? U zegt ook dat het niet gaat om racisme, omdat het een gewoon Limburgs meisje is. Het gaat misschien niet om de huidskleur, maar het gaat wel om hetzelfde mechanisme. Een persoon wordt veroordeeld op basis van haar levensbeschouwing en kledij. Dat is ook oneerlijk, kwetsend en dat heet ook discriminatie.

In het stuk suggereert u dat het een progressieve houding is om te vragen: Wat is er in godsnaam moeilijk aan het aanvaarden dat iemand een godsdienst, of een andere godsdienst, aanhangt en dat wil tonen? Dat dit moeilijk kan zijn, daar heb ik alle begrip voor. Maar dat u het aanvaarden van iemand anders’ godsdienst herleidt tot een standpunt, daar val ik van achterover. Iedereen heeft het recht om zijn of haar levensbeschouwing te beleven.

Hoofddoeken maken voor heel wat moslimas nu eenmaal deel uit van hun levensbeschouwing. Alle mogelijk argumenten en voorgaande debatten ten spijt, blijft de hoofddoek dan ook niets anders dan dat: een uiting van islambeleving. Niet alle moslimas dragen hoofddoeken, niet alle moslimas willen hier een standpunt mee innemen of ermee ten strijde trekken.

U legt de verantwoordelijkheid voor het debat bij moslimas. Terwijl zij alleen hun levensbeschouwing beleven. Ze oefenen slechts een van de rechten en vrijheden uit die we allemaal hebben. Het zijn andere mensen die er een probleem van maken. Waarom stelt u hen dan niet in vraag?

Waarom moet in de opiniepagina’s telkens de hoofddoek in vraag gesteld worden? Waarom gaat het niet over de onzekerheid en onwetendheid van mensen over islam of over  hoofddoeken? Waarom hebben mensen, en blijkbaar heel wat mensen, zoveel vragen bij die ene levensbeschouwing?

Zou het niet kunnen dat u als redacteur en opiniemaker daar een heel belangrijke rol in kunt spelen? Informeren, debat organiseren en confronteren zijn toch maatschappelijke functies die uw krant graag claimt. Het lijken de ideale kwaliteiten om heel wat mensen in onze samenleving eens goed te laten nadenken over waarom ze zoveel problemen hebben met moslims, hoofddoeken en islam.

U heeft misschien gemerkt dat ik hier en daar een kwade toon hanteer. Ik wil u niet persoonlijk aanvallen, het is vooral een teken van verontwaardiging over hoe u hierover schrijft en hoe genuanceerd en voorzichtig iedereen lijkt te praten over deze flagrante vorm van discriminatie.

Vriendelijke groeten,

Ruben Segers
educatief medewerker bij vzw Motief
 

take down
the paywall
steun ons nu!