De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De judaskus 50*60cm Olie op doek

open brief aan Anne Brumagne

donderdag 18 juni 2015 20:46
Spread the love

 Beste Anne Brumagne, 
Vooreerst sterkte toegewenst in de troebele tijden na uw onverwacht, onaanvaardbaar ontslag als hoofdredactrice van Brussel Deze Week. Velen staan, met u, perplex voor het technocratisch handelen van de raad van bestuur van het Brussels Vlaams mediaconcern. Quelle pensée unique négligeable! Veel inkt vloeit over FM brussel, sporadisch vindt men een critisch arikel: (1.).
De huidige hetze rondom het afschaffen van FM brussel lijkt koren op de molen om, in stilte, andere beslissingen door te drukken; vormt het de ideale bliksemafleider om de vervlakking Brussel Deze Week te bekomen? De storm kan niet zonder oog.

Natuurlijk zijn er die zoiets als ‘in complotten geloven’ afvoeren. Mijn overtuiging is dat degenen die zo spreken, niet inzien dat er een dictatuur van de democratie over ons heerst: een systeem dat mentaal onderdrukt. Materieel zijn we al slaaf van het kapitalisme, het mentale vormt de logische volgende stap. (2.) Politici lijken pionnen op een schaakbord waar ceo’s (veelal op een obsessief compulsieve wijze) het spel bepalen. De blunders van CEO Tubbax aangaande uw ontslag illustreren dat voortreffelijk. Kunnen we opgelucht zijn met ontslag? Ik alvast niet.
Die obsessieve-compulsieve indruk wordt versterkt door de gezichtsuitdrukkingen waarmee de respectievelijk rode en blauwe Brusselse excellenties persconferenties ten beste geven over de affaire: (3.) Smet en Gatz leken eerder op een begrafenis van een dierbare, dan in de spot van de persconferentie te staan. Ondertussen krabbelen ze terug. Zelfs de Vlaamse minister president communiceert hierover hetvolgende:  (4.). De scheet zit in de fles. FM brussel lijkt intussen gered.

Judas Iskarias.
Gelaatsuitdrukkingen drukken uit wat uitgesproken woorden verbergen. Als ik zo gids, (zoals genoemde ministers in de beursschouwburg stonden te koekeloeren; zie (3.)), dan loopt het publiek weg. Ik streef als gids naar een mogelijke eenheid tussen wat en hoe het wordt uitgesproken. Als die eenheid in het gedrang komt, loert hypocrisie om de hoek.
Ik heb de gewoonte open brieven te illustreren. Mijn schilderij ‘de judaskus’ ontstond op basis van bovenstaande bedenkingen aangaande gezichtsuitdrukkingen. Het is zo toepasselijk voor de communicatie omtrent de affaires Brussel Deze Week en FM brussel. De gefotoshopt figuren zijn omnipresente politieke figuren, een oneer hun naam te noemen. Deze fotoshop-werkwijze ontwikkelde ik als parodie op Michael Borremans: deze bedenkt een beeld,  fotografeert en schildert het. In plaats van het zoete, emotionele mysterie te schilderen (het ondoorgrondelijke in schoonheid te vatten), tracht ik het lelijke in schoonheid te vatten.

‘De judaskus’ heeft een interessante literaire bron (4.). Ook al toepasselijk! Dat boek onderzoekt hoe tussen de tweede en de vierde eeuw na C het Bloed, en niet de Geest, hét symbool wordt van de Kerk. De auteurs stellen dat de Kerk bewust koos voor de offerande. Niet alleen om de machthebbers te dienen, maar om het lompenproletariaat te kunnen onderdrukken. Aangewezen lectuur in deze troebele tijden.
Eindigen doe ik liever op een positieve wijze. Samen met de andere initiatiefnemer voor de petitie voor het behoud van FM brussel, besloot ik om een petitie op te zetten om u in uw functie van hoofdredacteur BDW te herstellen: (6.) Ze is gericht aan de bevoegde ministers. Hamvraag blijft of deze technocratisch of humaan zullen reageren. 

Met genegen groet
Maud Bolstein

Notenapparaat 
1.                 http://www.knack.be/nieuws/belgie/sven-gatz-heeft-fm-brussel-begraven-op-basis-van-gedateerde-cijfers-wat-een-blunder/article-opinion-577935.html
2.Het digitaal proletariaat door Hans Schnitzler
3.http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/fm-brussel-blijft-voorlopig-bestaan
4.http://www.standaard.be/cnt/dmf20150612_01727509
5.Judas lezen, door E. Pagels en K.L. King
6.http://www.petities24.com/eerherstel_voor_anne_brumagne_rehabilitation_pour_anne_brumagne
take down
the paywall
steun ons nu!