De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Op zoek naar : steunende organisaties of individuen	voor de Nagasaki -en Hiroshimaherdenking!
Gent, Kernwapens, Herdenking, Kernenergie, Hiroshima, Nagasaiki, Vredesconcert -

Op zoek naar : steunende organisaties of individuen voor de Nagasaki -en Hiroshimaherdenking!

zondag 26 juni 2011 14:23
Spread the love

Voor de grote Hiroshima –en Nagasakiherdenking in Gent zijn wij met Vredesoverleg Gent dringend op zoek naar sponsors. Dit jaar gaan we een heus vredesconcert organiseren aan de historische Graslei in Gent en dit op zaterdag 6 augustus 2011, voor deze organisatie zijn wij op zoek naar organisaties die ons mee willen ondersteunen, hetzij moreel, hetzij financieel.

We hebben echter momenteel massa’s geld tekort om onze grote organisatie echt tot een goed einde te brengen en daarom doen we deze oproep om samen met jullie van de Nagasaki en Hiroshimaherdenking dit jaar iets groter dan normaal te maken. Zodoende dat we ditmaal nog een groter publiek dan het normaal geïnteresseerde publiek kunnen bereiken.

Er zijn diverse mogelijkheden:

Organisatie of individu zonder sponsoring maar die onze boodschap onderschrijft (vermelding op de website)
Steunende organisatie of individu met sponsoring (50 euro vermelding op de website + affiche)
Steunende organisatie of individu met sponsoring (100 euro vermelding op de website + affiche + alle promo + te waterlating eigenVredesvlotje op 6 augustus met of zonder uw aanwezigheid – dat valt te bespreken)
Steunende organisatie of individu met sponsoring (150 euro vermelding op de website + affiche + alle promo + te waterlating eigenVredesvlotje op 6 augustus met of zonder uw aanwezigheid – dat valt te bespreken + uitnodiging voorafgaande persconferentie)

Individuen en organisaties die deze organisatie wensen te steunen kunnen dat op het rekeningnummer van de vzw Vrede, Triodos Rek BE26 5230 8032 1129 met vermelding steun Vredesconcert Graslei Gent! Gelieve dit ook per email te willen bevestigen a.u.b.

Hieronder tref je wat achtergrondinformatie:

Uitnodiging Hiroshimaherdenking: Kernwapens en kernenergie de wereld uit!

Het kernongeval in Fukushima drukt ons 25 jaar na Tsjernobyl opnieuw met de neus op de feiten. De gevolgen van een ongeluk met kerncentrales (civiele nucleaire technologie) zijn niet te overzien. De schaal van de verwoestingen met kernwapens (militaire nucleaire technologie) die bewust ontwikkeld zijn om te vernietigen, is nog vele keren groter. In beide gevallen komt dodelijke radioactieve straling vrij die generaties lang actief blijft. Verschillende Hibakusha -overlevenden van de kernwapenaanval op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki in 1945- stellen dat straling, los van welke oorzaak, een zeer grote bedreiging vormt voor de mensheid en de natuur. Daarom pleiten ze voor het afbouwen van alle stralingsbronnen (uraniumontginning, nucleaire reactoren, nucleaire accidenten, kernafval en ontwikkeling en testen van nucleaire wapens) en het investeren in hernieuwbare energie voor een duurzame toekomst.

In de voorbije jaren kwamen kernwapens weer op de politieke agenda. De toon van het publieke discour is gewijzigd en dat is goed nieuws. Ongeveer iedereen is het roerend eens over de voordelen van een kernwapenvrije wereld. Maar op het terrein beweegt er nog niet veel. Op Europese bodem liggen nog steeds een slordige 200 Amerikaanse tactische kernwapens van het type B-61 op militaire basissen in België, Nederland, Italië en Turkije. Een relict van de Koude Oorlog waarbij de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa zouden gebruikt worden om een massale inval van het Warshau-pact te stoppen. Ondertussen doen militaire planners de wapens af als onbruikbaar, zelfs in de hoogste militaire rangen van de VS! De verwijdering van deze kernwapens zou dus eigenlijk een vrij eenvoudige zaak moeten zijn. Ze zijn militair nutteloos en het politiek draagvlak voor de verwijdering lijkt groter dan ooit. Volgens een recent onderzoeksrapport van IKV/Pax Christi Nederland zou het merendeel van de NAVO-lidstaten (24 van de 28) de verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens van Europees grondgebied niet verhinderen. De helft van de NAVO-lidstaten wil een verwijdering actief ondersteunen. Slechts drie NAVO-landen doen moeilijk: Frankrijk, Litouwen en Hongarije. Belangrijk is dat de VS in principe niet langer een probleem heeft met de verwijdering van tactische wapens uit Europa: onze regering kan dus onmogelijk de goede relaties met de VS gebruiken als argument om geen verdere stappen te ondernemen. In 2011 zullen de NAVO-landen verder congresseren over een herziening van het NAVO-defensiebeleid. De rol van de tactische kernwapens zal terug ter sprake komen. Dit is een nieuwe kans om de kernontwapening op de NAVO-agenda te plaatsen en te ijveren voor de verwijdering van de Amerikaanse tactische kernbommen uit Kleine Brogel. De tijd dringt! Mayors for Peace en de Belgische vredesbewegingen willen onze politici alvast oproepen om zo snel mogelijk werk te maken van: de onmiddellijke verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Kleine Brogel, een kernwapenvrij Europa in 2015 en een verdrag dat alle massavernietigingswapens verbiedt: naast de chemische en biologische, ook de atoomwapens. Teken de petitie op de website http://www.abolition2000.be  Op 6 augustus organiseren we een vredesconcert met sprekers Michel Vanhoorne, Nelly Maes en Andy Vermaut. Dit wordt muzikaal opgeluisterd door Ars Gaudium op de boot van IP die vanop het water een prachtig concert zullen brengen. Aanvang om 19uur.

Tekst en bron: Organisatie Vredesoverleg Gent met de VZW Vrede, Abolition 2000, Friends of the Earth Vlaanderen-Brussel –L.E.F.  Pieter Teirlinck, Lene Jacobs, Michel Vanhoorne, Frank Bombeke, Andy Vermaut- Individuen en organisaties die deze organisatie wensen te steunen kunnen dat op het rekeningnummer van de vzw Vrede, Triodos Rek BE26 5230 8032 1129

take down
the paywall
steun ons nu!