De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Op zoek naar je familie op Mano Mundo

Op zoek naar je familie op Mano Mundo

dinsdag 10 mei 2011 12:20
Spread the love

“Op dit grote festival is het moeilijk om op te vallen, maar we boeken toch succes. We laten aan de hand van een filmpje de kinderen kennismaken met een jongetje dat zijn familie verliest. Daarna begint het spel, waarbij de kinderen mee op zoek gaan naar het verdwenen familielid”, zegt Ann Vanderheide.

Rode Kruis Tracing

Het Rode Kruis streeft naar een plaats voor elke kwetsbare persoon. “Dit soort werk is een roeping, het schept een wereldwijd familiegevoel.” Mensen die in contact komen met vreemdelingen, kunnen terecht bij Tracing Rode Kruis. Sinds vorige maand is er ook een website voor kinderen: www.kids.rodekruis.be. Hier kunnen kinderen uit allerlei situaties praten over armoede. Het Rode Kruis is ook altijd op zoek naar vrijwilligers.

Wie meer informatie wil of zijn steentje wil bijdragen kan surfen naar www.jeugdrodekruis.be of www.rodekruis.be.

© 2011 – StampMedia – Erica Michiels

take down
the paywall
steun ons nu!