De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Op WASCABI 31/8 legt het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstensector haar kaarten op tafel

maandag 17 juli 2023 10:28
Spread the love

Op WASCABI, op 31 augustus, leggen sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties hun kaarten op tafel. Met een verkiezingsjaar voor de boeg, gaan ze in verschillende gesprekstafels rechtstreeks in dialoog met politici. Ook jij kan erbij zijn en jouw gedacht zeggen aan één van deze tafels. Na een politiek slotdebat eindigt de namiddag met een receptie. Alles vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel, tussen 13u en 17u.

Het volledige programma vind je op de website van De Federatie. Meteen inschrijven kan hier. In de voormiddag presenteert Socius op dezelfde plek de resultaten van een onderzoek naar de waarde en betekenis van het sociaal-cultureel werk.

We zien elkaar dan?

Meer info:

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!