De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

justitie afb1

Op het Kuypers-proces maakt beschuldigde geen al te beste beurt

maandag 19 november 2012 19:46
Spread the love

Jan Kuijpers, beschuldigd van moord en moordpoging kijkt na vandaag op een nieuwe beschuldiging aan.

Alle getuigen hebben de revue gepasseerd. Eerst de getuigen van de feiten op de voet gevolgd door de moraliteitsgetuigen die een beeld moeten schetsen van enerzijds de slachtoffers en anderzijds dus ook de beschuldigde.

Vandaag was het een moeilijke dag voor de verdediging. Eerst de getuigen die over de slachtoffers niets dan goed wisten te vertellen en een mooi samenhangend geheel vormden die het plaatje compleet maakten.
De getuigen voor de verdediging waren onsamenhangend vele familieleden of vrienden hadden zelfs niet zo veel contact meer met de beschuldigde, het was een beetje flou en weinig zeggend. Op de vragen over zijn – toch wel vrij omvangrijk – gerechtelijk verleden kwam het algemene antwoord: “Dat weet ik niet of ik daar weet ik niets van”. Hoe hard ze ook getracht hebben zich positief uit te laten over de beschuldigde eens blokkeerden ze allemaal als zijn gerechterlijk verleden ter sprake kwam.

Tot overmaat van ramp is door de Openbaar Aanklagen een vierde schuldvraag bijgevoegd. Naast de moord, moordpoging en de voorbedachte rade op de moordpoging op Eddie Mertens is nu ook de voorbedachte rade toegevoegd bij de vraag over de moord op Jochen Massotte.

Morgen horen we de pleidooien van de verschillende actoren en zal aan de jury gevraagd worden om op de vier vragen een antwoord te geven en de reden waarom. De verdediging zal een serieus tandje moeten bijsteken om deze dag goed te maken. Ik heb zo een vermoeden dat het nog gaat spannen op de eindmeet.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!