De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oorlog zonder geweld ?

Oorlog zonder geweld ?

dinsdag 5 december 2017 23:23
Spread the love

Oorlog zonder geweld?
(7 hoofdzonden in een notendop )

Over :
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/05/de-van-overtveldt-doctrine-in-de-vs-eerst-de-belastingen-verlagen-voor-de-1-en-dan-snoeien-in-de-overheid

Deze maatregel is een oorlogsverklaring, zonder direct geweld, maar met des te meer indirect geweld als gevolg: toenemende kloof tussen rijk en arm en dood door “verderf” (lees: verdorven moraal van groot-bezitters).

Deze blog heeft niets met mijn jaloezie te maken, noch met mijn wraak of mijn luiheid. Wel met hùn hebzucht en hùn gulzigheid.

Hoogmoed zal mij dan resten, omdat ik dit dùrf te schrijven.
Over onkuisheid, geef ik liever het woord aan specialisten.

Uw nederige (en daardoor hoogmoedige) dienaar,
René

 

take down
the paywall
steun ons nu!