De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oorlog is een zwendel (II)

Oorlog is een zwendel (II)

zondag 13 augustus 2023 17:06
Spread the love

Oorlog is een oplichterij… Wapenfabrikanten van de VS en de NAVO behalen een recordomzet van 400 MILJARD dollar uit de proxy-oorlog met Rusland.

–  11 augustus 2023 –

Het westerse kapitalisme is zowel sponsor van als verslaafd aan oorlog.

Bron: “War is a Racket… U.S. and NATO Arms Industries Make Record $400 BILLION in Sales from Proxy War With Russia

Westerse wapenfabrikanten laten de champagnekurken knallen omwille van de recordverkopen met een totale omzet van 400 miljard USD voor vorig jaar. Volgens mediaberichten zal dat recordcijfer aan het einde van dit jaar met nog eens 50 miljard dollar, een bedrag om van te watertanden, worden overtroffen.

Oekraïne lijkt misschien wel op een bloedbad, zoals we in het hoofdartikel van vorige week opmerkten. Maar blijkbaar zwemmen de westerse militaire bedrijven desondanks in een overvloed aan winsten en beursbeleggingen.

De meeste van deze lucratieve nieuwe zaken komen voort uit de proxy-oorlog van de NAVO met Rusland in Oekraïne, die zijn tweede jaar ingaat. Er is geen teken van een diplomatieke poging van het Westen of het regime in Kiev dat het steunt, om een einde te maken aan het bloedvergieten.

De belangrijkste bedrijven die hun financiële voordeel halen in Oekraïne zijn verreweg de Amerikaanse. Hiertoe behoren kolossen als Lockheed Martin, Boeing en RTX (voorheen Raytheon). Maar ook wapenproducenten in andere NAVO-landen maken enorme winsten: BAE in het Verenigd Koninkrijk, Airbus in Frankrijk, Nederland en Spanje, Leonardo in Italië en het Duitse Rheinmetall.

Deze week vroeg de regering-Joe Biden om nog eens 24 miljard dollar aan hulp voor Oekraïne, op te hoesten door de Amerikaanse belastingbetaler. Het is moeilijk bij te houden hoeveel geld de NAVO-landen uitgeven om het nazi-regime in Kiev in het zadel te houden. Zelfs de NAVO-autoriteiten lijken de precieze cijfers niet te kennen, zo ongebreideld is de corruptie die onvermijdelijk gepaard gaat met de eindeloze geldstromen. Maar de schattingen van de totale Amerikaanse en NAVO-hulp aan Oekraïne variëren van 150 miljard tot 200 miljard dollar, alleen al in het afgelopen jaar.

Wat we zien is een schaamteloze oplichting waarbij het Amerikaanse en Europese publiek het doorsluizen van hun eigen belastinggeld naar de schatkist van de wapenbedrijven subsidieert. En er is geen democratische keuze in dit gebeuren. Het is een voldongen feit. Of, anders gezegd, het is afpersing.

Onderdeel van deze enorme zwendel zijn natuurlijk ook de fikse financiële commissies die de binnenste cirkel van het regime in Kiev, waaronder marionettenpresident Vladimir Zelensky en de schaamteloos achterbakse defensiechef Aleksy Reznikov zich toeëigenen. De topleden van het regime hebben naar schatting minstens 400 miljoen dollar afgeroomd van de wapenstroom die Oekraïne binnenvloeit. Reznikov schept er zelfs mee op dat zijn land dient als proeftuin voor NAVO-wapens.

Bijna een eeuw geleden maakte de voormalige generaal van het Amerikaanse marinekorps, Smedley D. Butler, de uitdrukking “war is a racket” (“oorlog is een zwendel”) populair als de titel van zijn klassieke boek waarin hij veroordeelde hoe het Amerikaanse kapitalisme obsceen profiteert van militaire invasies en moord.

Butlers kritiek is vandaag de dag nog even relevant, misschien nog wel belangrijker, zoals blijkt uit het conflict in Oekraïne.

Westerse mediaberichten geven steeds vaker toe – zij het met terughoudendheid – dat de oorlog een ramp is voor het Kiev-regime en, in het verlengde daarvan, de NAVO-machten. Het dodental onder de Oekraïense strijdkrachten loopt mogelijks op tot 400.000 sinds het conflict afgelopen februari uitbrak. Het langverwachte Oekraïense tegenoffensief dat begin juni gelanceerd werd, heeft niet geleid tot enige terreinwinst, ondanks de verschrikkelijke verliezen en ondanks de gigantische aanvoer van NAVO-wapens, training en logistieke steun.

Een bericht in de Washington Post deze week toont aan dat de meeste Oekraïeners wanhopig zijn over de slepende oorlog en de eindeloze hoeveelheid slachtoffers. Ze zien het nut niet in van voortzetting van de vijandelijkheden, gezien het feit dat de door de NAVO gesteunde strijdkrachten er niet in slagen enige vooruitgang te boeken tegen de goed versterkte Russische verdedigingslinies.

Maar ondanks deze grimmige realiteit houden de Amerikaanse en Europese functionarissen de bloedkranen opengedraaid.

We zien NAVO-leiders zoals de Poolse president Andrzej Duda deze week aandringen op het sturen van nog meer wapens naar Oekraïne, ook al geeft hij de militaire nederlaag tot nu toe toe.

Zelensky en zijn trawanten eisen, niet verrassend, ook meer NAVO-wapens en beweren met bravoure dat ze nooit zullen onderhandelen met de Russische president Vladimir Poetin. Sommige mensen willen dat dit conflict voortduurt vanwege hun irrationele Russofobie en simpelweg omdat het voor hen persoonlijk veel te lucratief is.

Komt hier enige democratie bij kijken? Helemaal niet. Opiniepeilingen tonen aan dat de meeste Amerikanen tegen het blijven leveren van militaire hulp aan Oekraïne zijn. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de meeste Europese burgers ook fel gekant zijn tegen het opstoken van een bloedige oorlog waarin de Oekraïense lijken zich blijven opstapelen. Bovendien is er het vreselijke risico dat als dit conflict aansleept dat het dan uit de hand loopt en uitdraait op een totale oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland, ‘s werelds grootste kernmachten.

Tegen de achtergrond van de monsterwinsten uit geweld en dood staan de toenemende sociale en economische crises als gevolg van armoede en ontbering in westerse landen. Vorig jaar was er een recordaantal zelfmoorden in de Verenigde Staten, zo’n 49.000 mensen, veroorzaakt door toenemende acute materiële en psychische nood. Ondanks de enorme onvervulde menselijke basisbehoeften in hun eigen samenlevingen, kozen westerse elites ervoor om prioriteit te geven aan het aanwakkeren van een proxy-oorlog met Rusland. De hulp die deze week door de regering-Biden is gevraagd voor Oekraïne, overtreft wat zijn regering uittrekt om de Amerikaanse staat Hawaï in de Stille Oceaan en andere Amerikaanse thuislandstaten te helpen die deze zomer door stormen en bosbranden zijn verwoest.

Nog verachtelijker is dat het conflict in Oekraïne vermeden had kunnen worden als westerse staten met Rusland in gesprek waren gegaan om de bezorgdheden omtrent zijn geostrategische veiligheid veroorzaakt door de decennialange uitbreiding van de NAVO en de door de VS geleide afbreuk van de wapenbeheersingsverdragen op te lossen. Het is nog steeds mogelijk om dit conflict snel te beëindigen als diplomatie prioriteit zou krijgen.

Maar de Verenigde Staten en hun Europese lakeien hebben geen animo voor diplomatie getoond. Ze zijn bedwelmd geraakt door hun waanzinnige propagandaverhalen over “het verdedigen van Oekraïne tegen Russische agressie”. De Russofobie onder westerse politici en media is zo endemisch geworden dat enig redelijk denken nog onmogelijk lijkt. Westerse media censureren schaamteloos alle berichten die het nazi-karakter van het Kiev-regime aantonen, inclusief de zogenaamde Joodse president die de Oekraïense collaborateurs in de nazi-holocaust uit WO-II prijst.

Jammer genoeg zijn de astronomische winsten van de oorlog in Oekraïne ook een voorname belemmering voor een vreedzame oplossing. Westerse wapenbedrijven behoren tot de meest invloedrijke lobbygroepen die de stemmen van wetgevers kunnen kopen. Het militair-industrieel complex (MIC) controleert effectief het regeringsbeleid en de mediaverhalen in westerse landen. De snode invloed die Smedley Butler in de jaren dertig en later Dwight Eisenhower in de jaren zestig zagen is vandaag de dag nog machtiger en verraderlijker. Het MIC heeft nu veel meer lagen en dimensies. En dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar voor alle westerse kapitalistische economieën. Deze economieën zijn in feite oorlogseconomieën, gerund door en voor wapenbedrijven die het beleid en het publieke debat domineren via advertenties in bedrijfsmedia en financiering van denktanks. Kortom, het westerse kapitalisme is tegelijkertijd sponsor van en verslaafde aan oorlog.

De voortzetting van het bloedvergieten en de vernietiging in Oekraïne is weerzinwekkend. Maar, schandalig genoeg, zal het doorgaan omdat de westerse krachten die het aansturen geen andere weg weten. Ze zijn opgesloten in een verslavend slachthuis dat alle moraliteit, wettigheid en democratische principes tart.

Er lijkt geen andere oplossing te zijn dan deze oorlog te beëindigen door Rusland het nazi-regime in Kiev volledig uit te roeien. Als het NAVO-tegenoffensief binnenkort eindelijk faalt, moet Rusland het naziregime voor eens en voor altijd verpletteren. De Westerse mogendheden en hun handlangers in Kiev zijn niet in staat – en niet waard – om het op een andere manier te doen.

Bron: Strategic Culture Foundation

Strategic Culture Foundation | Herpublicatie wordt toegejuicht met verwijzing naar het online tijdschrift:  Strategic Culture (www.strategic-culture.org)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!