De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oorlog in Gaza: iedereen wint, behalve het Palestijnse volk
Obama, Economie, Armoede, Corruptie, Voedselbedeling, Politie, Israël, Oorlog, Gaza, Hamas, Gevangenissen, Imf, Veiligheidsdiensten, Rebellen, Gazastrook, Jeruzalem, Syrië, Smokkeltunnels, Palestijnen, Bevolking, Amerika, Internationaal Monetair Fonds, Tel Aviv, Volk, Rechten, Verzet, Mubarak, Moslimbroeders, Washington, Westen, Morsi, Nethanyahu, Dictaten, Veiligheidsdienst, Arafat, Routine -

Oorlog in Gaza: iedereen wint, behalve het Palestijnse volk

vrijdag 23 november 2012 09:41
Spread the love

Opiniestuk door Malik Imran op de Mediawerkgroep Syrië van 23 november 2012

Een week oorlog en alles ging weer zijn normale gang. We schreven het reeds op 14 november 2012 op deze blog: “In ruil voor een afgegrendelde Hamas-staat, die grotendeels met rust wordt gelaten, laat Hamas ook Israël met rust. Af en toe mogen enkele heethoofden wat regenbuisprojectielen afschieten op Israël zoals een speldenprik in de huid van een neushoorn, maar daar houdt het ook mee op. Israël en de moslimbroeders van Hamas gunnen elkaar vooral rust. Hamas met de tunneleconomie en Israël met de ‘noodhulp’ verdienen een aardige stuiver aan het in ellende houden van het Palestijnse volk. Geen van beiden heeft er belang bij Palestijnen meer rechten te geven.”

Waarom dan de oorlog van een week?

Zowel Hamas in de Gazastrook als premier Nethanyahu waren immens onpopulair geworden bij de eigen bevolking. Zij hadden er dus alle belang bij om een theater van oorlog op te voeren om de eigen populariteit op te krikken en de macht te verstevigen. Nevenschade: vijf Israëlische en 150 Palestijnse doden en grote materiële schade in de Gazastrook.

Waarom heeft Nethanyahu gewonnen?

Nethanyahu kreeg het aureool van een staatsman die er in slaagde om enkele belangrijke kopstukken van Hamas en het Palestijnse verzet te vermoorden. Door de inzet van het Israëlische leger werden tientallen hoofdkwartieren van Hamas en politiekantoren vernield alsmede honderden smokkeltunnels. Ook werden de meeste raketinstallaties vernield en kan men nu de rust laten weerkeren voor het Israëlische volk. Een herverkiezing van Nethanyahu lijkt nu zekerder dan voor deze oorlog van acht dagen.

Waarom heeft Hamas gewonnen?

Door 1.500 raketten af te vuren op Israël tot zelfs in voorsteden van Jeruzalem en Tel Aviv haalde Hamas en het verzet enorme populariteit bij het Palestijnse volk. Het laat uitschijnen dat het een partij is waar men rekening mee moet houden. Het reduceren van een groot aantal smokkelroutes waar Hamas geen controle over had en de uitschakeling van enkele Hamas-kopstukken is positief voor het corrupte regime om door een beperkte smokkeleconomie nieuwe inkomsten te genereren. Hoe minder tunnels in privé-handen en minder Hamas-tegenstanders, hoe groter de koek voor de overgebleven Hamas-bestuurders. Door de vernieling van kantoren van politie en veiligheidsdiensten heeft men een reden om deze te herstructureren en Palestijnen, die niet in de pas van Hamas lopen, opzij te zetten. Een interne machtsversteviging dus.

Waarom hebben Morsi, het Westen en Amerika gewonnen?

Deze oorlog was een test voor de Egyptische president Morsi en zijn moslimbroeders. ‘Mubarak met de baard’ slaagde met grote onderscheiding. Voor het eigen volk sprak hij harde taal tegenover Israël en toonde hij solidariteit met het Palestijnse volk. Maar achter de schermen zorgde hij ervoor dat hij vooral deed wat Israël en Amerika van hem vroegen. In ruil kreeg Egypte een lening bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van 3,8 miljard euro om de Egyptische economie uit het slop te trekken.

Egypte heeft nu een officieel statuut van bemiddelaar tussen de Palestijnen en Israël op zak en zal nauwgezet de dictaten uit Tel Aviv en Washington opvolgen voor de miljarden Amerikaanse subsidies, die het land jaarlijks ontvangt. Zonder deze miljarden kan Morsi immers steun van het leger en de veiligheidsdienst vergeten en is zijn lot bepaald.

Waarom hebben de moslimbroeders en Qatar gewonnen?

Qatar en de moslimbroeders hebben nu een vaste voet binnen bij Hamas en in de Gazastrook. In ruil voor hun miljarden oliedollars – nodig om de vernielde infrastructuur in Gaza weer op te bouwen – kunnen ze met hun goede contacten bemiddelen bij Israël, indien nodig.

Koude vrede tussen Hamas en Israël

Israël en de moslimbroeders van Hamas gaan weer over tot de orde van de dag: elkaar met rust laten en de eigen positie verstevigen. Dat grote aantallen Israëli’s aangewezen zijn op voedselbedeling en in armoede leven of dat Palestijnen hun rechten nog steeds niet hebben is voor hen bijzaak. Zoals Arafat een Arafat-staat creëerde, zo maakt Hamas nu een Hamas-staat van de Gazastrook met een toenemend aantal salafisten en extremisten, die zelf niet nalaten om ‘collaborateurs’ openlijk te executeren en met hun lichaam door de straten van de Gazastrook te rijden. De openlijke steun voor de rebellen in Syrië moet Hamas op een goed blaadje plaatsen bij Qatar, zodat de oude dag van Hamas-toplui daar verzekerd is.

De grote verliezer is het Palestijnse volk. De corruptie van Hamas en Fatah, de  bezetting door Israël en de folterpraktijken in Israëlische en Palestijnse gevangenissen blijven. De poort van Gaza zal de volgende maanden weer wat meer open gaan voor personen en goederen. Nethanyahu moet immers herkozen raken en hij, Morsi en Obama mogen het vredesaureool na deze oorlog en steun van het volk niet onmiddellijk kwijtraken. Nadien zal alles opnieuw in dagelijkse routine vervallen. Iedereen wint, behalve het Palestijnse volk.

Malik Imran.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!