De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ook wetenschappers buigen zich over mogelijkheid van onderhandelde oplossing in Arco-dossier!
Luc Soete

Ook wetenschappers buigen zich over mogelijkheid van onderhandelde oplossing in Arco-dossier!

De petitie ingediend door Peter Van de Cruys namens de vzw AAT trok de aandacht van het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement (TMD) waarin de relevante ontwikkelingen besproken worden. Het biedt zowel wetenschappelijke als interdisciplinaire beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators. Bijgevolg is het onmisbaar voor iedereen die werkzaam is als mediator, maar ook interessant voor mensen die werkzaam zijn in de advocatuur en de adviespraktijk.

dinsdag 5 december 2023 15:43
Spread the love

Voor de professoren in dit vakgebied is een onderhandelde oplossing van het Arco-dossier een zeer interessante casus. Zij wijzen op gelijkaardige dossiers in Nederland die door bemiddeling tot een schadevergoeding voor gedupeerde beleggers – zoals in een ander Dexia-dossier – geleid hebben. 

België heeft geen goed framework voor massaschadeclaims en juist daarom kunnen de Duisenberg-regeling en de Ageas-schikking inspirerend werken om de Arco-coöperanten te vergoeden. 

De conclusie is dat een oplossing voor de Arco-coöperanten niet alleen mogelijk maar ook wenselijk is. Mogelijk omwille van het opgestelde feitendossier zoals Bernhard Ardaen, de auteur van Tijdbom Dexia, in dit artikel toelicht. Wenselijk om verdere schade te voorkomen aan het maatschappelijk weefsel, het vertrouwen in de politici en de reputatie van Belfius die dank zij de reddingsoperatie zijn plaats in het bankenlandschap heeft weten te behouden.

Het is zeldzaam dat er een conflict ontstaat met directe financiële gevolgen op 650.000 individuen, 100.000 verenigingen, 600 steden en gemeenten aan de ene kant, een overheid, een overheidsbank en een sociale beweging aan de andere kant. De paniek veroorzaakt door de financiële crisis, gevolgd door de staatsschuldencrisis, mondde uit in een tumult van niet altijd even oordeelkundige persaandacht en juridische procedures. Tot nu toe stond dit een sereen debat in de weg. In het wetenschappelijk tijdschrift is nu de aanzet gegeven om alle actoren rond de tafel te brengen.

Hierbij de link naar het betalende wetenschappelijk tijdschrift TMD (het artikel over Arco kost 20,17 €)

Hierbij de link naar De Kamer voor wie de petitie nog niet ondertekend heeft of voor wie polst  hoeveel handtekeningen uitgebracht zijn

 

 

Luc Soete is een gepensioneerde medewerker van Belfius. Nu vrijwilliger bij FairFin, Netwerk voor Rechtvaardige Fiscaliteit en bestuurslid van de vzw AAT.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!