De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ook Justitie gluurt in culturen

Ook Justitie gluurt in culturen

donderdag 16 juni 2011 12:04
Spread the love

RIC Foyer organiseerde een nieuwe sessie ‘Gluren in Culturen’, dit keer in het kader van de week van de diversiteit binnen het ministerie van Justitie. Deze rondleiding langs verschillende gebedshuizen in Brussel werd in het verleden reeds georganiseerd in Molenbeek, Brussel en Schaarbeek. Nu vond het initiatief plaats in St-Gillis en Brussel-centrum, speciaal op vraag en maat van FOD Justitie.

Een eerste groep ambtenaren vertrok naar het centrum van Brussel om daar de Grieks-Orthodoxe kathedraal en de Pakistaanse moskee te bezoeken.
De andere deelnemers maakten een wandeling door St-Gillis. Deze gemeente werd uitgekozen omdat het ministerie net op de rand ervan ligt en dat treft: diversiteit is troef in St-Gillis.
Tijdens deze wandeling werden de Viëtnamese pagode en de Kerk van St-Gillis bezocht. Deze katholieke kerk is overigens op zich een toonbeeld van diversiteit. Zij herbergt namelijk een Italiaanse, Spaanse, Nederlandstalige en Franstalige parochie én de Monastieke Orde van Jerusalem.
Onderweg stapte men ook langs de Mormonenkerk, de Iglesia Bautista Renovada (een kleine protestantse kerk met diensten in het Roemeens, Spaans en Portugees), het Joods cultureel centrum en de kerk van de Scientology.

De vertegenwoordigers van de verschillende religies waren erg vriendelijk, boeiend en gingen geen vraag uit de weg.

Bij de zusters van Jerusalem combineerde men een grote devotie en contemplativiteit met sociaal engagement en een zeer wereldse inbedding in het stedelijk milieu.

De pastoor van de Nederlandstalige parochie sprak met veel liefde, humor en een zeer nuchtere kijk over de diversiteit in Sint-Gillis, sociaal werk, de plaats van de piepkleine Nederlandstalige parochie binnen het rijke religieuze landschap van St-Gillis en hoe er over de verschillen heen toch goede samenwerkingsverbanden zijn.

“God in Brussel is als manneke pis: hij draagt veel verschillende kostuums.”

De man van de Viëtnamese Boeddhistische pagode gaf, aan de hand van de ruimtelijk indeling en de beelden in de pagode, een erg leerrijke uiteenzetting over het boeddhisme en bood een kopje thee aan.

Père Evangelos van de Grieks-Orthodoxe kerk bleek een man te zijn met een grote culturele bagage, en had het ondermeer over de historisch-religieuze achtergronden van zijn geloof. En dan kwam men nog niet eens toe aan het bezoeken van de prachtige kathedraal en het bekijken van de iconen.

Ook in de Pakistaanse moskee werden de bezoekers warm onthaald en kregen ze een interessante uitleg over de vijf pijlers van de Islam. Belangrijk, zo oordeelden de deelnemers, want “we horen zoveel prietpraat over de Islam in de media, en toch weten we zo weinig over de beginselen van deze religie.”
Sommige deelnemers waren ook verbaasd om zo’n grote moskee te vinden achter een onopvallende gevel, waar ze aanvankelijk gewoon voorbij liepen.

De deelnemers reageerden na afloop erg tevreden. Ze hadden dingen gehoord en gezien die hen op een positieve manier verrasten. De unanieme kritiek was: volgende keer moet er meer tijd zijn!

Wat algemeen opviel tijdens alle bezoeken was hoe een sterk geloof in de eigen religie gecombineerd werd met een grote openheid en respect voor de andere geloofsgemeenschappen.
Verder werd ook de diversiteit opgemerkt binnen de gebedshuizen zelf: een katholieke kerk waar de grote vieringen (Pasen, Kerst, …) in vijf verschillende talen gehouden worden, een Pakistaanse moskee waar ook Turkse, Indonesische en Marokkaanse moslims komen bidden en de Pagode waar iedereen die zin heeft mee mag komen mediteren.

Om het met de woorden van één van de priesters te zeggen:
“God in Brussel is als manneke pis: hij draagt veel verschillende kostuums.”

Beeldmateriaal vind je terug op de Foyer-site.
Voor meer info en aanvragen ’Gluren in Culturen’: contacteer Riet Schouwenaars 02/609.55.79

take down
the paywall
steun ons nu!