De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ook in Halle herdenking van de moord op Patrice Lumumba 60 jaar geleden

Ook in Halle herdenking van de moord op Patrice Lumumba 60 jaar geleden

maandag 11 januari 2021 07:54
Spread the love

Zestig jaar geleden, op 17 januari 1961, werd de eerste minister van de eerst verkozen regering in Congo, Patrice Lumumba, vermoord. Via een reeks activiteiten wenst Dekoloniseer Halle de persoon van Lumumba te herdenken en de waarheid vertellen over hem.

Miguel Estrada : “Het is stilaan een jaarlijkse gewoonte dat er op 17 januari in het stadspark van Halle nabij de koloniale beelden een ingetogen herdenkingsplechtigheid is van de moord op Patrice Lumumba. Een traditie die door wijlen Jean-Pierre Laus werd gestart en jarenlang volgehouden. Ook dit jaar doen we een oproep om het herdenkingsmoment voor Patrice Lumumba op zondag 17 januari 2021 niet onopgemerkt te laten voorbij gaan. Wegens de corona-omstandigheden kan er natuurlijk geen manifestatie georganiseerd worden op 17 januari – wat natuurlijk wel bijzonder gepast zou zijn geweest gezien het dan precies zestig jaar geleden zal zijn dat Patrice Lumumba werd vermoord. Desalniettemin hopen we dat er toch symbolische acties worden georganiseerd.”


Volgende initiatieven worden genomen met vooral digitale blikvangers :

  • het samenstellen en verspreiden van een originele videoboodschap met getuigenissen van mensen uit Halle,
  • het voorlezen van de laatste brief van Patrice Lumumba aan zijn vrouw Pauline die hij vanuit de gevangenis schreef,
  • foto’s ophangen bij het beeld van Leopold II die de verschrikkingen van koloniaal Congo laten zien zoals bijvoorbeeld de beroemde foto die Alice Seeley Harris nam op 14 mei 1904 van de man Nsala die kijkt naar de hand en voet van zijn dochter Boali,
  • het in herinnering brengen van historische feiten en het blootleggen van de link met het huidige koloniaal denken en handelen, onder meer via webinars, gedichten en liedjes.


Joseph Owawa Diese
: “Halle is een rustige stad. Ik weet zeker dat een meerderheid van de Hallenaars ons steunen. Laten we samen het goede voorbeeld geven en bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst in sereniteit en wederzijds respect. Tegenover een onmenselijke geschiedenis en verleden moeten wij bewijzen dat we wel menselijk zijn en in diversiteit kunnen samenleven. De foto van Alice Seeley Harris met de vader, Nsala, geconfronteerd met de afgehakte handen en voeten van zijn dochter Baoli, is onmenselijk en laat niemand onberoerd. Ik ben Nsala. Ik ben Boali. Wij zijn Nsala en Boali.”

In de week voor 17 januari passeren de herdenkingsactiviteiten de revue op de Facebookpagina van Dekoloniseer Halle.
Iedereen kan meedoen met deze virtuele campagne die aftelt tot Lumumba Dag op 17 januari.

Inlichtingen : dekoloniseerhalle@gmail.com / www.dekoloniseerhalle.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!