Ook Cuba begint internationaal een stem te krijgen.

Ook Cuba begint internationaal een stem te krijgen.

donderdag 8 september 2016 17:30
 
Genève, 6 September 6 (Prensa Latina) Cuba spreekt zich uit voor algemene ontwapening en verdedigd een wereld zonder wapens, in de eerste plaats nucleaire wapens. Dit heeft de vertegenwoordiger voor Cuba bij de bijeenkomst voor Lidstaten van de Conventie tegen het gebruik van Cluster munitie, Rodolfo Benitez gezegd.. 

Tijdens de zesde jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten, die gisteren werd afgesloten, heeft het Hoofd van de afdeling Politieke Zaken van het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de positie van Cuba tegen oorlog en geweld nog eens duidelijk naar voren gebracht. 
De hoge ambtenaar zei dat oorlog en geweld niet meer gebruikt kunnen worden als een instrument voor de Buitenlandse politiek van landen. 
Hij merkte ook op dat “het concept van ‘collateral damage’, bijkomende schade, lees burgerslachtoffers en schade aan bezit van burgers bij oorlogen en gewapende conflicten, dat we opdringen als onvermijdelijk, is een belediging aan de menselijke natuur. De dood van onschuldige mensen moet in alle omstandigheden en op alle plaatsen worden verworpen.’ 
Refererend aan cluster munitie zei hij dat Cuba een sterk voorstander is van een verbod op het gebruik en de totale vernietiging van cluster munitie, Cuba veroordeeld ook het gebruik ervan.  
Benitez herinnerde zijn toehoorders er aan dat de natie in de Caraïben reeds had voldaan aan de constitutionele procedures, vereist voor de toetreding als lid van de Conventie aangaande Cluster Munitie .  
Hij voegde toe dat op 6 April zijn land formeel het instrument voor de aanvraag van het lidmaatschap van de Conventie had ingediend.  
 
Dit internationale instrument wordt in Cuba van kracht op 1 Oktober van dit jaar, zo zei hij.. 
Volgens de diplomaat is de positie van Havana heek duidelijk: ‘Het gebruik van cluster munitie door welke partij dan ook, is onacceptabel en moet veroordeeld worden.’ 
De zesde bijeenkomst van Lidstaten van de Conventie aangaande Cluster Munitie werd gehouden in Genève van 5 tot 7 September 2016. 
 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ , Prensa Latina

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!