De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ook bij verpleegkundigen en zorgkundigen in Noorden leeft overtuiging om werkomstandigheden te verbeteren
Opinie - Union4U

Ook bij verpleegkundigen en zorgkundigen in Noorden leeft overtuiging om werkomstandigheden te verbeteren

dinsdag 6 juli 2021 15:21
Spread the love

 

De tijd van het applaus dat niet gehoord werd, is voorbij. Het is noodzakelijk dat we onze noodkreet verder bestendigen want voldoende ingrijpende maatregelen zijn nog niet genomen.

Onze zorg en ons vak verdienen waardering en onze competenties moeten naar waarde geschat worden. De coronacrisis heeft het belang van onze sector pertinent getoond. Een samenleving als de onze kan niet standhouden zonder een goed gezondheidsstelsel en medisch en zorgpersoneel om dat te ondersteunen.

Het ongenoegen in de sector groeit. Versterkt door de Covid-crisis en door het implementeren van het verloningssysteem IF/IC. Intussen ontsproot zowat 8 maanden geleden het initiatief van een autonome vakbond voor de beoefenaars van de verpleegkunde, Union4U .

Vorige maand kwam een eerste spontane stakingsgolf vanuit het Brusselse Erasmus-ziekenhuis. Deze ging zich uitbreiden naar acties doorheen gans Wallonië en andere Brusselse ziekenhuizen. Ook een aantal Vlaamse verpleegkundige beroepsorganisaties gingen een aangepaste uitrol (en uitstel) IF-IC vragen aan onze federale minister Volksgezondheid.

Intussen loopt vanuit traditionele vakbondszijde opnieuw een stakingsaanzeg voor 15 juli.

Onze federale minister van Volksgezondheid liet ons intussen weten dat hij niet bereid is onze eisen verder te beluisteren als er geen duidelijker Vlaams signaal komt. Eisen onzentwege die gaan over:

  • meer verpleegkundig en zorgkundig personeel
  • billijke en eerlijke aanpassing verloning, IF/IC en ruimer
  • maatregeling attractiviteit (& retentie), erkenning als zwaar beroep en ruimer

Tegelijkertijd stellen we vast dat Vlaamse verpleegkundigen en zorgkundigen zich aansluiten bij onze beweging, is er ook hier duidelijk de vraag naar een pertinenter initiatief voor betere verpleegkundige en zorgkundige werkomstandigheden. Deze beweging is niet zo manifest en strijdvaardig als in Brussel en Wallonië maar ze is er en ze neemt duidelijk toe.

Historisch en situationeel is het een feit dat de witte woede-beweging van ruim 30 jaar geleden, de acties witte bloesjes (het daaruit voortgesproten zorgpersoneelsfonds), het keren van de rug naar Wilmes als eerste minister, het initiatief naar een betere verdediging en het afdwingen van een beter werkklimaat in origine ontspruiten uit eerder Brusselse en Waalse regio om vervolgens ruimer uit te breiden.

Collega’s uit het Noorden / Vlaanderen, treden deze eisen bij en bekrachtigen de signalen uit het Zuiden en Brussel. Daartoe zal op 8 juli om 11u een korte beperkte prikactie met een kleine overwegend Vlaamse delegatie van verpleegkundigen gegeven, een aperitiefactie aan de overzijde van het kabinet van minister Vandenbroucke. Om onze federale minister Volksgezondheid een voorsmaakje ervan te geven dat ook de Vlaamse Verpleegkundigen en Zorgkundigen ingrijpendere maatregelen willen ter ondersteuning!

Deze zomer zal onze actie uitgebreid worden met het initiatief SOS zorgpersoneel, ook en ruimer doorheen Vlaanderen, en ook andere acties zullen volgen.

Positief respectvol volhardend in onze acties groetend,

 

Thierry Lothaire, voorzitter

Geert Berden, Vlaams woordvoerder

 

We zijn er voor jullie, maar we hebben jullie nodig!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!