De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ooggetuigenverslagen uit Syrië (1)
Corruptie, Turkije, Leger, Terrorisme, Hervormingen, Syrië, Extremisten, Betogers, Hillary Clinton, YouTube, Al Jazeera, Demonstraties, Moslimbroederschap, Checkpoint, Damascus, Aleppo, Homs, Bashar al-Assad, Osama Bin Laden, Veiligheidsagenten, Lattakia, Westen, Midan, Ooggetuigenverslagen, Osama Oulabi, Moslimextremisten -

Ooggetuigenverslagen uit Syrië (1)

woensdag 17 augustus 2011 20:16
Spread the love

Een eerste ooggetuigenverslag uit Damascus is afkomstig van Osama Oulabi, een Britse moslim van Syrische origine met interesse voor de Arabische politiek en Arsenal. Na de originele Engelstalige versie volgt een ooggetuigenverslag van RB die de regio goed kent en zelf net drie weken in Syrië is geweest. Hij zag er alleen demonstraties en enorme steun voor de Syrische president.

Hallo

Ik ben een Britse onderdaan en ik ga elk jaar (meestal tijdens de zomer) voor vakantie naar Midan, Damascus, Syrië. Dit jaar is het anders. Ik kwam hier eind juni en ik blijf hier nog een maand.

Ik was de eerste om hervormingen te vragen in Syrië. Ik zag de corruptie, de slechte wegen, infrastructuur, het uitvallen van de stroom, enorme enorme corruptie op alle niveaus. Zodoende was ik de gelukkigste man op aarde toen de demonstraties begonnen en hervormingen werden beloofd. Echter nadat grote hervormingen werden aangekondigd, bleven bepaalde betogers vragen dat het regime zou worden opzij gezet. Ze raakten het protesteren blijkbaar gewoon, maar hun eisen zijn minder populair en onrealistisch.

Ik was bijzonder bezorgd om naar Damascus te reizen in juni door de media overdrijvingen en wetende dat Midan een “hot spot” was. Maar mijn familie in Damascus vroeg me om te komen en dat er niets was om zorgen over te maken. Het vliegtuig vanaf Londen was nagenoeg leeg en dit is hetgeen ik zag.

Ik zag niets buiten elke vrijdag na het gebed zo’n 50-200 mensen betogen gedurende tien minuten voor ze werden uiteen gedreven door de politie met stokken. Ik zag betogers gooien met stenen en rellen veroorzaken, iets wat het nieuws je niet laat zien.

Er is een leger in de provincie Daraa, maar enkel voor de checkpoints. Dat is minder beangstigend dan veiligheidsagenten en ze respecteren de burgers. Ik kreeg koffie aangeboden terwijl mijn documenten werden nagekeken. Slechts één op de zes keren werd ik tegengehouden. Ik ging eind juli naar Lattakia via Homs toen Homs zogezegd werd aangevallen door het leger. Ik zag geen enkele checkpoint en slechts één tank op de hele weg naar Lattakia.

Ik ging naar Jordanië en Libanon en zag geen enkele checkpoint. GEEN ENKELE.

Ik leef een normaal leven in Damascus en Syrië. Iedereen is drukdoende met zijn werk. De menen praten over de politiek, de politie is gemoedelijker, de veiligheidsagenten ongewapend, voedsel goedkoper. Het is alleen gespannen vrijdags gedurende één uur. Ik zag het leger alleen buiten Damascus tijdens een operatie de laatste vrijdag van juli. Ik kon hen zonder problemen passeren. Ze gingen op zoek naar gewapende mannen in de zone Qadam en sindsdien is de rust er weergekeerd. Eigenlijk gaat het leger enkel naar de gewapende gebieden waar de wetten niet meer worden gerespecteerd. De veiligheidsagenten krijgen de opdracht op zich terug te trekken en dan gaat het leger er een dag of drie naartoe en alles is weer voorbij en het normale leven kan zich verderzetten.

Ik ben enorm geshokeerd door de mediaberichtgeving. Zij liegen over de betogers. Eenmaal zeiden ze dat er 30.000 waren in Midan op een bepaalde dag en ik zag er maximum 300. Ze spraken op een keer over tanks in Midan en geweerschoten en ik was in Midan en daar was niets gaande. Er is geen tot nauwelijks plaats voor tanks in Midan. Ze zeiden dat de veiligheidsagenten dagelijks op mensen schieten. Ik hoorde en zag niets van dit alles. Ik ga waar ik wil de hele tijd en merk helemaal geen problemen met de veiligheid.

Dit is een revolutie gemaakt door de media en niet geleid door het volk. Ik kan je veel meer vertellen, maar je kan mijn leven makkelijker maken door vragen te stellen. Ik moet er nu vandoor.

Vriendelijke groeten

O. Oulabi.

Hi

I am a UK Citizen and I come to Midan, Damascus, Syria every year (usually summer time) for holiday. This year its different, I came here end of June and I am still here for another month.

I was the first to demand reforms for Syria, I saw corruption, bad roads, infrastructure, power cuts, major major corruption at all levels. So when the demos happened and reforms were promised I was the happiest man alive. However after major reforms were announced some demonstrators stayed demonstrating demanding that regime be toppled, they seem to have got used to protesting but their demands are less popular and unrealistic.

I was extremely worried about coming to Damascus in June, due to the media exaggeration and knowing the Midan was a Hot spot. But my family in Damascus demanded that I come and that there was nothing  to worry about. The plane was near empty from London and this is what I saw.

I saw normality, nothing until after prayer every Friday, 50 – 200 people protesting for about 10 minutes before being dispersed by demo police with sticks, I saw protesters throw stones and riot which is something the news do not show you.

There is an army in Daraa county but only check points, they are less scary than security and respect civilians I was offered coffee whilst my papers were checked, I only got stopped once out of 6 times, I went to Lattakia via Homs end of July when the Homs was supposedly being attacked by the Army, I saw 0 checkpoints and only one tank on the side all the way to Lattakia.

I went to Jordan and Lebanon, experience no check points. ZERO.

I am living a normal life in Damascus & Syria, everyone busy at work, people do talk politics, police are nicer, security unarmed, food cheaper, it’s just tense on a Friday for 1 hour. I only saw the army outside Damascus during an operation the last Friday of July, passed by them no problem they were after armed men in Qadam area, and since then Qadam has been quieter. In fact it seems the Army only go to armed areas that have become lawless, the security guys are given orders to back out if it gets out of hand, the army go in for 3 days and its all over & life back to normal.

I am extremely shocked by the media reports, they lie about numbers of demonstrators, once they said that 30 000 in Midan on a day I saw 300 max, they once said Tanks in Midan and shootings when I was in Midan l saw nothing, there is little to no room for Tanks in Midan. They said that security is shooting people almost daily, I heard & saw non of this. I go where I want at any time and do not experience any problems with security.

This is a Media led revolution not a people led one, I will tell you more alot more, but could you make my life easier by setting questions. I have to go.

Kind regards,

O. Oulabi.

De waarheid over Syrië

Dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van de berichtgeving die ons bereikt omtrent de toestand in Syrië en is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen, getuigenissen van familieleden en enig
onderzoek.

Mijn band met Syrië is ontstaan door mijn huwelijk met een Armeense, geboren en getogen in Aleppo. Zodoende hebben wij meermaals per week telefonisch contact met familie en vrienden in Syrië. Van 27 juni tot 18 juli 2011 was ik zelf met mijn familie in Aleppo.

Tijdens ons verblijf in Aleppo hebben wij helemaal niets vastgesteld van betogingen. Alleen tal van spontane demonstraties van de bevolking vóór president Assad. “Allah Souria Bashar ou bes”
hoorden we overal, de vertaling: “Allah (God) Syrië Bashar (president) alleen”, alleen zij zijn belangrijk voor hun. Deze mensen werden niet gemanipuleerd om dit te doen. We stelden vast dat de president
graag gezien en gerespecteerd wordt.

Syrië is één van de veiligste landen in het Midden-Oosten. Dit stel je ook vast als je daar over de straat loopt. De verschillende religies leven er in vrede met elkaar. Het moslimextremisten wordt er
weliswaar geweerd. Hoofddoeken zijn niet overal toegelaten, bv niet in scholen.

Als we ons verplaatsen tot buiten de stad zagen we hier en daar een politiepost. De politie keek naar de voorbijrijdende auto’s en lieten ons allen door, zelfs zonder te stoppen. Dat gaf geen beangstigend
gevoel, integendeel.

Op de Syrische televisie werden tal van demonstraties getoond. Het was aandoenlijk om dit te ervaren. Honderdduizenden mensen komen op straat om te demonstreren, al zingend en met vlaggen zwaaiend. Het gaf een echt nationaliteitsgevoel. Zelfs voor mij als buitenlander bleef dit niet onberoerd. Het leek dat de mensen zodanig hard wilden roepen dat ze zouden gehoord worden tot in de rest van de wereld, ze willen geen bemoeienis van de VS, hun bondgenoten en willen hun
president behouden.

Ze droegen vlaggen van kilometers lang! Een autocaravaan tussen Aleppo en Damascus. Echt prachtig om te zien. Alleen spijtig dat dit niet getoond werd bij ons in het Westen.

Als we naar Al Jazeera keken dan zagen we niets van dit alles of werd het zeer geminimaliseerd voorgesteld. In plaats daarvan worden er wazige gsm-beelden getoond van betogingen in Hama en enkele andere steden. En vertellen ze er even vlotjes bij, dat deze protesten ook plaatsvinden in alle(!) andere steden in Syrië. Dit is gewoon een grote leugen.

Tijdens de maand mei nog voor onze vakantie in Syrië, werd er gesproken van een hevige opstand in Aleppo. Dat de onlusten eindelijk(!) overgeslagen waren naar het anders zo rustige Aleppo. Toen mijn vrouw dit hoorde, was ze heel bezorgd om haar familie en stuurde ze een sms naar een vriend en sprak ze een ex-collega. De vriend stuurde onmiddellijk een sms terug met de woorden: “hahaha”, hij was op dat eigenste moment op dat bewuste plein in Aleppo waar die opstand bezig zou zijn. Er was daar totaal niets aan de hand! Ook haar ex-collega bevestigt dit. Waarom willen ze de wereld laten
uitschijnen dat heel Syrië tegen het regime is?

Dit stemde me toch wel tot nadenken. Waarom verspreidt een bekend televisiestation, een Arabisch dan nog wel, dergelijke leugens?

Ook hoorde ik dat enkele journalisten van Al Jazeera hun ontslag hebben gegeven omdat ze niet akkoord zijn met het manipuleren van de publieke opinie. Dit is een zwaar bewijs dat Al Jazeera het
nieuws manipuleert.

Op onze site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken lezen we dat er: “Geweldadige gebeurtenissen zijn in vrijwel alle steden”. Dit bewijst ook dat er hier wordt gebaseerd op valse berichtgeving, zelfs door officiële instanties.

De Amerikaanse en Franse ambassadeur rijden met hun auto door de menigte van Hama, om de opstandelingen te ondersteunen. Waarom doen ze dit? Ik dacht dat diplomaten onpartijdig moesten blijven? Het bewijst ook dat het daar niet zo heel gevaarlijk was. Wat het wel tot gevolg had, is dat de de mensen in Damascus zodanig boos zijn geworden dat ze de ambassade zijn beginnen bekogelen met stenen. De Amerikanen hebben toen met scherp geschoten vanaf het dak van de ambassade! Stel u voor! Eigenlijk willen ze de mensen opzetten om zich te verzetten tegen het regime, maar als ze reactie worden ze bijna gelyncht! Omdat de mensen het niet willen.

Nu komt Hillary Clinton vertellen dat het tijd wordt voor de Amerikanen om Syrië te verlaten, nu begrijpen we misschien waarom. Anderzijds hoop ik dat het niet is om Syrië te bombarderen.

Sommige mensenrechtenactivisten en buitenlandse journalisten geven openlijk toe dat het vooral de fundamentalisten zijn die Assad wegwillen. Volgens mij streven deze mensen niet naar democratie en
vrijheid zoals ze beweren.

De Syrische vluchtelingen die momenteel in Turkije verblijven worden door de Turken tegengehouden om terug te keren naar hun huis. Zij gebruiken hierbij zelfs geweld! Waarom doen ze dit? Om de
situatie kunstmatig erger te maken? Voor steun van de VN?

Er zijn Turkse generaals gearresteerd in het Noorden van Syrië. Waarom opereert het Turkse leger in Syrië?

Van ooggetuigen heb ik vernomen dat Syrische handelaars die naar Turkije reizen een stempel van vluchteling in hun paspoort krijgen. Ze drijven hiermee het aantal vluchtelingen kunstmatig op. Waarom?

Bijna al de filmpjes die we zien op televisie zijn afkomstig van YouTube. Meestal wordt er bij verteld dat de echtheid niet kan achterhaald worden. Een man doet een relaas van de inval in Hama, maar ondertussen zien we op de achtergrond tanks staan die niet bewegen of niet schieten. Wat we wel weten van Hama dat het een bolwerk is van de Moslimbroeders. Deze zijn tegen het seculiere (= niet religieuze) socialistisch Ba’athregime van de president. Ze gingen in het verleden dikwijls gewelddadig te werk. Enkele van hun leuzen: “Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie.”. Ze zijn voor behoud van de islamitische cultuur en een islamitische staat gezuiverd van Westerse(!) invloeden. Volgens critici ligt het Moslimbroederschap aan de basis van de politieke islam en misschien wel van alle hedendaagse terroristische organisaties van islamitische signatuur. Osama bin Laden werd tijdens zijn studie aan de universiteit geïnspireerd door verschillende docenten met sterke banden met het Moslimbroederschap, onder wie Mohammed Qutb, maar wees hun geweldloze methoden af. Voor meer informatie zie Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Moslimbroeders .

Op Al Jazeera werd melding gemaakt van een trein die opgeblazen werd. Onschuldige burgers die moeten sterven door de opstanden van mensenrechtenactivisten(?) die strijden voor vrijheid en democratie(?).

Er zijn ook meldingen van soldaten die zijn vermoord, in stukken gehakt en in een rivier gegooid. Jonge mannen, eigenlijk gewone burgers die hun legerdienst vervullen.

Hieruit blijkt dat het niet zomaar burgers zijn die daar op straat komen. Het zijn extremisten gedreven door hun religie die alle middelen gebruiken om hun doel te bereiken en dit zonder enige vorm van schuldgevoel.

Het Syrische regime strijdt tegen dit terrorisme en tracht voor veiligheid van net die burgers te zorgen, waar het Westen zich zorgen om maakt. Waarom de VS en zijn bondgenoten deze opstanden willen ondersteunen begrijp ik niet. Het Syrische leger schiet niet in het blinde weg op de gewone burgers, maar wel op gewapende moslimextremisten. Extremisten die deels uit Irak komen! Gefinancierd en bewapend door het buitenland. Het lijkt mij zeer belangrijk dat het Westen dit uiteindelijk beseft.

Mijn vaststellingen over Syrië worden bevestigd door het artikel van Pierre PICCININ, Professor of History and political Sciences.

We moeten dus zeer kritisch zijn met het interpreteren van het nieuws over Syrië.

Het mogelijk omverwerpen van het regime gaat erge gevolgen hebben voor de gematigde moslims, de christenen, de Joden,… en ook voor de vrede in het Midden-Oosten, waaronder ook Israël en last but
not least voor het Westen en de Verenigde Staten zelf! We zien dit nu reeds gebeuren in Egypte en Tunesië bijvoorbeeld.

De economische boycot tegen Syrië maakt dat alle hotels en restaurants leeg zijn. Dit heeft desastreuse gevolgen voor in de eerste plaats de ondernemers, maar ook voor de economie en uiteindelijk ook de burgers in Syrië. Misschien is dit ook een middel om de mensen meer in opstand te brengen tegen het regime(?). Is dit geen smerig spelletje dat de Amerikanen aan het spelen zijn?

Wat mijn in ziens wel moet gebeuren, is dat:

  • Syrië wordt aangepord om echt te democratiseren, op een beheerste manier. Daar is Assad eigenlijk volop mee bezig en we moeten hem die kans geven
  • Een economische samenwerking bewerkstelligen die ten goede zal komen van de bevolking
  • Syrië steunen in zijn strijd tegen terrorisme en moslimfundamentalisten zodat het met minderbloedvergieten kan gebeuren.

Rest me nog u te danken voor het lezen van mijn artikel.

RB.

16 augustus 2011.

PS. Bijkomende bron: “Wat gebeurt er in Syrië”, http://www.ncpn.nl/manifest/2011/06/syrie.htm

* Linken:

Journalists who engage in war propaganda must be held accountable

Syria: The Armed Gangs Controversy

War propaganda gay blogger in Damascus

Report: U.S. favors Muslim Brotherhood over pro-democracy Syrian opposition

Authorities Confiscate Large Shipment of Smuggled Firearms Northwest of Hama

VIDEO:

Wapensmokkel naar terroristen in Hama – 17 augustus 2011

# Meer informatie over Syrië kan U terugvinden op: http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com

take down
the paywall
steun ons nu!