De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onze wijk wordt gesteund door de Koning Boudewijn Stichting

Onze wijk wordt gesteund door de Koning Boudewijn Stichting

zondag 20 maart 2011 18:32
Spread the love

Onze buurtwerking staat ondertussen 2 jaar op poten en heeft al heel wat zaken gerealiseerd. We organiseren een barbecue, een nieuwjaarsreceptie, kunstprojecten, doen aan wijkcomposteren, geven een krantje uit, … en dit alles zonder enige financiële steun. Wij kunnen dan ook rekenen op een vrij grote groep van vrijwilligers die alles organiseren en voor het drukken van onze Gazet of het kopiëren van enkele affiches doen we beroep op sympathisanten.

Als buurtcomité hebben wij nog vele plannen en wij moesten voor de uitvoering hiervan dan ook op zoek naar financiële steun.  Wij hebben ons dan ook ingeschreven voor de oproep ‘Buiten Gewone Buurt’ van de Koning Boudewijn Stichting. Zij steunen initiatieven gedragen door een groep buurtbewoners en moeten ten goede komen aan de buurt in zijn geheel en beantwoorden aan behoeften, verwachtingen en wensen van de bewoners.

Wij hebben zopas bericht gekregen dat ons project geselecteerd is!!!!

Wat mag je dan van ons verwachten?
Wat we zeker niet gaan doen is overhaaste beslissingen nemen en het geld langs deuren en ramen buiten smijten. Wij zullen nog altijd even zuinig omspringen zoals we vroeger deden. Deze financiële steun geeft ons de zekerheid dat we onze gazet kunnen blijven uitgeven en dat het kunstkomité met zekerheid enkele toffe initiatieven kan nemen in 2011. We werken ook aan een onthaalversie van onze gazet  voor alle nieuwe inwoners van de wijk waarin we hen onmiddellijk de eerste info willen geven over het buurtcomité en onze wijk.

Tot slot willen we ook nog een extra inspanning doen naar de buren die het iets moeilijker hebben en de bewoners van andere culturen. Beide doelgroepen zijn soms moeilijk te bereiken en we gaan voor extra ons best doen in 2011.

Met dank aan de Koning Boudewijn Stichting.

take down
the paywall
steun ons nu!