De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onze strijd gaat verder!

vrijdag 17 december 2021 18:24
Spread the love

Hoe kan een haven klimaatneutraal worden als je nu nog investeert in een fossiel project? Elke euro moet naar hernieuwbare energie gaan en naar de transitie van de haven. Waar is de ambitie van Port of Antwerp en van Zuhal Demir? Dit is spelen met de toekomst van iedereen die in de haven werkt, van elke Antwerpenaar en van elke Vlaming.

We verzamelden 617 bezwaarschriften die de provincie nu zomaar naast zich neerlegt. Maar onze strijd gaat verder en wij blijven ons verzetten tegen de ethaankraker! Wat INEOS ook beweert in al haar greenwashing, het blijft een enorm schadelijk, fossiel bedrijf. INEOS zegt te willen inzetten op de ethaankraker omwille van een sterk gestegen vraag naar ethyleen. De rapportering over de wereldwijde ethyleenmarkt door algemeen erkende markt- of sectoranalisten spreekt dit duidelijk tegen. Daarnaast probeert INEOS zich te profileren als een vernieuwend en vooruitziend bedrijf. De technologieën zoals waterstof en CO2-afvang en -opslag (CCS) staan nog maar in de kinderschoenen. Bovendien kan je nooit klimaatneutraal worden zolang je schaliegas blijft gebruiken. Tot slot zijn de 300 jobs geen argument meer als Ineos zegt dat ze met deze ethaankraker de anderen wil wegconcurreren in de Antwerpse haven.

Dit project blijft hét voorbeeld van een foute keuze voor de toekomst van de Antwerpse haven. Het zal op korte termijn ingehaald worden door steeds strengere Europese maatregelen. Dat maakt de investering meer dan ooit nutteloos en onverantwoord. Maar nu is het duidelijk dat onder druk van de lobby van de olie- en gasindustrie en de chemiesector de Antwerpse haven en de Vlaamse regering regelrecht ingaan tegen studies en adviezen van experten en wetenschappers, alsook de stem van milieu- en sociale bewegingen en steeds meer burgers. Dit alles maakt het verlenen van hoge subsidies, fiscale gunstmaatregelen en een waarborg tot een half miljard euro van de Vlaamse overheid via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) nóg bedenkelijker. Vooral de Brit Jim Ratcliffe, de private hoofdeigenaar van INEOS, profiteert daarbij van óns belastinggeld.

Dit is een symbooldossier! Met Ineos Will Fall blijven we actievoeren om de haven los te maken uit de wurggreep van de vervuilende fossiele industrie. Een industrie die wereldwijd mensenrechten met de voeten treedt en onze toekomst in gevaar brengt. Wij blijven erop aandringen dat de overheid en Port of Antwerp investeren in klimaatpositieve, circulaire projecten en zo veel meer duurzame jobs creëren. INEOS Project One heeft geen plaats in de Antwerpse haven en daarbuiten. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving, de juiste informatie, een veilig klimaat en kwaliteitsvolle jobs.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!