De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onze eerste schooldag in Mcgregor.

Onze eerste schooldag in Mcgregor.

dinsdag 29 november 2011 05:03
Spread the love

Dit jaar werken we rond het thema “KERSTMIS”. Kerstmis is een heel belangrijk feest in Zuid Afrika. De Mcgregor Waldorschool hecht heel veel belang aan de Christelijke waarden in het leven. Vandaar dar er heel regelmatig gewerkt wordt rond thema’s en verhalen uit de Bijbel. De kinderen wordt ook aangeleerd hoe en waarom je moet bidden. De vraag om creatief te werken rond Kerstmis is dan ook niet abnormaal. Om het creatieve te stimuleren bij de kinderen werken we weer met recyclagematerialen.
Om 08.00 uur komen we toe in de school. Al de leerkrachten en leerlingen zitten samen in de grote ruimte. Miss Helen, de leerkracht van class 1 en 2, vertelt een verhaal.

De drie bomen:

Er waren eens drie bomen in een groot woud. Elke dag vertelden de bomen allerlei zaken tegen elkaar. Ze taterden er maar op los alsof het een lieve lust was. Op een dag vroeg de grooste boom van de drie aan zijn twee kompanen wat ze zouden willen worden. Boom één vertelt dat hij graag een mooie wieg zou worden. Helemaal uitgesneden, mooi versierd en waar een belangrijk persoon zou in liggen. De tweede boom daar en tegen zou graag een groot mooi zeilschip worden met heel belangrijke reizigers aan boord. De derde boom zou liever gewoon de grootste, meest rechtopstaande naar de hemel gerichte boom blijven.
Op een dag kwamen echter de houtkappers toe en kozen de eerste boom uit om een voederbak voor dieren van te maken. Dit was helemaal niet naar zijn zin maar toch moest hij zijn lot ondergaan. De voederbak kwam terecht in een stal. Bij de volkstelling vonden de hoogzwangere Maria en Jozef geen enkele overnachtingsplaats meer in de stad. Tot de boer aanbood om in de stal te verblijven. Deze werd helemaal in orde gebracht en al spoedig lag kindje Jezus in de voederbak die omgevormd was tot wiegje. En zo werd de eerste boom zijn wens alsnog vervuld.

Na een hele tijd kwamen de houthakkers terug in het bos en kapte de tweede boom om er een vissersboot van te maken. Ook dit was niet naar de zin van de tweede boom. Hij wou helemaal  geen vissersboot, zo’n boot stinkt naar vis. Toch moest ook hij zijn lot ondergaan. De boot werd verkocht aan Petrus de visser die een volgeling was van Jezus. Op een dag kwam er zoveel volk naar de verhalen van Jezus luisteren dat de mensen elkaar plat drukte op het strand. Aanstonds beval Jezus Petrus om de boot te water te laten zodat hij van op de rivier de mensen kon toespreken. En zo werd de wens van de tweede boom ook vervuld.

Na weer enige tijd arriveerde de boomvellers weer in het woud. Al zoekend naar de meest rechte boom, ze herinnerde zich die boom van hun eerdere tochten en vonden enkel de derde boom de enige geschikte boom.  Deze voelde de bui al hangen en prostesteerde luid. Maar niets kon baten. Ook hij werd gerooid. Zijn lot werd een kruis. Hij wou helemaal niet dat er criminelen aan zijn balken zouden gehangen worden. Maar … niemand minder dan Jezus werd aan het kruis genageld. Het kruis kreeg een plaats op een hele hoge berg. Vele mensen kwamen kijken. Op een dag werd het lichaam van Jezus van het kruis gehaald en het kruis werd een echt bedevaartsoord. En zo kreeg ook de derde boom zijn wens. Hij stond als kruis op de bijna hoogste berg, fier rechtop en helemaal wijzend naar de hemel.

Na dit verhaal, dat op sublieme wijze door Miss Helen verteld werd, zingen de kinderen enkele liederen. Wij worden aangekondigd en de meeste kinderen kennen ons blijkbaar nog van vorig jaar, van het reuzen bouwen.

Class 1 en 2 van Miss Helen:

Vandaag werken we met de kinderen van class 1 en 2. De opdracht is om de figuren van Maria, Jozef,  Jezus en de drie Koningen, te maken met recyclagematerialen. Geen eenvoudige opdracht maar de kinderen zijn er helemaal klaar voor. We splitsen in groepen. Eerst nemen we de tweede klas die van glazen flessen, wc rolletjes en klei de figuren maken. Uit de klei boetseren we hoofden die we op de wc rolltejes kleven. Op hun beurt plaatsen we deze op de flessen en zo krijgen de figuren al vorm.

Met de kinderen van class 1 kleden we de figuren aan met allerlei mooi stoffen. We creëren de meest elegante figuren. Een andere groep maakt dieren uit klei om mee in de stal te zetten. Ter afronding worden ook nog sterren en kronen gemaakt. Daarna posteren we al de gemaakt figuren en dieren uit op een mooi tapijt. Onze creatieve en eigentijdse kerststal is geboren. Het resultaat mag meer dan gezien worden.

De kinderen verzamelen voor de fraai ogende kerststal en zingen uit volle borst de ingeoefende kerstliederen. En wij, wij worden er een beetje stilletjes van. Het enthousiasme en de gedrevenheid van deze kinderen is ontuitputtelijk. Mooi dat wij hier voor even deel mogen van uitmaken.

En morgen…
Morgen zijn we te gast in class 3 en 4 bij Miss Grete. Dit wordt een hele andere opdracht maar daarover morgen weer meer.

https://picasaweb.google.com/home

take down
the paywall
steun ons nu!