De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onverwacht bezoek in Zuid-Afrika

Onverwacht bezoek in Zuid-Afrika

maandag 7 maart 2011 10:23
Spread the love

WEVELGEM – De zaterdag, na het insturen van vorige artikel, zat ik ’s middags in mijn slaapkleed te praten met een vriendin uit Kaapstad die een week was komen logeren. Er verscheen een vrouw in de deur die ik nog nooit eerder zag. Ze begint in het Vlaams te praten!

Siska Buysschaert en haar man uit Marke waren op verkennningstocht voor een wijntoer die ze met een groep binnenkort maken. Ze had de foto bij die bij de aanvang van de blog verscheen en had besloten om mij te komen opzoeken. Een korte maar heel leuke ontmoeting. Jammer dat er geen school was om de kinderen te ontmoeten en de sfeer op te snuiven. Iedereen die wil langskomen is natuurlijk van harte welkom.

De week daarop hadden we een ‘ouderavond’ voor de lagere school. Ik ben de moeder van Mary die ik 7 jaar terug adopteerde nadat ik haar ontmoette in een tehuis voor kinderen die besmet en/of getroffen zijn door HIV/AIDS. Een enorm probleem in Zuid-Afrika maar dat is een ander verhaal. Mary is nu negen jaar en in het derde leerjaar (rechts vooraan op de foto met de kinderen – samen met haar vriendinnen uit de townships die het weekend blijven logeren). Deze avond was een groot success alleen al omdat er zoveel ouders kwamen opdagen. Terugkijkend op de jaren die ik al met de school verbonden ben blijft het een vraag hoe best de ouders nader te betrekken bij de school en het welzijn van hun kinderen. Vele ouders vinden het de taak van de school om de kinderen te onderwijzen en vinden niet dat zij daar iets mee te maken hebben. Sommige ouders zijn ook afgeschrikt door zo’n avond want ze voelen zich minderwaardig omdat ze geen Engels praten of omdat ze zelf ongeschoold zijn. De meeste Waldorfscholen hebben een oudergemeenschap die heel actief met de school betrokken is. Omdat onze ouders het meestal economisch helemaal niet breed hebben ligt de drempel hoger en is er weinig ruimte om vrijwillig tijd, energie en extra geld aan de school te geven.

De leerkrachten verkiezen soms om op huisbezoek te gaan wat hen ook de kans geeft om de woonomstandigheden van de kinderen te begrijpen. Of ze organiseren ouderavonden in de verschillende gemeenschappen wat de drempel lager maakt.
Het succes van deze avond was dan ook heel speciaal omdat ouders van alle gemeenschappen samen kwamen om te kijken in de klas waar hun kinderen les hebben, het klaswerk van hun kinderen in te kijken, de leerkrachten te ontmoeten en vragen te stellen. Grethe (op de foto bovenaan), de leerkracht van het 3de en 4de leerjaar, gaf een overzicht van het belang van verhalen in het curriculum. Ze bracht het op een levendige en interessant wijze. Het is belangrijk voor de leerkrachten om de steun van de ouders te voelen zodat ze blijven geloven dat hun inzet zin heeft. Aan de andere kant is het ook onze ervaring dat als een ouder belang stelt in het onderwijs van hun een kind, dit de kansen op beter resultaten aanzienlijk verhoogt.

De voorbije weken werkte ik vooral aan het samenstellen van een nieuw overzicht van kinderen die sponsorship nodig hebben. 90% van onze ouders kunnen maar een klein beetje schoolgeld betalen, goed voor 13% van ons jaarlijks budget. We werken met verschillende Europese organsaties die een fiscaal attest kunnen bezorgen aan de mensen die het schoolgeld voor kinderen helpen betalen. Geinteresseert om een kind te sponsoren? E-mail katleen@breede.co.za.

In de Sunday Independent van 20 februari verscheen een artikel met als title “Unable to live together, Belgians somehow can’t separate either”. Belgie die het wereldrecord van het land met de langste politieke crisis verbrak is hier dus ook in het nieuws geweest. Een informatief artikel want ik volg allang de politieke situatie in België niet meer en weet dan ook niet waar de afkortingen van de politieke partijen voor staan. De opmerking die ik hier krijg als België te sprake komt (en als het al niet verward wordt met Nederland) is dat de partijen zolang kunnen kunnen ruzieën over bijkomstigheden omdat het land niet met ‘echte problemen’ te kampen heeft.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!