De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onverantwoorde vakbonden?

Onverantwoorde vakbonden?

donderdag 30 september 2010 12:57
Spread the love

Stefaan Michielsen, schrijft vandaag in De Tijd dat de vakbonden te simplistisch, naïef en onconstructief zijn.

80.000 op straat.

Ondanks dat gisteren 80.000 mensen in Brussel en een veelvoud in verschillende Europese lidstaten een krachtig neen hebben gezegd aan blinde besparingen op kap van alleen maar werknemers bericht de media, politiek en ook schrijver Michielsen dat besparingen onvermijdelijk zijn.

Het tekort in de overheidsfinanciën legt een zware last op de economie. Dus moet er drastisch gesaneerd worden. Volgens schrijver moet dit niet gebeuren via rechtvaardigere belastingen, bijdragen van de banken of het zwaarder belasten van financiële transacties.

Het volk zal bloeden.

Dat is de oplossing. Het optrekken van de pensioenleeftijd, langer werken, brugpensioen afschaffen, arbeidsduurvermeerdering, loonstop, indexstop, herzieninig verlofstelsels, werkloosheid in tijd bepreken,meer flexibiliteit enz… Dit zijn steevast de voorstellen die wel in de media komen en die gretig door politici worden overgenomen. Je kan beter de vele kleintjes treffen dan kiezen voor meer rechtvaardigheid. Dit is het discours waar we vandaag mee rond de oren geslagen worden.

Inleveringen van werknemers door de jaren heen.

Nochtans zijn het de werknemers die sinds 1976 de opeenvolgende besparingsmaatregelen hebben moeten slikken. Veel van deze maatregelen hebben nu nog steeds hun effect op het loon van de mensen.  Meer dan 30 jaar onafgebroken inleveren en blijkbaar is het nog niet genoeg!

Of zijn we misschien de opeenvolgende beperkingen op indexverhogingen, vermindering op kinderbijslagen, beperkingen op uitkeringen in de overlevingspensioenen en arbeidsongevallen, in de jaren 1984 – ‘85 en ‘86 werd telkens een indexverhoging van 2% overgeslagen, opeenvolgende wijzigingen in de berekening van de werkloosheid – ziekte- en invaliditeitsvergoedingen, invoering van solidariteitsbijdragen en bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, de invoering van de gezondheidsindex, de opeenvolgende wijzigingen van producten in de indexkorf, loonblokkeringen in 1994 – ‘95 en ‘96, solidariteitsbijdrage op de pensioenen, het niet indexeren van de belastingschalen in de personenbelasting gedurende 6 opeenvolgende jaren, aanvullende crisisbijdragen, het optrekken van de BTW van 19,5% naar 20,5% en verder naar 21%…

Dan spreek in nog niet over de gevolgen van het generatiepact enz…

Moet er nog zand zijn?

Naar mijn bescheiden mening, als rechtvaardige burger, heeft de bevolking door jaren heen meer dan genoeg haar steentje bijgedragen. En wat hebben de ander inkomenscategorieën bijgedragen? Wat hebben de bedrijven, vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepen, kapitaalkrachtigen en rijke Belgen bijgedragen?

Een rechtvaardige fiscaliteit als alternatief.

Als rechtvaardige burger kan je er toch niet tegen zijn dat iedereen zijn belastingen betaald naar draagkracht en reëel inkomen?

Daarom moet het bankgeheim worden opgeheven en een kadaster worden opgesteld van alle inkomens en alle vermogens. Daarom moeten banken, die miljarden overheidssteun (lees uw en mijn belastingsgeld) hebben gekregen hun steentje bijdragen. Daarom moet er een financiële transactietaks komen. Daarom moeten bedrijven en vennootschappen een correcte vennootschapsbelasting betalen. Daarom moet fiscale fraude worden aangepakt.

Als morgen alle inkomens en vermogens gekend zijn bij de fiscus kunnen deze getaxeerd worden zoals in het een rechtvaardige democratie mag verwacht worden.

Oproep.

Wanneer staan er eindelijk eens politici op die dit alles kritisch in vraag durven stellen?

Wanneer zal de reguliere media eens echt aandacht besteden aan dit rechtvaardig vraagstuk?

Dit alles in functie van een meer rechtvaardige samenleving!

Niemand krijgt iets klaar,

Zonder passie en gedrevenheid.

Laat de angst,

Nooit winnen!!!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!