De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ontwikkelingslanden? Derdewereldlanden? Of wat zijn het nu?

Ontwikkelingslanden? Derdewereldlanden? Of wat zijn het nu?

woensdag 31 maart 2010 17:53
Spread the love

Hoe spreek je over de landen, pardon de volken, of nee de mensen die we zeggen te willen helpen in het Zuiden, of nee de Derde Wereld …?

Het is niet altijd makkelijk om over ontwikkeling of ontwikkelingssamenwerking te schrijven. Want hoe verwijs je naar ‘arme landen’ als die niet arm zijn, maar bulken van de delfstoffen? Kan je spreken over ‘arme mensen’ als je streeft naar structurele collectieve oplossingen?

‘Arme volken’ wijst slechts op een deel van de bevolking van die arme landen, waar meestal wel elites aanwezig zijn die zich kunnen verrijken maar die net als hun slachtoffers gebaat zouden zijn met ‘ontwikkeling’.
Maar wat is ‘arm’?

‘Noord’ en ‘Zuid’ zijn geografische concepten die geenszins overeenkomen met landen die ‘ontwikkeling’ nodig hebben.

‘Ontwikkelingslanden’ is eveneens ongepast, want in veel landen is van ontwikkeling hoegenaamd geen sprake. En ‘onderontwikkelde’ landen klinkt zo negatief.

En ‘Derde Wereld’? Voortdurend wil men ons doen geloven dat die ‘Derde Wereld’ niet bestaat, dat er veel verscheidenheid is in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, dat er groeilanden zijn en dat je niet alle landen samen als een homogeen blok kan zien.

Dat is waar, maar is er toch geen ‘Derde Wereld’ in zijn oorspronkelijke, geopolitieke betekenis: de meerderheid van de wereldbevolking die geen stem heeft, die niet mag meepraten in de VN-Veiligheidsraad, de G8 of de G20 en zelfs nauwelijks op de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen?

‘Bottom billion’: neen, dat is zich aansluiten bij de stellingen van Paul Collier die maar wat graag militair wil interveniëren in Afrika.

Ik geraak er niet uit. Kunnen jullie helpen? Willen jullie reageren op deze blog? Alle suggesties zijn meer dan welkom!

Van te voren bedankt!

Francine Mestrum
www.globalsocialjustice.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!