De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ontlasting en afkoopsommen criminaliteit
Criminaliteit, Afkoopsom, Ontlasting, Turtelboom -

Ontlasting en afkoopsommen criminaliteit

donderdag 31 mei 2012 01:02
Spread the love

Weergave van een persoonlijke mail naar Alexander de Croo (open vld) vanavond verzonden

beste Alexander. Ik herinner me nog letterlijk je woorden

“kleine criminaliteit bestaat niet, alles is grote criminaliteit.”

Je haalde hierbij de dode buschauffeur aan in het Brussels gewest (doelend op het feit dat iemand slaan dus geen kleine criminaliteit is).

Ondertussen komt dan die nieuwe wet via Annemie Turtelboom waarbij bepaalde misdaden kunnen worden afgekocht. Ik las dit vol onbegrip en snap er weer niets van. Ik denk dat ik er niet intelligent genoeg voor ben.

Vervolgens over je betoog

“ik ben tegen het cynisme van tegenwoordig”

Cynisme is slechts een symptoom en niet de ziekte.

De ziekte is de ondoorzichtigheid in de politiek, ambtenarij, crisis en de algemene maatschappelijke perceptie op verschillende tweeslachtige beslissingen als die hierboven beschreven.

Een symptoom bestrijden lost niets op het is de ziekte die moet worden bestreden. Wanneer je een symptoom bestrijdt in plaats van de ziekte zal het bestreden symptoom plaats maken voor nog ergere symptomen. Op die manier vererger je alleen de ziekte. Dat is toch niet wat men wil bereiken?

take down
the paywall
steun ons nu!