De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ons kent ons bij het establishment

Ons kent ons bij het establishment

vrijdag 17 november 2017 10:23
Spread the loveBekijk de beelden die Apache.be maakte en je “ziet een bepaald type” om Jambon te parafraseren…

Als het maar winst oplevert, is het establishment tot alles bereid. De politieke marionetten van het establishment laten zich daar graag voor gebruiken, zeker als ze mee aan tafel mogen schuiven. Als goede neoliberalen weten ze nochtans dat er niet zoiets bestaat als een gratis lunch.

Twee afzonderlijke berichten deze week: de holding van Albert Frère betaalde jarenlang smeergeld aan Islamitische Staat en in Antwerpen gaf het politieke establishment present op een verjaardagsfeest van een controversiële projectontwikkelaar.

Smeergeld aan IS

‘Show me the money’, was een oneliner van Bart De Wever in een vorige verkiezingscampagne. Op zich een goed voorstel. Oxfam bijvoorbeeld toonde dat het geld wereldwijd wel erg sterk geconcentreerd zit met amper acht superrijken die evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. Maar ook wat terreurgroepen zoals Islamitische Staat betreft, is het nuttig om de financiën te bekijken.

Een opmerkelijk element daarbij dat deze week bekend raakte: een bedrijf waar de holding Groep Brussel Lambert (GBL) een grote aandeelhouder van is, wordt ervan verdacht IS te hebben gefinancierd. De terreurconnecties in ons land zijn dus niet beperkt tot de gekende Syriëstrijders, er zijn ook strijders in maatpak. Het bedrijf dat geld aan IS zou gegeven hebben, is bouwreus LafargeHolcim. Dat bedrijf is goed voor ongeveer 15% van de portefeuille van GBL, niet onbelangrijk dus. GBL werd tot in 2015 geleid door Albert Frère, één van de rijkste Belgen en nog steeds voorzitter van de raad van bestuur.

LafargeHolcim heeft bij het uitbreken van de oorlog in Syrië smeergeld betaald aan IS om zijn cementfabriek in Syrië (tussen Kobani en Raqqa) te kunnen openhouden. Dat werd erkend door voormalige toplui van LafargeHolcim. Er werd maandelijks 20.000 tot 100.000 dollar betaald zodat IS en andere groepen de fabriek met rust zouden laten. In 2014 werd de fabriek toch aangevallen, een zakelijk meningsverschil over de hoogte van het smeergeld?

Ongetwijfeld werd de overweging gemaakt dat er na de oorlog veel cement nodig zou zijn bij de heropbouw van het land met eventuele mooie winsten, wie ook als winnaar uit de bus zou komen. Om de huidige en toekomstige winsten veilig te stellen, aarzelen kapitalisten niet om zelfs met terreurgroepen als Islamitische Staat in zee te gaan. Opmerkelijk is dat deze financiers van terreur niet zo hard worden aangepakt als andere Syriëstrijders. Mogen de superrijken zich meer permitteren? Waarop wordt gewacht om hun nationaliteit af te nemen of om ze achter tralies te steken?

Ons kent ons in Antwerpen

Misschien wordt niet opgetreden omdat de gevestigde politici hun vrienden altijd verdedigen. Voor alle duidelijkheid: niet wij, de kiezers, zijn hun vrienden. Neen, de vrienden zijn ondernemers en hooggeplaatsten naar wie de gevestigde politici opkijken. Ze vormen een gemeenschappelijk wereldje waar dezelfde taal (‘patronees’) gesproken wordt, dezelfde sterrenrestaurants bezocht worden en waar het leven van gewone hardwerkende mensen een ver-van-mijn-bed gegeven is.

Onder de gasten op het verjaardagsfeest van Erik Van der Paal van Land Invest Group in het sterrenrestaurant waar gevierd werd: Antwerps burgemeester De Wever (N-VA), schepenen Van de Velde, Kennis en Duchateau van N-VA, Bastiaens en Van Peel van CD&V. Jean-Claude Fontinoy, voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS en MR’er, kwam net als PS’ers Alain Mathot en Luc Joris naar Antwerpen. Het politieke landschap werd geoptimaliseerd door ook voormalig VLD-kopstuk Geert Versnick uit te nodigen. CD&V-schepen Bastiaens reageerde: “Dit was een open ontmoeting, en ik heb daar ondernemers ontmoet, zoals bij andere gelegenheden.”

Het select gezelschap neoliberale politici aarzelt niet om gelijk welke sociale verworvenheid voor de meerderheid van de bevolking aan te pakken onder de slogan dat ‘gratis niet bestaat,’ een aangepaste versie van Milton Friedmans leuze ‘There is no such thing as a free lunch.’ Sociale verworvenheden zijn effectief niet gratis: we dragen er allemaal aan bij met onze belastingen en sociale bijdragen op onze lonen. Maar in het geval van dit verjaardagsfeest van een controversiële projectontwikkelaar gaan de heren en dames politici er blijkbaar van uit dat er wel zoiets bestaat als een gratis lunch. ‘Netwerken’ heet dat dan. Zoals LafargeHolcim in Syrië ging netwerken?

Land Invest Group is de vastgoedpoot van het in opspraak gekomen Optima. Het kreeg opmerkelijk snel en gemakkelijk toelating voor een commercieel hoogbouwproject op de voormalige Renault-site in Antwerpen. Kritiek daarover is niet welkom. Zo probeert Land Invest Group om Apache.be het zwijgen op te leggen. Met beeldmateriaal van het verjaardagsfeest van Van der Paal slaan de onderzoeksjournalisten op hun manier terug: door enkele feiten aan te tonen. Het is natuurlijk niet verboden om naar een verjaardagsfeestje te gaan, dat doet iedereen wel eens. Maar in dit geval waren wij alvast niet uitgenodigd en schoof het bijna volledige Antwerpse bestuurscollege wel mee aan tafel, het bestuurscollege dat zich eerder welwillend opstelde om een lucratief project van het bedrijf van de jarige mogelijk te maken. Ons kent ons bij het establishment. Om Jan Jambon te parafraseren: “Als je naar de beelden kijkt, zie je toch een bepaald type.”

Crapuleus schorremorrie

In het parlement haalde Jan Jambon deze week uit naar het ‘crapuleus schorremorrie’ in Brussel en de noodzaak om de kanker te stoppen voor hij verder kan ontwikkelen. De rellen waren opmerkelijk en het was vreemd dat dit kon gebeuren: enkele dagen na de feiten wordt gesproken over een handvol relschoppers die bovendien bekend zijn bij de ordediensten, maar op de dag zelf werd pas heel laat opgetreden. Je zou bijna denken dat er een politieke agenda achter het politie-optreden zit. Met de hernieuwde discussie over de Bende van Nijvel werd duidelijk dat bepaalde gevestigde kringen niet aarzelen om weinig conventionele methoden te gebruiken om hun agenda door te drukken.

De rellen in Brussel werden aangegrepen voor een pleidooi voor harde repressie. Zal dat ervoor zorgen dat jongeren zich meer deel voelen van het maatschappelijk leven en de samenleving? Of zal het net leiden tot meer onrust en eventueel zelfs meer geweld? Jambon sprak over een kanker. Een leraar merkte op de sociale media op dat er dan beter iets gedaan wordt aan “kankerverwekkende stoffen” zoals: “besparingen in onderwijs en jeugdwerk, ontmenselijking van de zwakkeren en xenofobie (“#opkuisen”), gebrek aan perspectief en waardering door jeugdwerkloosheid en flexijobs, ouders die geen tijd meer hebben voor hun kinderen door flexibilisering, grootouders die tot hun 67 moeten werken, commercialisering van ontspanning en zorg, …” Hij voegde eraan toe: “Was dat niet het N-VA-programma?”

Het neoliberale beleid van deze regering en van de gevestigde partijen is opmerkelijk mild voor de superrijken die in hun zoektocht naar steeds meer winsten de rode loper uitgerold krijgen. Dat is geen toeval: zo zit het kapitalistisch systeem in elkaar. De concentratie van rijkdom aan de ene kant gaat gepaard met een opstapeling van ellende aan de andere kant. De verantwoordelijkheid voor de bijhorende sociale problemen wordt door de gevestigde politici niet bij hun beleid of bij het systeem gelegd. Nochtans is dat waar het probleem zit en moeten we gaan voor een fundamentele breuk met het kapitalisme.

take down
the paywall
steun ons nu!