De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ons diep innerlijk leed ontleed

zondag 13 september 2020 02:00
Spread the love

 

Sta je wel eens stil bij politiek, religie, en alles wat deze onzin in stand houdt?
Sta je wel eens stil bij wat leiders echt zeggen?
Of hoor je alleen de woorden en ga je daarbij een denkbeeld vormen dat past bij jou eigen beeld? En ga je dan op zoek naar mensen die overeenkomen met jou zelfbeeld?
Sta je echt wel eens stil bij alle ellende en miserie het met zich meebrengt? Of past dit niet met je zelfbeeld dat op zich dan weer een denkbeeld maakt hoe jou zelfbeeld zich kan aanpassen aan een ander zelfbeeld?
Is er nog iemand echt, oprecht en eerlijk, zonder enig eigenbelang die geen haat heeft? Of is iedereen zo ver geconditioneerd dat dit afwezig is?
Is er nog iemand die volledig in zichzelf kan kijken, en zich afvragen of je met je eigen zelfbeeld kan leven, wat je zegt wat je doet, is het echt of is het een komedie die je speelt om een ander ‘niet te kwetsen’?
Ga je jou huidig zelfbeeld aanpassen moest je met je eigen leven, zou je echt eerlijk zijn tegen jezelf en oprecht?
Probeer het eens en kijk wat er gebeurd… Het is geen prettig zicht hé.

Wel laten we eens opzoeken waarom het geen prettig zicht is, waarom je het “gevoel” hebt dat er iets niet klopt. Niet theoretisch maar feitelijk, je kan het niet weerleggen simpelweg omdat het een feit is.

Je moet begrijpen dat dit even duurt, je kan het mechanisme van het brein niet uitleggen zonder in detail te gaan en een ruimere kijk te hebben, anders kan het feit niet blootgelegd worden. Maar het loont de moeite, want we hebben allemaal zorgen.

Wat is bewustzijn, en niet het oppervlakkige van het bewustzijn, “ik denk dus ik ben”, en ook niet om onszelf interessant te maken, maar om samen eens dieper te gaan in ons bewustzijn.
Niet als psycholoog of psychiater, niet als slimme of domme, maar als mens zoals iedereen.
We gaan ons gezamenlijk mechanisme onderzoeken en ontleden.
Je bewustzijn is alles wat je denkt, je ego, je zelfbeeld, je ‘ik’ hoe je reageert, je kennis, hoe je in het leven staat, je verwachtingen, je overwinningen, je verliezen, het is dat allemaal.

Maar hoe werkt dat bewustzijn nu eigenlijk?

Het bewustzijn is een heel complex iets lijkt het wel, je kan het zelfs indelen met wat fantasie, en dat is precies wat specialisten, experts in het bewustzijn, of psychologen en psychiaters ook doen, dankzij beeldvorming weten ze hoe het brein oplicht en welke neurotransmitters actief worden.

Maar daarmee weet je nog geen bal van hoe het bewustzijn nu echt werkt in jezelf, voor jezelf.
Dus gaan we daarmee aan de slag zodat we dit kunnen ontcijferen, en heel misschien wel verbeteren!

Laten we beginnen met iets wat we allemaal gemeen hebben, we weten allemaal hoe het eraan toe gaat in België, een politiek toneel een hoop komedie die al jaren, eeuwen duurt, net als in alle andere landen ter wereld. Of ze nu Democratisch zijn, Communistisch, Autocratisch, Theocratisch en zo verder… Openlijk elkaar afbreken, elkaar de poten onder de stoel zagen, bedrog, corruptie, haat, maar vooral angst, angst om hun ego te verliezen, hun ‘aanzien’ hun ‘macht’. Dit zijn de mensen die ons land moeten leiden, en ondertussen lijden we. Je weet wel, leider en lijder het is maar een letter verschil.

In ons diepst zijn we allemaal hetzelfde, ons denken is gevormd door onze ouders, en hun denken door hun ouders en zo gaat het al talloze generaties lang.
De onschuldigheid zit zo diep weg door generaties lange indoctrinatie dat niemand nog weet hoe of wat. Iedereen zit met zorgen, iedereen zit met vragen, iedereen wil antwoorden en gaat ze vervolgens zelf maken of gaat zich achter een ander zijn antwoorden zetten.

Ons hele bestaan, al tienduizenden jaren lang is ons brein gevormd, het is niet jou denken, het is het denken van het hele mensdom dat in jou zit.

Je kan je brein beperkingen opleggen, de ene doet het meer als de andere, maar iedereen doet het. Het is de fysieke wereld, alleen dan in ons hoofd, want alles wat je ziet buiten natuur is door de mens bedacht en gemaakt, het begon allemaal met denken.
Je kan geloven in een bepaald religie, je kan geloven in een bepaalde politieker, je kan geloven in je land, je kan alles geloven. Maar wat is geloven?

Geloven is iets dat iemand jou geleerd heeft. Maar geloven heeft een bijwerking, je beperkt jezelf zowel fysiek maar ook in je brein. En soms kan je daardoor de werkelijkheid niet zien.
Je kan misschien geloven in God en de hemel, maar kan je dit los van jou zien? Want als je zegt ik geloof en daarmee uit, dan heb je jezelf begrenst en kan je nooit los van jezelf onderzoeken of geloof wel echt is.

Als je echt wil weten of iets echt is, vraag het jezelf en ga zelf op onderzoek uit, maar neem het niet zomaar aan omdat het je gezegd is, of het nu door je ouders, je leraar een politieker, een prediker, een kardinaal of gelijk wie is. Je kent het antwoord zelf…

Elke vraag die je stelt, is dat echt een vraag?

Het hele mensdom zit in jou… Je kan een vraag hebben over een technisch probleem, of een vraag over de bomen, maar als je aan je verleden denkt, je piekeren, je zorgen maken, je angst je pijn, dat heeft elke mens op aarde en gaat zo al talloze generaties.
Je persoonlijke ervaring kan misschien anders zijn, je kan innerlijk gekwetst zijn door onrecht, en denken dat het persoonlijk is, maar het is zo sinds mensenheugenis.
Niemand is uniek diep in zijn brein, misschien denkt iedereen het wel als individu dat ze uniek zij, zoals elke mens op aarde zeggen ze dan, maar als elke mens op aarde uniek is, wat is het woord uniek dan nog waard?

Dus je denken is meer als wat je denkt.
En je kan het ook loslaten als je wil, als je terdege beseft dat het hele mensdom, met al zijn genot, maar ook pijn, angst, onzekerheid, lijden altijd al bestaan heeft, dan ga je vanzelf al minder piekeren.

Wil je piekeren stoppen, echt stoppen, dan is er alleen maar het nu, dit moment, en wat is.

Als je gaat ‘tijd denken’ dus verleden dat een beeld maakt voor de toekomst dan zal er altijd een conflict zijn diep in jou, omdat er geen antwoord is, het is geloven dat er iets komt, net als je kan geloven in religie en dat de verlossing zal komen of noem maar iets op.

Maar zolang je tijd denken gaat gebruiken voor jezelf, voor je zelfbeeld en in het verleden wat wil halen om het in de toekomst op te lossen, dan ga je in conflict met jezelf en maak je een lus waar je brein niet aan uit kan.

Natuurlijk moet je je geheugen gebruiken, het is niet dat je niets meer moet doen, maar doe wat je moet doen en ga dan terug naar het nu.

Beleef het moment, en ga niet in conflict met je brein, het is al duizenden jaren geconditioneerd om iets te doen wat totaal geen toegevoegde waarde heeft.
Namelijk je zelfbeeld.

De fysieke wereld mag er dan op vooruit gegaan zijn door de tijd heen, maar ons zelfbeeld diep vanbinnen is nog steeds hetzelfde, vol met zorgen, eenzaamheid, angst, en lijden.

En dat heeft een reden, het is zo gemaakt door generaties door.
De ene wil iets bereiken om de andere af te troeven, elk instituut of autoriteit zal vragen om in hun te geloven, van de Babyloniërs tot Egyptenaren, Maja’s, zo ver je terug kan gaan in de geschiedenis is de mens altijd afhankelijk geweest van een ander.
En daarom heeft de mens een zelfbeeld gemaakt, zolang we dit gebruiken voor praktische redenen die de hele mensheid verder helpen en niet het individu was het geen probleem.

Als we ons zelfbeeld ontleden, voor die dat nog niet door hebben hoe alles samenhangt en hoe het een opgezette komedie is, komen we een pak meer te weten, alleen om dat zelf te ontleden moet je het kunnen loslaten. Je kan jezelf niet ontleden als jezelf, als je met jezelf zou leven zou je niets anders doen dan aanpassingen in je denkbeeld om zo geen conflict te hebben met je zelfbeeld.

Het mechanisme werkt zo, je registreert, je denken maakt een denkbeeld en gaat dit vergelijken met jou zelfbeeld, vandaar komt meer denken en ga je in de lus.

Dus om ons zelfbeeld te ontleden moeten we ons kunnen zien zoals we zijn, zoals we echt zijn zonder enig vooroordeel, en dan kan je niets anders dan afstand doen van zowat alles wat je dacht te kennen. Aandachtig zijn in het moment, en blijven in het nu, zonder hij of zij, wij en jij, ik en… gewoon volledige aandacht in het heden, het nu.

Wat is ons zelfbeeld dan, want daar begint alle angst, pijn, onzekerheid die diep vanbinnen in elke mens op aarde zit. Daarom dat we allemaal verbonden zijn, mijn lijden is jou lijden, mijn angst is jou angst, het is al zo sinds mensenheugenis en is ons doorgegeven door mensen die dezelfde diepe psychologische zorgen hadden als wij.
Ons zelfbeeld is niets meer dan wat ons brein geregistreerd heeft tijdens ons hele leven het leeft dan ook altijd in het verleden. Je kan wel denken aan de toekomst, maar de toekomst is er nog niet.

Dus wat zijn we zonder zelfbeeld?
Wat zou jij zijn zonder zelfbeeld? Stel je die vraag eens, onderzoek het en maak jezelf vrij, echt vrij.

Iemand die in India geboren is die zal geloven in hindoeïsme en reïncarnatie.
Hier hebben we het christelijk geloof waar een alziend oog is, dat al naar gelang je gedrag in het leven, je ziel eeuwig zal laten rusten in vrede of eeuwig branden in hel.
Het gaat zo al duizenden jaren, iedereen moet blijkbaar afhangen van iemand anders en moet zijn zelfbeeld scheppen al naar gelang zijn leven, en gaat zich dus begrenzen, je zal een voorkeur hebben van mensen die passen bij jou zelfbeeld of waar jou zelfbeeld zo min mogelijke aanpassingen moeten doen aan het andere zelfbeeld van die persoon.
Dus ons bewustzijn is altijd in beweging om ons zelfbeeld aan te passen naar de ‘geldende’ condities, het stopt niet.
Het kan op die manier nooit stoppen, misschien enkel als je slaapt, of zware verdoving neemt, of genoeg alcohol wat trouwens een hard drugs is, maar anders blijft het denken bezig.
Iedereen op aarde maakt zich zorgen om iets, of zijn gezondheid, of zijn baan, of zijn kinderen, of voedsel, of drank, of de opwarming van de aarde, oorlogen, ziektes… Iedereen.

En enkel en alleen omdat we zo al eeuwen geconditioneerd zijn. Misschien zal iemand denken dat hij/zij het goed heeft, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb eten, drinken, mijn familie, vrienden, we hebben fantastische kinderen, we lachen veel, en meer van die komedie, want diep vanbinnen voelt iedereen angst, angst om niet te voldoen aan ons zelfbeeld of een ander zijn zelfbeeld.
Dat deden onze ouders, hun grootouders en hun grootouders hun betovergrootouders.
We zijn niet meer als we denken,… denken we.

Hier zijn we dus westers aangeleerd om andere landen en continenten te veroordelen en te oordelen, hetzij door religie hetzij door machthebbers.
Dus gaat ons zelfbeeld zich aanpassen eraan, en moet zichzelf begrenzen met allerlei onnatuurlijke en walgelijke trucjes.
En het zijn trucjes, religie, politiek, nationaliteit, grenzen, leger, media of ‘autoriteit’, je kent ze wel, de trucjes die al duizenden jaren de mens verplicht zichzelf innerlijk, diep in zijn bewustzijn om te bouwen tot slaaf zonder de mens het echt door heeft. Sommige voelen het wel, ze weten niet zeker wat maar hun intuïtie zegt dat er iets mis is.

Je kan als argument brengen ‘we doen het toch goed’, maar dat is alleen maar je zelfbeeld dat spreekt en kijkt naar de fysieke wereld dat jij waarneemt, wij zijn de fysieke wereld door ons denken. Het is misschien even een doordenkertje, maar als je het een paar keer leest snap je hem wel.
Begrens je je bewustzijn door tijd/denken is dan komt die in conflict en moet die een oplossing zoeken in een toekomst die er nog niet is om het conflict op te lossen, maar we zitten overvol met conflicten, onze conflicten in de geest zijn de conflicten op aarde, alles begint met registreren en iedereen registreert hetzelfde.

Stel je hebt een relatie, je hebt dus jou zelfbeeld aangepast aan het zelfbeeld van je partner. Jou zelfbeeld is afhankelijk van je partner, want je hebt jezelf aangepast eraan, als je partner je verlaat voor gelijk welke reden, hoe voel je je dan?
Zoveel macht heeft het zelfbeeld, en hoe meer je het vol steekt met aanpassingen hoe sterker de angst, het lijden en de pijn zal zijn als er geen orde is. Je kan misschien in de fysieke wereld je ‘sterk’ voordoen en zo maak je een nieuw zelfbeeld, of je kan triest en diep ongelukkig zijn maar toch nog steeds een zelfbeeld moeten opbouwen omdat je geconditioneerd bent dat het moet.
En zo begrenzen ze ons denken, zo kunnen we psychologisch nooit evolueren en blijven we zitten waar we zitten.

We moeten ons gewoon bewust zijn dat het zelfbeeld bedrog is, een illusie, en iedereen is geconditioneerd die illusie in stand te houden.
Waarom zijn we niet waarlijk eerlijk tegen iedereen? Waarom zijn we al decennia lang geleerd om ‘een leugentje om bestwil’ als normaal te accepteren?
Het zelfbeeld… Angst om iemand te kwetsen, angst voor dit angst voor dat, lijden voor dit en lijden voor dat en zo verder.

Waarom? Waarom heeft nog nooit eens iemand gezegd STOP!
Vanaf nu gaan we orde maken!
Er zijn genoeg mensen die echte veiligheid willen, echte geborgenheid en echte zekerheid, maar hoe komt dat dit nooit aan bod komt bij machthebbers en de door hun gecontroleerde media, die elke dag tegen jou zeggen hoe je moet leven.
Omdat de mensen aan de macht totaal in conflict liggen, zo’n groot ego hebben dat vast zit in de val van meer, meer macht, meer geld, meer angst om dit alles te verliezen, dus gaan ze nog meer creëren om dit in stand te houden.
En de gewone mens volgt dat zelfbeeld dat al decennia lang ingeprent wordt, hij neemt genoegen met de gemakken in de fysieke wereld en onderdrukt ondertussen zijn diep psychologisch lijden.
Ja er is wel oorlog en er is wel armoede, maar ‘ik’ heb het hier wel goed. Voel je je echt goed?
Want wat van binnen zit zie je overal buiten, jou zorgen heeft je buur ook, misschien een ander zelfbeeld en misschien klopt het niet met jou zelfbeeld, maar in de grond zitten we vast.
Iedereen weet dat het verkeerd is, maar niemand doet er iets aan, denken dat je er iets aan doen is niet hetzelfde als er iets aan doen.
Denken dat het zichzelf wel zal oplossen doen mensen al decennia lang… Er zal wel iemand het doen… Maar zo werkt het niet, iedereen moet zich ervan bewust zijn dat we diep in ons denken nog steeds in de oertijd zitten.
En dat is precies wat de mensen aan de macht willen, dat we psychologisch in de oertijd blijven zitten, diep in ons zelf blijven lijden, blijven haten, blijven angsten hebben, want dat is het enige wat ze aan de macht kan houden.

Er zijn +7,5 miljard mensen op deze aarde die net hetzelfde willen als jij en ik, liefde, compassie, zekerheid, maar zitten allemaal met angst, pijn en lijden.
De som heb je zelf ondertussen gemaakt… Het zijn maar een handvol narcistische en egocentrische mensen op de hele planeet die zich plezieren met ons lijden.

Stel je voor, je komt op aarde en je groeit op waar er alleen maar liefde en compassie voor elkaar is. Geen nijd, geen haat, geen jaloezie, geen eenzaamheid, geen afgunst, geen oordelen of vooroordelen geen jij en ik, hij en zij. Maar echt enkel oprechte liefde en compassie.
Welk zelfbeeld zou je nu dan gehad hebben, zou je een zelfbeeld hebben, of zou er alleen registreren, denkbeeld, actie zijn?
Je brein registreert dit nu, het denken zet het over in een denkbeeld, en je denkbeeld gaat de ideale wereld voor jou zelfbeeld maken.

Waarom stoppen we daar? Waarom staan we als mens niet recht tegen deze komedie?
We hebben de technologische middelen en de grondstoffen om ons een heel comfortabel leven te geven zonder zorgen, recourced based economy is daar een voorbeeld van, het venus project, enz… Maar geen enkele gecontroleerde media zal dit promoten, mag dit niet promoten, en daar zitten we vast.

Wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen aan ons gepieker, aan onze zorgen, aan onze onzekerheid…

Het gevaar zit hem alleen maar in ons zelfbeeld, en ons zelfbeeld is ons verleden. Niet zomaar ons verleden, maar het verleden van tientallen generaties, altijd maar doorgegeven, altijd dezelfde destructieve elementen, politiek, religie, nationaliteit, kortweg controle.

Dus zolang we diep psychologisch in ons verleden blijven leven zal er helemaal niets gebeuren, we zullen nooit vrij zijn, verder gekwetst worden, er zal altijd oorlog en haat zijn, er zal altijd angst en onveiligheid zijn.
Je zelfbeeld kan een illusie gemaakt hebben waar je het gevoel van vrijheid hebt, of het gevoel van zekerheid hebt. Je hebt een job, je hebt een partner misschien kinderen, je hebt een wagen en een huis, je hebt sociale zekerheid, je gaat elke zondag naar de kerk enz… Maar echt, hoe vrij ben je, hoe veilig ben je?
Je job kan je verliezen, je partner kan je verliezen, je huis kan je verliezen, sociale zekerheid kan instorten, en zondagen worden afgeschaft.
Innerlijk broeit dit bij alle mensen, zorgen maken, angst hebben, angst om eenzaam te zijn, lijden door verlies, lijden door honger, angst om te sterven, angst om je baan te verliezen, angst om de promotie niet te krijgen, angst dat je kinderen slecht gaan terecht komen,…. Net als iedereen op deze planeet, we zijn diep in ons bewustzijn allemaal hetzelfde, allemaal!
En wij kunnen dit veranderen, zolang we kijken naar wat is, en niet naar wat moet zijn.
Niet naar daarnet of straks, maar nu!

We leven dus in het verleden, houden ons bezig met hoe ik ben geweest, en kijken naar wat ik kan zijn of zal zijn. Maar vergeten te zien naar “wat is”.

De oplossing om het tijd/denken uit te schakelen kan alleen bereikt worden als je jezelf volledig en totaal kan ontdoen van je zelfbeeld. Zonder enig oordeel of vooroordeel, zonder ook maar enig beeld uit het verleden terug te roepen, je bent als het ware opnieuw geboren en weet niets, de geest is helemaal leeg, en je denkt bewust met elk zintuig dat je hebt aan het moment, bekijk iets, maar bekijk het bewust, bekijk het in detail en stel jezelf telkens nieuwe vragen erover.
In het met iets bezig te zijn stopt het ‘tijd denken’ en komt het ‘onbewuste’.
Soms voel je zelfs iets veel groter dan jezelf, het overkomt je, het is het kleine contact tussen het bewustzijn het het hogere iets, de ziel, de geest, het universum….
Eens je zelfbeeld eraan gaat denken is het weg…
Hoe meer je je daarvan bewust bent (in het bewust bezig zijn met iets zonder enig voor/oordeel) hoe meer het zelfbeeld zal weggaan, hoe duidelijker dat alles wordt, het is een energie die alles bekend laat verbleken, waar rust is, waar geen tijd en denken zijn.

Gebruik je denken om een ommekeer teweeg te brengen waar de mens vrij is, waar de mens in harmonie leeft, waar compassie is en absolute waarheid.
Laat andere inzien dat het niet gaat om ik en jij, links of rechts, Vlaming of Waal, Belg of Rus, maar dat het gaat om iedereen. Als iedereen tot dit besef komt kunnen we bouwen aan een betere wereld, waar verleden geen rol speelt, maar waar de mens een rol speelt in ‘wat is’.

Je hebt niemand nodig om gelukkig te zijn, en de mensen die je toelaat in je leven, praat eerlijk en open, hou niets achter… Maar praat niet over pietluttigheden, racisme, Vlaming, Waal, Belg, Duitser, Rus, democratie of communisme, links of rechts, broek of rok… Praat over wat echt telt en praat vanuit het diepste, en als iedereen dat een beetje doet dan kan ons brein ook evolueren.

Kijk zonder jezelf naar ‘wat is’, er is geen truc voor, het komt vanzelf als je je zelfbeeld loslaat en echt met elk zintuig, al je aandacht met iets bezig bent.
Het is geen concentratie, want dat is onderdeel van denken, het is onbewust denken zonder ik of jij, zonder zij en wij, het is kijken naar wat is en handelen naar wat goed is voor elke mens. Dat is echte intelligentie, dat is weten dat alleen als iedereen het beter heeft, jij het ook beter zal hebben, echt beter.

Er zijn veel initiatieven die mensen willen helpen, want helpen geeft een gevoel van rust, je kan eindelijk iets doen, en we moeten dit blijven doen, we moeten de haat, de angst, het lijden stoppen.

We proberen een wereld te maken die tegemoet komt aan de meeste noden van de mens, het is niet iets dat ‘moet zijn’ het is net zoals jullie een denkbeeld, daarmee hebben we zoveel mogelijk ons zelfbeeld achterwege gelaten en gemaakt om het beter te hebben voor iedereen.

Jullie suggesties zijn meer als welkom, het gaat tenslotte over iedereen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!