De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onlangs in Elcker-Ik Centrum Antwerpen: Filosofie als zingeving door Jules Debroux, prof., em., filosofie St Lucas Brussel : Norbert Elias als mythejager

Een plezant citaat uit de cursus: Het magnum opus van Norbert Elias: “Het civilisatieproces sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen” hoofdstuk “de tafelgewoonten en het neussnuiten” en meer bepaald over “de vork”:

zaterdag 20 september 2014 19:39
Spread the love

Toen in de elfde eeuw een Byzantijnse prinses aan het hof
van haar venetiaanse echtgenoot de vork invoerde was dit een groot schandaal. Van
overal werd haar het gebruik van dit eigenaardige tuig zeer kwalijk genomen en niet
in het minst door hooggeplaatste kerkmensen. Zo verweet de heilige Bonaventura
haar dat dit een goddeloos gebruik was (? waarschijnlijk denkend aan de
drietand van “de duivel”) en wanneer ze later ongeneeslijk ziek werd, zag hij
hierin een straf van God. Het zou vijf eeuwen duren vooraleer de vork algemeen
ingang vond.

Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te vinden van “zaken”
die eerst “verketterd” worden en later aanvaard…

Vervolg van deze cursus op vrijdag 3 oktober e.k. om 10u30
in Elcker-Ik Centrum Antwerpen    

take down
the paywall
steun ons nu!