De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onkunde

dinsdag 8 juli 2014 16:52
Spread the love

Bij
gebrek aan ernstige voorstellen en frisse ideeën duikt Karel Van Eetvelt
regelmatig in zijn archieven om het nog maar eens te proberen met oude wijven
praat. Net als vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor ontvangen
ondernemers ‘de laatste tijd’ nogal wat nepsollicitanten. Nepsollicitanten zijn
mensen die een ondernemer het gevoel geven dat ze wel eens voor hem zouden willen
werken maar nadien niets meer van zich laten horen.  

Karel
Van Eetvelt vind dit uitermate verdacht en daarom verzoekt deze laatste de
ondernemers om dit onmiddellijk te melden aan de VDAB of de RVA zodat die
mensen onmiddellijk kunnen geschorst worden. Terecht zegt hij, want zij maken
misbruik van onze sociale zekerheid. U kent het stilaan van buiten uiteraard 🙂 

De
vakbonden zijn hier uiteraard niet mee gediend en verzoeken alle werklozen om
aan de VDAB en de RVA te melden welke ondernemers niet reageren op de oproep
van de sollicitant. 

Nu,
een ondernemer/onderneming die niet reageert op een sollicitant is makkelijk te
duiden maar een nepsollicitant, hoe herken je die? Kan het bv. niet zijn dat
een sollicitant misschien bij meerdere werkgevers gaat aankloppen en er diegene
uitpikt die het meest betaald? Of diegene die het minst arrogant overkomt? Hier
heeft Karel nog niet bij stilgestaan, in zijn simplistische denkwijze is
solliciteren een 1 op 1 gebeuren. En ja, beleefdheidshalve zou de sollicitant
alsnog zijn spijt moeten uitdrukken tegenover de werkgever die van zijn
diensten geen gebruik zal kunnen maken. Maar het is net door de arrogantie van
menig bedrijf om kandidaten links te laten liggen van zodra ze niet voldoen aan
de vereisten dat ook een sollicitant nog weinig respect kan opbrengen voor de
werkgever. Het zijn nu eenmaal de harde meedogenloze tijden die mensen als Van
Eetvelt zelf voorstaan. No mercy. 

Misschien
moeten we dit dus binnen de tijdsgeest inderdaad wat meer op de spits drijven. Ondernemers die nepsollicitaties op de WIS computer plaatsen zouden streng
bestraft moeten worden. Ook ondernemers die de moeite niet nemen om een reeds
ingevulde job af te melden bij VDAB zodat ze deze kunnen verwijderen zouden
zwaar moeten beboet worden. Dit  kost aan
onze maatschappij handenvol geld. Stel je nog maar alleen het eindeloos
tijdverlies voor die een VDAB consulent dagelijks met deze advertenties
verliest.

Tegenover
de BTW-verlaging naar 12% had de sector zich verbonden tot het verhogen
van de tewerkstelling met 4.000 arbeidsplaatsen in 2010. En Karel, hoe ver
staan we der mee?

En
dan is er nog datgene waar Van Eetvelt echt mee begaan is. Het zwartwerk in de
Horeca. Daarom het verzoek aan alle sollicitanten die bij gebrek aan
uitnodigingen van een werkgever wat tijd over hebben. Bezoek eens een horeca
zaak en solliciteer er voor zwartwerk. Geef hier opvolgend alle zaken aan die
hier positief op reageren. Stuur tevens deze informatie door naar uw vakbond
zodat zij dit naar het einde van het jaar toe in een statistiek kunnen gieten.
Mocht het resultaat hiervan overweldigend zijn moeten we misschien maar eens
overwegen om de 12% regel voor de horeca weer af te schaffen wegens…. het niet
nakomen van afspraken.

Tegenover
de BTW-verlaging naar 12% had de sector zich immers verbonden tot het verhogen
van de tewerkstelling met 4.000 arbeidsplaatsen in 2010. En Karel, hoe ver
staan we der mee?

take down
the paywall
steun ons nu!