De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ongelijkheid en democratie zijn water en vuur

ongelijkheid en democratie zijn water en vuur

zondag 6 april 2014 06:56
Spread the love

Je kunt tegenwoordig geen beetje gedocumenteerd boek of artikel over economie meer lezen of er wordt in verwezen naar de Franse econoom Thomas Piketty, zowel hier te lande als elders. Een heuse hype! Aanleiding is de recente uitgave van ‘Capital in the Twenty-First Century’ (Harvard University Press), de vertaling van zijn met heel veel data geïllustreerd Franstalig boek over ongelijkheid – Franstalige publicaties worden blijkbaar beschouwd als démodé. Op deze site werd overigens vroeger al eens terloops verwezen naar Thomas Piketty.

www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/03/het-loonaandeel-een-index-van-sociale-rechtvaardigheid

De Standaard publiceerde afgelopen zaterdag met op zijn eerste pagina een foto van Piketty en de stevig ronkende titels ‘De enige redding is een wereldwijde vermogensbelasting’ en ‘ De econoom die links weer munitie geeft.’ In het dS-weekblad werd Piketty uitvoerig geïnterviewd en omschreven als ‘de nieuwe held van links’ en ‘de schrik van de one percent’ . Omdat hij pleit voor een forse belasting op degrote vermogens die op deze aardkloot in bezit zijn van slechts een pietepeuterige minderheid. Vermogens die in de loop van zo’n 200 jaar kapitalisme alleen maar zijn toegenomen terwijl minder gegoeden het steeds maar met minder moeten stellen.

In de zakenkrant De Tijd (15 maart) werd het boek merkwaardig genoeg omschreven als een ‘belastingpleidooi dat zelfs rechts verleidt’. In de editie van 22 maart liet diezelfde krant de Leuvense economieprofessor Joep Konings aan het woord, tevens directeur van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES), dat aardig gewaardeerd wordt in kringen van het N-VA. Hij stelde: “De Franse econoom Thomas Piketty heeft gelijk: de 1 procent meest vermogende mensen betalen weinig belastingen, het is de middenklasse die goed betaald. Het lijkt logisch om het geld bij die eerste groep te halen. Maar dat is moeilijk, omdat kapitaal vluchtig is.”   

Het boek van Piketty mag dan al beschouwd worden als een meesterwerk van de economische wetenschap, het is toch vooral een publicatie met een duidelijke politieke boodschap. Om misverstanden te vermijden, citeer ik in het Engels.

“Modern economic growth and the diffusion of knowledge have made it possible to avoid the Marxist apocalypse but have not modified the deep structures of capital and inequality—or in any case not as much as one might have imagined in the optimistic decades following World War II. When the rate of return on capital exceeds the rate of growth of output and income, as it did in the nineteenth century and seems quite likely to do again in the twenty-first, capitalism automatically generates arbitrary and unsustainable inequalities that radically undermine the meritocratic values on which democratic societies are based. There are nevertheless ways democracy can regain control over capitalism and ensure that the general interest takes precedence over private interests, while preserving economic openness and avoiding protectionist and nationalist reactions.” 

Hypes zijn vlug vergeten. Het onderwerp van dit boek, ongelijkheid, is dat allerminst. Ongelijkheid en democratie zijn als water en vuur!

.

take down
the paywall
steun ons nu!