De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderzoek toont aan dat nicotine de hersens van jongeren ernstig schaadt
Jongeren, Roken, Sigaretten, Hersenschade -

Onderzoek toont aan dat nicotine de hersens van jongeren ernstig schaadt

maandag 20 mei 2013 22:28
Spread the love

De Vrije Universiteit van Amsterdam onderzocht in 2011 de risico’s van tabak op de hersens van jongeren en kwam tot de conclusie dat roken hersenschade aanricht bij jongeren! In een eerder onderzoek werd al aangetoond dat jongeren door te roken gevoeliger zijn voor verslaving op latere leeftijd! 

Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Neuroscience!

Ook volwassenen die roken lijden schade aan hersenen

Volgens onderzoekers van het Londense King’s College zouden ook volwassenen hinder aan de hersens ondervinden bij het roken van tabak: 

Om het verband tussen een hartaanval of beroerte en de toestand van het brein na te gaan, vroegen de onderzoekers aan 8.800 proefpersonen boven de 50 om enkele hersenspelletjes te doen. Vier en acht jaar later kregen ze nog eens dezelfde opdracht.                              

Uit de resultaten bleek dat rokers een lagere score behaalden. Nog maar eens een bewijs, zeggen de onderzoekers, dat roken niet alleen het lichaam maar ook de hersenen aantast.

take down
the paywall
steun ons nu!