De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderzoek naar Anti-kraak

Onderzoek naar Anti-kraak

maandag 11 april 2011 18:47
Spread the love

De Bond Precaire Woonvormen is opgericht om op te komen voor de belangen van tijdelijke bewoners en is bezig met een onderzoek naar antikraak wonen.

Flexibiliteit of precariteit?

De hedendaagse woningmarkt vereist steeds meer flexibiliteit van bewoners en woningzoekenden. Door toename van leegstand, het aanhoudende woningtekort onder de bevolking en andere structurele problemen op de woningmarkt, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van flexibele verhuurvormen waaronder short stay, campuscontracten, tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet, bruikleenovereenkomsten en antikraak.

Een risico dat de groei van deze precaire woonvormen met zich meebrengt, is dat het reguliere verhuur met volledige huurrechten en een gezonde, goed functionerende (sociale) woningvoorraad, onder druk zet en langzaamaan verdringt. Woningzoekenden komen hierdoor steeds vaker in een bijna rechteloze situaties terecht.

Antikraak

Antikraak is een fenomeen dat al zo’n 30 jaar bestaat. Inmiddels wordt antikraak ingezet om de huurwetgeving te omzeilen, aldus de Bond Precaire Woonvormen en is het de goedkoopste vorm van bewaking van panden geworden.

Want ongehinderd door wetgeving, worden in de door antikraakbureaus gebruikte ‘bruikleen’-contracten tal van bepalingen opgenomen die in strijd zijn met mensenrechten en de Grondwet. Zo wordt o.a. de huisvrede niet gerespecteerd, worden hoge bruikleen-vergoedingen niet gespecificeerd, worden korte opzegtermijnen van twee weken gehanteerd, kunnen contracten zonder opgaaf van redenen worden stopgezet en zijn er strenge waarschuwing- en boetesystemen om bepalingen die een verregaande inbreuk maken op de persoonlijk levenssfeer te handhaven.

Bovendien worden bewoners helaas regelmatig geconfronteerd met intimidaties, willekeur en machtsmisbruik door het antikraakbureau. De onevenwichtige machtsverhouding die de constructie antikraak is, werkt dit in de hand. Antikraakbewoners durven vrijwel nooit (juridische) actie te ondernemen vanwege de intimidaties en uit angst op straat gezet te worden.

Klachten anti-krakers

Door overheden en marktpartijen word nog wel eens aangegeven dat er geen klachten of gegevens over antikraak wonen bekend zijn. Daarom is de Bond Precaire Woonvormen gestart met een inventarisatie om duidelijk te krijgen wat er precies speelt op dit vlak.

Bent u (oud) antikraakbewoner?  vul dan eens deze (http://www.bondprecairewoonvormen.nl/onderzoek/ ) enquête in op onze website.

Kent u mensen die antikraak wonen of hebben gewoond ? stuur hen dan deze link ( http://www.bondprecairewoonvormen.nl/onderzoek/ )

Anti-kraakbureaus schieten de laatse jaren als paddestoelen uit de grond. Enkele voorbeelden zijn Ad Hoc Beheer,  Alvast Beheer, Antikraak BV, Camelot Beheer, Interveste Beheer, Zwerfkei Bewaring en Lancelot.

Regelmatig verschijnen er artikels met betrekking tot antikraak. Voor een overzicht kan je terecht op de website van Leegstand Zonder Zorgen, genoemd naar de gelijknamige reportage over de risico’s van het wonen met een bruikleenovereenkomst.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!