De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderwijstalenbeleid: reacties op de stopzetting van de Brusselse OETC financiering…

Onderwijstalenbeleid: reacties op de stopzetting van de Brusselse OETC financiering…

donderdag 23 juni 2011 17:56
Spread the love

Naar aanleiding van de 5000ste ondertekening van de petitie (onder wie ca 2500 Brusselaars), brengen we een bloemlezing uit de spontaan geuite inhoudelijke commentaren bij de ondertekeningen op de Foyer- en Petitiesite. Al die mensen vergissen zich dus deerlijk…. Ondertussen is er een meertalen nota op komst die ons vermoedelijk naar begin jaren 70 terugvoert… maar misschien waren de bedenkers van die nota toen nog niet of nauwelijks geboren…

1. Nadia Vaccaro (Vilvoorde), een ex-leerlinge:
“Ik ben één van de leerlingen die het project als eerste heeft gevolgd 30 jaar geleden, toen van een dergelijk project niet eens sprake was. De Nederlandstalige scholen hebben ons toen met open armen aanvaard daar de Brusselse Nederlandstalige scholen bijna leeg waren. Als zo’n project niet zou hebben bestaan, zou ik (en veel anderen) zeker nooit hogere studies gestart hebben. Migrantenkinderen hebben altijd minder kansen om hogere studies te volgen, maar het Foyer heeft dit mogelijk gemaakt. Ik spreek nu 4 talen, werk in Brussel, kan zowel met mijn Nederlandstalige collega’s spreken als met mijn Franse collega’s. Woon in Vlaams Brabant. Mijn kinderen volgen nu ook dezelfde bicultureel project ; ik begrijp dus niet waarom men van “segregatie” spreekt … waar ik enkel “integratie” zie.

Migranten willen zich zo gezegd nooit integreren, nooit studeren, nooit werken, enz. … maar als de kans bestaat het te doen dan verschaffen jullie gewoon een project die werkt. Een project dat alle Franstalige ouders ons benijden.”

2. Een andere voormalige leerling:
“Ik ben 14 en heb Spaans gevolgd met het project. Ik ben zelf half Spaans – half Belg.(…)  Voor mij en alle andere leerlingen heeft het zeer goed geholpen om ons verder te ontwikkelen. Ik volg zonder problemen A.S.O en vind dat u zich niet zo kunt uitspreken over een project zonder dat u het nut ervan kent. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ze me willen onderuithalen omdat ik deels Nederlandstalig ben. Door Nederlands én Spaans te volgen heb ik later meer kansen in het leven dan enkel met Nederlands. En dat geldt ook voor het Turks en Italiaans project. Als u wil weten hoe het in elkaar zit zou u beter eens naar de scholen komen kijken en niet zomaar als een blinde over kleuren oordelen. Quiere que se lo escriba en español?”

3. Een derde voormalige leerling:
“Op Sint-Jan Berchmans college in mijn lagere opvoeding, heb ik (en de rest van mijn broers en zussen) de gelegenheid gehad om een Spaanse opleiding te volgen die mij de basis leerde.
Ik zou het zeer spijtig vinden moest deze kans niet aangeboden kunnen worden aan de nieuwere generaties met Spaanse, Italiaanse, Turkse, en andere afkomsten …”

4. Een Vlaamse leerkracht uit Brussel:
“Als leerkracht in Brussel sta ik dagelijks stil bij de vraag: ’hoe een degelijke toekomst te helpen geven aan deze leerlingen?’, ’hoe kwaliteitsvol onderwijs bieden, waar deze leerlingen recht op hebben?’. Het is niet makkelijk om de Brusselse leerlingenpopulatie te begeleiden, maar ik vind het zo enorm boeiend. Ik ben erdoor gefascineerd omdat dit volgens mij de toekomst van België is, omdat Brussel een Europese uitstraling heeft, omdat globalisatie daar zeer concreet leeft… Hoe je het ook draait of keert: multiculturaliteit is een feit, België is niet alleen maar Vlaams, of Waals, maar we leven nu al samen met een heleboel andere nationaliteiten. En het liefst van al wil ik in mijn land, als leerkracht en als moeder, op een positieve manier samenleven. Ik ben graag leerkracht in Brussel omdat ik ervaar dat ik er zeer concreet mijn steentje kan bijdragen aan het integratiedebat, aan de multiculturele samenleving. Ik voel me verbonden met de visie van Foyer en ik vind dit project een zeer zinvolle bijdrage binnen onze actuele samenleving. Ik vind het een constructief project, dat bewezen heeft dat samenwerking tussen school en ouders mogelijk is: waar een wil is, is een weg. Op die manier werken, vind ik hoopgevend, en dat is echt werken aan de toekomst van die kinderen! Jammer dat zo’n positieve zaken voor minister Smet niet de moeite waard zijn om eens persoonlijk te gaan bezoeken, om daarmee een dialoog aan te gaan. Politici geven me nu nog maar eens het beeld dat ze vooral goed zijn in ruzie maken, zoals de heren en vrouwen politici al een heel jaar lang doen. Nog maar eens een beslissing dat mijn vertrouwen in de politiek weer een stukje kleiner maakt.”

5. Een Vlaamse ex-leerkracht uit een projectschool:
“Hoe is het mogelijk om zo een prachtig werk stop te zetten!!!
Tijdens de 18 jaar dat ik les mocht geven aan Spaans sprekende kinderen, heb ik wonderen zien gebeuren! Ik heb onzekere kinderen zien open bloeien, taalvaardig zien worden en vooral véél zelfvertrouwen zien krijgen!Het werden kinderen die graag naar school kwamen.

Hoe is het mogelijk om dan te klagen over ” hangjongeren”! Dit project houdt de jongeren van de straat omdat ze echt meetellen op school en daadwerkelijk ook meekunnen!”

6. Een voormalige inspectrice, Ria Baldewijns, ere-inspecteur:
“Als inspecteur-opdrachthouder gelijke onderwijskansen heb ik enkele jaren geleden het OETC-project van nabij gevolgd: ik bezocht de scholen, volgde de lessen, had gesprekken met de directies, de leerkrachten en het team van Foyer. Ik kon toen vaststellen dat dit project alle waardering en steun verdient. OETC draagt daadwerkelijk bij tot een goede samenleving.”

7. David Cusatto Lira, Director de la Casa de America Latina SEUL asbl Bruselas , een ouder :
« En mi calidad de director de la Casa de America Latina SEUL asbl, la institucion latino americana mas antigua he importante del tejido institucional de la comunidad latina de Belgica, expreso todo mi apoyo al proyecto bicultural OETC que viene desarrollandose desde hace ya 30 anos en 6 escuelas de Bruselas. Esta demas decir que una educacion abierta y bilingue es un valor agregado fundamental en la formacion educacional de los ninos en edad escolar . (…)

La decision del Ministro Pascal Smet(SP) de liquidar lisa y llanamente el proyecto Italiano-Turco-Espanol, esta en contradiccion directa con la democracia educativa,la igualdad de oportunidades para todos, he inclusive con el concepto de discriminacion positiva.

Llama la atencion que los argumentos utilizados por el Ministros estan lejos de la realidad de hoy. Actualmente el proyecto Espanol esta constituido por ninos espanoles y latinoamericanos, pero estos ultimos han crecido en porcentage de participacion, debido a que numerosas familias latinas han regularizado su situacion legal en Belgica. Y de esta manera, sus padres han optado por escuelas flamencas atraidos a la vez por la calidad educacional, pero tambien por la opcion de permitir que sus hijos puedan de manera metodica y pedagogica aprender la lengua de Cervantes, Simon Bolivar y de Salvador Allende.

Colocar punto final al financiamiento del proyecto OETC en Bruselas con el argumento falacioso de que “este favorece a padres “francofonos” es ademas discriminatorio y esta muy lejos de la realidad.

(…)

Estas lineas las escribo en mi doble condicion, porque tambien soy padre de un hijo que participa del proyecto Espanol en la escuela St.Jan Berchmans desde hace ya 8 anos. En la actualidad Ernesto tiene 11 anos de edad, es un buen estudiante y habla perfectamente su lengua materna, el idioma del padre Daens, se expresa corrientemente en el idioma de la escritora chilena Isabel Allende, y conversa sin problema en la lengua de Voltaire. En otras palabras, es un nino capaz de apreciar lo mejor de cada cultura y de cierta manera, prepararse por su predisposicion a la amplitud para ser mejor ciudadano que su padre y su madre. »

8. Jean Depasse, ook een ouder:
“Mijn naam is Jean Depasse en ik ben Belg (die gedurende 40 jaar geleefd heeft in Colombia en gedurende die periode het Spaans gesproken heeft). Ik heb 2 kinderen die les volgen in het Sint-Jan-Berghmanscollege, waar ze voornamelijk onderwezen worden in het Nederlands, en dit al gedurende 5 jaar. Ik heb me willen integreren in Sint-Jan-Berghmans, om mijn kinderen te laten deelnemen aan het Spaanse project, maar ook en vooral zodat ze het Nederlands zouden leren. Voor mijn familie was dit niet eenvoudig. Want het heeft me als minder-valide, namelijk 100 % blinde, veel moeite gekost om braille te leren om mijn kinderen te helpen in deze taal en om ze te ondersteunen op de meest efficiënte manier in een taal die hen vreemd was.

Ikzelf volg ook Nederlandse les via v.z.w. Auxilia, ik luister naar gesproken boeken die mij verstrekt worden via de v.z.w. Licht en Liefde en ik lees brailleteksten via het project Helen Keller. Daarbij ga ik ook regelmatig naar de Brailleliga. Zo is er een pedagogische en affectieve context ontstaan waarin de kinderen steeds vooruitgang boekten in het Nederlands terwijl ze tegelijk vooruitgang boekten in hun moedertaal het Spaans. Ze bevinden zich daarbij op school ook in het gezelschap van Spaanse kinderen die in dezelfde situatie zijn als mijn kinderen. Samenvattend lijkt het me totaal ongewenst dat na alle inspanningen van de ouders gedurende vele jaren, dit project op zo’n brutale wijze in het water komt te vallen. Dit zijn de woorden van een minder-valide die terecht vindt evenveel rechten en Gelijke Kansen te verdienen. Want deze plotse beslissing van de minister van onderwijs is een grote teleurstelling en demotiveert zeer zeker de kinderen. Als ex-professor talen weet ik dat een taal leren vertrekkende van een tweede taal zeer efficiënt is, voor het aanleren van de moedertaal Spaans alsook voor het Nederlands. Men mag niet uit het oog verliezen dat het Spaans ook een van de belangrijkste talen is  binnen de Europese Unie. Ik vraag tot slot dat de beslissing van de minister onmiddellijk herzien wordt.”

9. Barbara De Rijcke, een Vlaamse ouder uit een van de projecten:

“Ik ben een Vlaamse Brusselaar met een schoolgaand dochtertje in Sint-Jan Berchmans. Naar mijn mening zouden er meer meertalige onderwijsprojecten moeten komen ipv ze af te schaffen. We kunnen niet voorbijgaan aan de internationale populatie in het centrum van Brussel en om deze kinderen van niet-Vlaamse afkomst een betere kans op een toekomst te geven, zijn zulke projecten broodnodig.”

10. Een wijkbewoner:
“Ik was fier dat het Vlaams onderwijs zo’n projecten ondersteunde. Ik mocht getuige zijn van geslaagde integratie van anderstaligen in onze maatschappij, in mijn wijk. Ik betreur dat we nu meer dan 20 jaar teruggaan, terug naar af ! Ik zal me jammer genoeg een beetje minder Brusselse Vlaming durven noemen.”

11. Noëlle De Smet, een Franstalige leerkracht die jarenlang in de Brusselse Kanaalzone gewerkt heeft:
« Je suis scandalisée de cette éventuelle suppression. Ex présidente d’un mouvement pédagogique reconnu par le décret ” Education Permanente” j’ai pu proposer dans notre association un dossier à propos de l’enseignement néerlandophone, pour notre publication “Traces de changements”. A cette occasion, j’ai pu interviewer des personnes qui travaillent dans ces projets, m’approcher de leurs outils didactiques, de leurs cycles de formation, du travail magnifique réalisé avec les parents. Pour nous c’est un modèle concernant l’éducation à l’interculturalité en passant par la reconnaissance de la langue maternelle, si importante pour que les enfants aient accès à d’autres apprentissages. J’ai aussi eu l’occasion d’inviter des acteurs de ces projets à exposer une partie de leurs travaux dans notre exposition ” Melting Classes” financée dans le cadre des projets lancés par Monsieur De Lille de Groen! J’ai donc encore pu voir et entendre de plus près la qualité de ce travail si indispensable à Bruxelles. Je ne comprends pas pourquoi il serait balayé, supprimé. En plus, il est aussi une opportunité pour que de nombreuses familles issues des migrations puissent s’approprier, dans cette biculturalité, la culture néerlandophone….Je demande instamment au Ministre de revoir ses positions. »

12. Véronique Meekers, een logopediste,  die op een dienst geestelijke gezondheidszorg werkt te Brussel:“Ik ben werkzaam als logopediste in de dienst Rivage den Zaet, dienst geestelijke gezondheidszorg in Brussel. Ik begeleid verschillende kinderen die het OETC-project volgen en heb regelmatig contacten met Foyer. De medewerkers van Foyer vormen een belangrijke brug tussen school, hulpverlening en gezin. Het OETC-project is volgens mij een zeer belangrijk project zowel voor de schoolloopbaan van de kinderen, hun welbevinden, hun toekomst als de integratie van het hele gezin binnen onze gemeenschap. Ik betreur het dan ook ten zeerste dat zo’n belangrijk project in een moeilijke context als Brussel zomaar ineens zonder overleg wordt stopgezet. Dat is echt onbegrijpelijk. Ik hoop dat de minister dat ook inziet en zijn mening zal herzien.”

13. Fernand Snytsers, de voormalige voorzitter in de jaren 90 van de commissie OETC op de VLOR (Vlaamse onderwijsraad): 
“Hoe verklaar je de tegenstrijdigheid tussen de positieve elementen in het rapport (dat trouwens erg selectief en verre van volledig is) en de uiteindelijke beslissing? Ik hoop dat jullie de minister alsnog op andere gedachten kunnen brengen, gelet op de verrottingspolitiek die sinds 1991 ten aanzien van het OETC in Vlaanderen werd gevoerd zullen wetenschappelijke argumenten niet voldoende zijn.”
Enkele ambassades die door enkele van hun mensen gecontacteerd werden met  vraag om steun:

14. De ambassadeur van Colombia:
“La Embajada de Bolivia en Bélgica apoya el pedido que hacen estos 500, o más, padres de familia cuyos niños se benefician de los proyectos de enseñanza bicultural OETC.

Nuestros emigrantes no vienen a Bélgica sólo con sueños y ganas de trabajar, vienen también cargados de sus culturas, llegan portando en sus voces la riqueza de su lengua materna.

Todos sabemos que la calidad de la educación que recibe el alumnado de la población inmigrante es un componente decisivo en el curso que tomará el proceso de su integración a la sociedad de acogida.

Los padres que hoy se movilizan para defender sus derechos, nos dicen que los proyectos OETC tienen un impacto positivo sobre el curso de la educación de sus hijos y por eso piden que los proyectos no sean suprimidos. Los padres de familia que hacen estos pedidos cuentan con todo nuestro apoyo e invitamos a los residentes bolivianos a adherirse a su petitición.Finalmente, instamos a las autoridades competentes a prestar atención a este justo pedido.
René Fernández
Embajador de Bolivia”

15 De ambassadeur van Ecuador:
“Zowel de federale overheid als de Vlaamse regering onderhouden sterke banden met Ecuador en met de Ecuadoraanse migrantengemeenschap. In deze context is het Project van Foyer een referentie want het draagt bij tot de integratie van de buitenlandse gemeenschap in de Belgische samenleving, aan de hand van de moedertaal. Ik ben het geheel met u eens dat de stopzetting van de subsidies voor hoger vermeld project een betreurenswaardige achteruitgang is, met pijnlijke gevolgen voor de integratie van buitenlanders in België.

Daarom verleen ik mijn volledige steun aan uw petitie en verbind ik me er toe de diplomatieke maatregelen die binnen mijn bereik liggen, aan te wenden om het Project van Foyer te laten voortzetten en ondersteunen.

Minister María Soledad Córdova zal dit thema verder opvolgen. Zij kan u eerstdaags ontvangen op een onderling afgesproken moment. Gelieve hiertoe contact op te nemen met minister Córdova.

Hoogachtend,
Fernando Yépez Lasso Ambassadeur van Ecuador”

En dan, als afsluiter,  nog enkele mensen die er op grotere afstand vanaf staan:

16. Prof. Ides Nicaise:
“Volgens de Minister is zijn beslissing gebaseerd op een grondig onderzoek door de Administratie. Bij navraag blijkt dat dit onderzoek niet kan bekomen worden. Het blijkt dus oncontroleerbaar of deze beslissing verantwoord is. Dit is overigens niet de eerste keer, helaas.”
17. Prof  Lieven De Cauter:

“Dergelijke multiculturele en meertalige onderwijsexperimenten zijn cruciaal voor de toekomst van de mensheid. Men moet ze vermenigvuldigen, niet afschaffen.”

18. Dr. Ludo Beheydt, specialist NT2:

“Aandacht voor diversiteit vooronderstelt aandacht voor taaldiversiteit en een beleid dat daar rekening mee houdt.”

19. Professor Rosemary Salomone:

“There is increasing research evidence from the United States that children taught literacy skills in their home language effectively transfer these skills to their second language. In view of these findings, along with the inextricable connection between language and identity, it defies reason to terminate funding for dual language projects that have proven academically successful for so many children.” (Rosemary Salomone, Kenneth Wang Professor of Law, St. John’s University School of Law; author of “True American: Language, Identity, and the Education of Immigrant Children.” Harvard University Press, 2010)
Tot slot:
Zoals Rosemary Salomone schrijft: “it defies reason to terminate funding for dual language projects that have proven academically succesful  for so many children”… Over geheel Vlaanderen  werd van geen enkel ander project de financiering door minister Smet voor iets dat concreet werkzaam was op het terrein in één klap zo totaal geschrapt.

take down
the paywall
steun ons nu!