De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderwijsshit

Onderwijsshit

donderdag 19 september 2013 08:12
Spread the love

Deze tekst werd elders verwijderd. Een teken van wat er met onze democratie en vrije meningsuiting aan de hand is. Ik plaats ze hier opnieuw in de hoop de tekst niet te zien verdwijnen.
Onderwijs in Vlaanderen. Stilaan een hel voor veel leerkrachten. Die helleveeg heeft een naam en wordt door velen op de werkvloer beschreven als de smet op het onderwijs. Minister de Smet is niet alleen onbekwaam maar zit zelf met vele frustraties uit zijn eigen middelbare school-periode. Werd hij gepest? Hadden leerkrachten weinig begrip voor zijn betweterig gedrag en was daarmee het Oedipuscomplex geboren? Een minister die zonder enige inspraak van zijn achterban beslissingen neemt, is dat normaal? Neen! Maar blijkbaar wel van deze tijden. Het kan niet in de 21e eeuw dat men ministers op een post zet en beslissingen laat nemen in dossiers waarvan ze zelf niets of nauwelijks iets kennen. Ook het onderwijs heeft zijn kritiek op Smet. Beste minister: het zou beter zijn dat je je taak overgaf aan iemand die zelf enige onderwijservaring heeft en niet moet spreken uit zijn eigen negatieve ervaringen als leerling. Je kent niets van het onderwijs en bent blijkbaar alleen bezig met besparen door middel van alle taken op de leerkracht af schuiven. Of zijn het de aldaar opgelopen frustratie die je zulk een gepolariseerd beeld op onderwijs en leerkrachten geven? Ook jij begint meer en meer te lijken op een pr marionet die vooral interesse heeft om op de foto te staan samen met directie en andere hoogwaardigheidsbekleders. In onze school kwam u staan op een foto in het nieuwe gebouw waarmee pr wordt gevoerd maar dat al drie jaar staat te verrotten en nog steeds niet functioneel is. De mensen die de krant lezen hebben je gezien. Nieuwe leerlingen worden gelokt met deze pr , schrijven zich in in onze school en schrijven zich snel terug uit, de bestaande lokalen trekken op niets laat staan de containergebouwen. Maar die infrastructuur interesseert u blijkbaar niet, enkel de nieuwbouw, niet functioneel, kon u bekoren. Je bent een mens met oogkleppen zonder enige kennis ter zaken. Je maakt het onderwijs kapot en hebt weinig respect voor leerkrachten. Nieuwe directies kunnen enkel nog delegeren, administratieve taken gaan naar de leerkracht, de taaklast verzwaard. Bent u van plan de leerkrachten zo te overladen zodat niemand zijn job nog tot een goed einde kan volbrengen? Uw beslissingen zorgen ervoor dat leerkrachten steeds vaker als boeman worden aanzien, u polariseerd en diaboliseerd dus mogen wij dat ook naar uw positie toe doen. U heeft als doel het onderwijs te verkrachten. Door alle taken die ik als leerkracht extra te vervullen hebt komt de tijd die ik aan mijn lessen, opdrachten en leerlingen spendeer in het gedrang. U doet alsof wij onbekwaam zijn maar bent zelf minder dan onbekwaam, u zorgt ervoor dat de kwaliteit in het onderwijs achteruit gaat. U denkt enkel in vormen van kwantiteit, steeds meer taken voor de leerkracht. Directie delegeert taken naar onderdirecteur en secretariaten. De originele taken van het secretariaat worden naar de leerkrachten verschoven en de taken van de leerkracht? Het nieuwe ADI principe (als u tenminste weet wat dat betekent) kan misschien door de leerkrachten gebruikt worden om hun lesgeeftaken te verschuiven naar de leerlingen, op die manier hebben wij tijd om alle overtollige administratieve taken uit te voeren die NIETS met ons lesgeven te maken heeft.

take down
the paywall
steun ons nu!