De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderwijs en religie?!

Onderwijs en religie?!

donderdag 19 oktober 2017 13:57
Spread the love

Overal in Nederland komen kerken leeg te staan. In de afgelopen 70 jaar is het aantal kerkgangers sterk gedaald. Nederland is vrij sterk ontkerkt.

Toch staan er overal in Nederland katholieke, protestante, gereformeerde, oecumenische scholen? Hoe komt het dat het onderwijs niet de ontkerkings trend volgt? In deze video wordt uitgelegd hoe religieus geaard onderwijs is ontstaan. Daarnaast wordt naar de huidige situatie gekeken en worden mogelijke oorzaken genoemd.

Bron vermelding

– Handboek religie in nederland. 2008 red. ten Borg, M., Borgman, E., Buitelaar, M., & Pleen, R. (2008)

Het voort bestaan van religieuze scholen, Donkers, J. & Nerd A.

 – Onderwijs inspectie cijfers, rijksoverheid 2016

 Animatie, iris van der Meer

Voice over, Lenja Moek

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!