Onderwijs en religie?!

Onderwijs en religie?!

donderdag 19 oktober 2017 13:57

Overal in Nederland komen kerken leeg te staan. In de afgelopen 70 jaar is het aantal kerkgangers sterk gedaald. Nederland is vrij sterk ontkerkt.

Toch staan er overal in Nederland katholieke, protestante, gereformeerde, oecumenische scholen? Hoe komt het dat het onderwijs niet de ontkerkings trend volgt? In deze video wordt uitgelegd hoe religieus geaard onderwijs is ontstaan. Daarnaast wordt naar de huidige situatie gekeken en worden mogelijke oorzaken genoemd.

Bron vermelding

– Handboek religie in nederland. 2008 red. ten Borg, M., Borgman, E., Buitelaar, M., & Pleen, R. (2008)

Het voort bestaan van religieuze scholen, Donkers, J. & Nerd A.

 – Onderwijs inspectie cijfers, rijksoverheid 2016

 Animatie, iris van der Meer

Voice over, Lenja Moek

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!