De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderwijs Brussel: eerlijke kosten-batenanalyse aub

Onderwijs Brussel: eerlijke kosten-batenanalyse aub

maandag 1 maart 2010 16:41
Spread the love

Voor alle duidelijkheid, wat volgt is geen Foyer standpunt en met mijn vragen wil ik Foyer niet in verlegenheid brengen. Zie het als de vragen van een onafhankelijk iemand die toch enige tijd in die problematiek en in die kringen aanwezig geweest is en vindt dat sommige zaken echt moeten aan de oppervlakte komen.

1. Het is een publiek geheim in Brussel dat enkele honderden ouders in de meest complete verwarring leven over welke de school zal zijn voor hun kind.

2. Het is een publiek geheim dat enkele tientallen ouders vrezen dat de mogelijkheid bestaat dat er zelfs geen school zal zijn voor hun kind te Brussel.

3. Ik ken meerdere ouders – en anderen zullen er ook wel kennen – die in werkelijk onbegrijpelijke omstandigheden niet naar de school kunnen die voor de had ligt. Zo bijvoorbeeld ouders die zelf een bepaalde school in het bicultureel onderwijs gevolgd hebben, er nu hun kind ook willen plaatsen, maar ergens op de zoveelste plaats staan op een wachtlijst, of ouders die in Brussel wonen, hun kind willen plaatsen op een school in de omgeving waar ze werken, maar te horen krijgen dat ze met hun kind een heel andere richting uit moeten.

4. Ik kom uit een periode waarin kranten dagenlang een halve bladzijde konden besteden aan 1 ouder die bv. in Mechelen of Antwerpen niet ingeschreven geraakte op een school. Ik spreek echt niet vanuit enige bijbedoeling, maar stel tot mijn verbijstering vast dat wat vroeger nog niet voor een honderdste was van wat nu gebeurt, schandaal verwekte – en daar kan ik zelfs inkomen, terwijl wat nu gebeurt aan een soort technisch falen toegeschreven wordt…

5. Om tot dit resultaat te komen zou volgens sommigen minstens 100.000 euro, en volgens anderen tot 280.000 euro geïnvesteerd geweest zijn in het Brussels registratiesysteem in het Nederlandstalig onderwijs, werk-uren van mensen die daarmee hun tijd hebben moeten vullen, niet meegerekend.

Vraag: Heeft de gewone Brusselaar nu niet het recht om te weten hoeveel dat systeem precies gekost heeft, software en al de rest inbegrepen? En mag de gewone Brusselaar weten wie voor die kostprijs en voor zulke resultaten de verantwoordelijkheid draagt? Of zullen we blijven doen alsof dit om enkele kleinere technische mankementen gaat binnen een systeem waarover men op zich geen vragen moet stellen? Natuurlijk, ik weet het… eenmaal dat zulke investering gebeurd is, moet je dit “afschrijven”, hoe disfunctioneel het ook moge zijn… Dus, liefst geen vragen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!