De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ondertitelde tv-programma’s op de VRT.

Ondertitelde tv-programma’s op de VRT.

zondag 31 juli 2022 18:33
Spread the love

Het beleid van de VRT ken ik niet door en door, enkel een beetje.

Ik weet uit goede bron dat onze Vlaamse zender moeite doet om dove/slechthorende/blinde/slechtziende personen tegemoet te komen bij het kijken naar televisie. Ze hebben daar in Brussel ondertussen wel begrepen dat blinden en doven ook graag een volledige televisie experience willen.

Wat blinde personen betreft, is er de audioscriptie-versie van een paar programma’s, maar dat is heel beperkt. Ik schat dat zij één à twee procent programma’s hebben die zij ondanks hun beperking, kunnen volgen. Meestal vallen die in het weekend, en zelfs niet op hetzelfde ogenblik als mensen zonder beperking die kunnen zien.

Ik wil even vraagtekens zetten bij de ondertitelde programma’s voor doven/slechthorenden. Meer bepaald over het waarom. Waarom zijn bijna alle programma‘s  ondertiteld, maar die paar niet (het zijn er twee die me nu te binnen schieten).

Het ene is een programma, gelinkt is aan het Journaal: „Opsporing verzocht“ (of een bericht van de politie) en het andere is „KIJK UIT“ over verkeersveiligheid, dat op gelijk welk ogenblik kan geleverd worden, als er tijd te vullen valt bijvoorbeeld. Op het eerste gezicht, vrij onbelangrijke programma’s, tijdvulling. Op het tweede zicht zijn ze wat meer. En men kan zich daar scenario’s bij voorstellen.

Waarom zijn die twee niet ondertiteld? Er zijn verschillende mogelijkheden bij KIJK UIT:

– Of de VRT veronderstelt dat doven/hardhorigen niet op straat gaan en dat ze dus geen tips voor een veiliger verkeer nodig hebben (vergeet daarbij niet dat doven/slechthorenden geen achteropkomend verkeer en klaksons kunnen horen).

– Of de VRT werkt in opdracht van de politie en is de opdracht: zorg ervoor dat er minder doven/slechthorenden op straat zijn zodat de andere weggebruikers meer plaats hebben.

– Of de VRT vindt ondertiteling van opsporings- en verkeers-veiligheidsprogramma’s te duur om te ondertitelen …

– Of de VRT vindt dat doven/slechthorenden/blinden/slechtzienden een gevaar zijn op de weg?

– Of denkt de VRT dat doven/slechthorende/blinden/slechtzienden geen boeven ontmoeten of herkennen, of verdwenen/vermiste personen mensen kunnen herkennen en dit melden bij de politie?

Het gaat mij eigenlijk om een consequent handelen.

Televisie kijken is 2-dimensioneel (of 3 als je emoties meetelt) en iedereen wil graag de drie-dimensionele vorm van televisiebeleving meemaken.

Neem nu voetbal en wielrennen met ondertiteling. De ondertiteling komt vaak 10 tot 20 seconden na de uitspraak op het scherm en geloof mij: dat is ontzettend verwarrend. De woorden worden gezegd tijdens de actie op het scherm en als je niet goed volgt, of zelfs als je wel goed volgt, blijft het een verwarrende toestand.

Het is een technisch probleem en in de wetenschap dat elk technisch probleem kan opgelost worden, mag dit niet meer te lang duren.

Iedere belastingbetaler heeft recht op een full-motion tv experience, want daar betaalt hij ook voor. Het is niet omdat je als persoon met een beperking bepaalde financiële voordelen krijgt van de overheid, dat je kwalitatief televisioneel moet inboeten. Het is alsof de VRT toegeeft dat ze niet beter kunnen.

Het lijkt allemaal futiel. Misschien is het dat niet want in 99,99 % van de huishoudens staat er minstens één televisietoestel en dat hoort niet op je zenuwen te werken, zonder ondertiteling

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!