De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“on”betaalbare pensioenen

“on”betaalbare pensioenen

woensdag 24 maart 2010 23:37
Spread the love

Dat op zich is een gedachte die maar eens moet gaan stoppen. We dragen met z’n allen af dus onze pensioenen zullen op zijn minst altijd betaalbaar blijven. Dat we betere huisvaders moeten hebben die onze spaarpot eindelijk eens gaan gebruiken waarvoor hij dient, dat is evident.

Maar er moeten zaken beter zoveel is waar. De pensioenen liggen te laag. Veel te veel mensen balanceren op, of zitten onder de armoederisicogrens. Een waardige oude dag is op deze manier uitgesloten.

De oplossing ligt in meer zaken dan enkel de vergrijzing aanpakken, ook al laat de politiek anders uitschijnen. De regering moet dringend werk maken voor al onze jongeren werklozen. In de wetenschap dat er nog eens meer dan honderduizend zullen bijkomen, in de komende drie jaar, zou dit een absolute prioriteit moeten zijn.

En toch verkiest men de andere benadering. Ouderen langer laten werken. Als je zelf wil meestappen in de gedachtengang van de loopbaanjaren begin dan zelf maar al eens te tellen. Studeren en werk zoeken is de komende jaren geen pretje. Op de lange termijn wordt je dus de dupe van je studies.

Zelf zou ik het debat dan ook liever vanuit een ander oogpunt bekijken. Loopbaanjaren is nu immers al een voorbijgestreefd idee. Simpelweg omdat het niet uitvoerbaar is. Mensen die voort studeren daar zit men in de bedrijven op te wachten. Waarom dan deze keuze al onaantrekkelijk maken bij de start. Of misschien is de bedoeling wel om al onze studenten tot aan hun 70ste te laten werken?!

Men zou beter werk maken van alternatieve denkpistes. Een vast minimumpensioen vanaf 50 jaar dat op de armoederisicogrens ligt. Dat bedrag laten voortschrijden tot aan je zestigste. Op 60 zou je dan kunnen zeggen dat men anderhalve keer dat bedrag zou krijgen. En van 60 tot 65 zou men de extra jaren kunnen stimuleren. Tot aan het dubbele van de armoederisicogrens bijvoorbeeld.

Gooi in de aanpassing ook het brugpensioen niet overboord. Blaas het nieuw leven in en gebruik het eindelijk terug waarvoor het diende. Jongeren aan een job helpen! Leg de lat op een aanvaardbare leeftijd en controleer de werkstelers die van het systeem misbruik maken. Laat hen dan ook opdraaien voor de kosten van dit misbruik.

Op deze manier beloon je mensen voor hun werk en is de tweede pijler een extra op het “waardige” pensioen dat je al hebt. Doe natuurlijk wel de oefening naar zware beroepen en gelijkgestelde periodes. Stap niet mee in de one-liners van deck de lijster. Onzin van de bovenste plank. Zelfs de naam denkpiste niet waardig.

Niet iedereen hoeft persé 40 of 45 jaar gewerkt te hebben. Als de mensen maar algemeen wat langer aan de slag KUNNEN blijven komen we al een heel eind. Zorgen we voor menswaardige jobs , beginnend met jobs voor onze jongeren, dan is de nodige ruimte er om voor iedereen een degelijke oude dag te voorzien. Laat dus ook geen misbruiken meer toe van het systeem brugpensioen, waardoor ouderen ongewild op de werkloosheid worden gesmeten.

“On”betaalbare pensioenen, het gedacht alleen al.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!