De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onbeperkte macht voor Hongaarse regering via nieuwe coronawet is verontrustend
Opinie -

Onbeperkte macht voor Hongaarse regering via nieuwe coronawet is verontrustend

Het Hongaarse parlement heeft een nieuwe wet goedgekeurd die de regering toelaat om per decreet te regeren zonder parlementaire controle, zonder duidelijke einddatum of periodieke toetsing van de noodtoestand.

maandag 30 maart 2020 17:20
Spread the love

 

‘Deze wet creëert voor onbepaalde tijd een noodtoestand zonder controle en geeft premier Viktor Orbán en zijn regering carte blanche om de mensenrechten in te perken. Dit is niet de manier om de crisis aan te pakken die is veroorzaakt door de coronapandemie’, zegt David Vig, directeur van Amnesty Hongarije.

‘We hebben sterke waarborgen nodig die garanderen dat alle maatregelen die de mensenrechten tijdens de noodtoestand inperken, proportioneel en strikt noodzakelijk zijn om de volksgezondheid te beschermen. Deze nieuwe wet geeft de regering onbeperkte bevoegdheden om ook na de pandemie per decreet te regeren.’

‘Tijdens zijn premierschap heeft Viktor Orbán mensenrechten teruggeschroefd, de haat tegen gemarginaliseerde groepen aangewakkerd en geprobeerd kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Zijn regering per decreet laten regeren, zal het inperken van mensenrechten wellicht versnellen,’ zegt David Vig.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!