De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Omwille van zijn catastrofaal klimaatbeleid stem niet voor Trump

Omwille van zijn catastrofaal klimaatbeleid stem niet voor Trump

woensdag 30 september 2020 17:02
Spread the love

Hallo,

Ik heb het initiatief genomen voor een petitie om de inwoners van de VS aan te zetten niet voor Trump te stemmen omwille van zijn catastrofaal klimaatbeleid. Als je de petitie wil steunen:

https://www.petities.com/open_brief_aan_inwoners_vs_omwille_van_zijn_catastrofaal_klimaatbeleid_stem_niet_voor_trum

gegroet, Luc

PS Ik zoek nog mensen die deze tekst willen vertalen in het Engels, Frans of Duits. Als je hierin zin hebt stuur mij een bericht via luc.vanheerentals@telenet.be.

 

OPEN BRIEF AAN DE INWONERS VAN DE VS:

“OMWILLE VAN ZIJN CATASTROFAAL KLIMAATBELEID STEM NIET VOOR TRUMP”

Op dinsdag 3 november kiest U een nieuwe president voor de volgende vier jaar. Omwille van zijn catastrofaal klimaatbeleid roepen wij U uitdrukkelijk op om Uw stem niet aan Trump te geven. Deze vraag mag overkomen als een niet-geoorloofde inmenging in binnenlandse aangelegenheden van de VS, maar als aardbewoners zijn wij direct betrokken partij bij het klimaatbeleid dat het grootste en machtigste land op aard voert. Het fossiele brandstoffenbeleid, dat Trump de afgelopen vier jaar voerde en nog wil verder zetten is een regelrechte bedreiging voor het leven op aarde. Het jaagt niet alleen de CO2-emissies in de VS in de hoogte, maar heeft ook een nefaste invloed op de aanpak in andere landen.

Zo trok Donald Trump de VS terug uit het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming wil beperken tot 1,5 graden en schrapte hij de belangrijkste klimaatregulaties van de regering-Obama zoals het Clean Power Plan dat grote vervuilers verplichtte hun uitstoot te verminderen. Al meteen na zijn aanstelling gaf hij in 2017 een vergunning voor de Dakota Access Pipeline en voor eind 2020 wil hij boorrechten verkopen in Actric National Wildlife Refuge (Alaska), het grootste natuurgebied in de VS. Rapporten zoals dat van het ‘National Climate Assessment” uit 2018, waarin 300 wetenschapper waarschuwen dat de VS tegen eind deze eeuw honderden miljarden dollars verlies zullen lijden door klimaatopwarming, deed hij af als ‘ongeloofwaardig’.

Om de aarde te redden zijn drastische maatregelen nodig om niet langer fossiele brandstoffen te gebruiken. De concentratie van broeikassen in de atmosfeer blijft immers voortdurend stijgen. Het kwik op aarde steeg gemiddeld reeds met 1,1 tot 1,2 graden in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. De vijf warmste jaren ooit sinds het begin van de waarnemingen dateren allemaal van het voorbije decennium. De kans is volgens het Wereld Metereologische Organisatie (WMO) groot dat de gevreesde temperatuurstijging van 1,5 graden zich al een van de volgende jaren voordoet. Smeltende ijskappen, onblusbare bosbranden, uitzonderlijke periodes van droogte, mislukte oogsten, toenemende migratiestromen, stijgende zeespiegels, een dramatische teloorgang van de biodiversiteit … zijn hiervan onmiskenbare gevolgen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!