De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oligarchie?  Nu al !  ( Indignados 7 )

Oligarchie? Nu al ! ( Indignados 7 )

zaterdag 18 juli 2015 08:31
Spread the love

Ik diende recent twee voorstellen in voor de wedstrijd “Radicale vernieuwers”. Ik vermoed te weten waarom deze, door die jury, niet uitgekozen werden voor de top 10.  Deze tien werden zeer goed en uitgebreid besproken op VRT radio 1. 

Ik zeg dit maar naar aanleiding van enkele recente artikelen in DS.  Een ervan draagt de titel “Die F-16’s, wie wil die eigenlijk?”( Elvis Peeters op 18 juli, pagina 40) en meer specifiek de eindparagraaf.  Waaruit volgende zin : ” Maar anderen  . . . de democratie bestuurlijk steeds meer aan het kortste eind trekt ten voordele van economische, financiële en bancaire belangen . . . .”.

Ik denk dan, eens te meer en des te frequenter aan de ‘gekende'”  ‘IJzeren wet van de oligarchie” van de socioloog G.Michels van rond 1920.  De voorspellende kracht ervan is honderden keren aangetoond in de feiten.  Mij is reeds de gedachte aan een oligarchie afschrikwekkend.  

Dat was de inhoud van mijn ingediende tekst die ik voorlegde aan die jury.

take down
the paywall
steun ons nu!