De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oilsjterse carnavalsgroep ‘Drank & Vraan’ zet Voil Janet op verkiezingslijst.

Oilsjterse carnavalsgroep ‘Drank & Vraan’ zet Voil Janet op verkiezingslijst.

dinsdag 17 april 2018 23:17
Spread the love

Bijna gelijktijdig met de Antwerpse partij CD&V, die bekend maakt dat ze een ultraorthodoxe Jood op de 9e plaats van hun verkiezingslijst zal plaatsen maakt in Aalst de Carnavalsgroep ‘Drank & Vraan’ bekend dat ze op hun verkiezingslijst voor de eerste keer een Voil Janet zullen plaatsen.

Voor wie in Aalst al eens een scheve schaats rijdt en bijgevolg durft afwijken van de geijkte paden is het bekend dat in de wijk achter het station een gemeenschap van zo’n kleine tienduizend Voil Janetten in stilte samenwoont. Heel af en toe verlaten ze hun natuurlijke habitat en zie je een verloren gelopen ziel op de grote markt verschijnen maar doorgaans leven ze 362 dagen per jaar in streng gereglementeerde afzondering.

 De Voil Janetten hebben hun eigen wetten die afstammen uit de tijd dat de ultra voile janet Zwet Lowieken weigerde de hand te schudden van de ultra Voil Minet Poesj Kapelle. Poesj Kapelle sloeg toen naar het schijnt “zo hard met haren stok op Zwet Lowieken dat hij in ene rolwagen met verlengden voorvork terecht kwam”, zo stond in de kranten destijds.

 Door de verkiezingsstelling nu van Tammen Tarzan, rechtstreekse achterneef van Zwet Lowieken komt evenwel dat oud zeer weer naar boven. Het is in Aalsterse kringen een publiek geheim dat Tammen Tarzan een relatie heeft gehad met de voorzitster van de Voil Minetten. Toen Tammen Tarzan boven op een toren betrapt werd met de voorzitster beweerden kwade tongen dat hij wel degelijk haar hand aan het schudden was. Tammen Tarzan ontkende en zei dat het zijn eigen hand was dat hij toen schudde.

 Door al deze gebeurtenissen die deze week in Knack in het lang en in het breed stonden vermeld is er nogal wat commotie ontstaan en de Voil Minetten zeggen bijzonder geschokt te zijn door deze zet van Carnavalsgroep Drank & Vraan. Dat er in deze tijd nog Voil Janetten rondlopen die de hand niet willen schudden van de Voil Minetten is bijna middeleeuws zo zeggen ze.

 Sjors Kloenie, de voorzitter van Carnavalsgroep Drank & Vraan wil eerst de rust laten weerkeren alvorens op de zaak verder in te gaan. Drie dagen in het carnaval zegt hij is als een jaar in de politiek.

take down
the paywall
steun ons nu!