De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Objectieve journalist(iek) een knelpuntberoep ?!

Objectieve journalist(iek) een knelpuntberoep ?!

dinsdag 26 oktober 2010 17:50
Spread the love

Maandag 25/10 verspreidde VDAB een nieuwe uitgave van ‘ontcijferd’. In deze publicatie aandacht voor de knelpunt-beroepen-problematiek.

Of hoe de crisis weinig totgéén invloed heeft gehad op het inkorten van de lijst met knelpuntvacatures.

Naast de objectieve cijfergegevens ook aandacht voor de barrières die ondermeer oorzaak zijn van knelpuntberoepen. Zo vermeld VDAB dat voor de laaggeschoolde knelpuntberoepen de arbeidsvoorwarden- en omstandigheden de GROOTSTE barrière zijn.

Voor de volledigheid voeg ik de link toe naar deze publicatie http://vdab.be/trends/ontcijfert/default.shtml

Vandaag maakt Johan Rasking in De Standaard eveneens een beschouwing over deze knelpuntberoepen. Echter géén woord over de grootste barrière, met name de arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden (lees : lage lonen)

Het kan dan wel zijn dat sommigen DWM een ‘buitenproportionele aandacht’  voor de media’ verwijten…maar ik doe alvast een oproep voor meer objectieve, eerlijke en correcte journalistiek.

Via mail maakte in aan DS reeds duidelijk hoe ik hun artikel beoordeel. Lees even mee

Dag Johan,
‘Daar is hij weer!’
Ik kan me voorstellen dat dit een reactie is, van zodra je mijn naam in de mail bemerkt.
Maar…’objectiviteit’ heeft toch ook zijn plaats, denk ik dan.
1)Het artikel i.v.m. de knelpuntberoepen, in DS vandaag is best lezenswaardig
2)U verwijst tevens naar de kwalitatieve mismatch, maar wel beperkt tot het probleem van ‘competenties’
3)Nochtans noemt VDAB in VDAB ONTCIJFERT nog een andere, barrière, deze van de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (lees : lage lonen) en –omstandigheden. VDAB noemt dit zelfs uitdrukkelijk de GROOTSTE barrière
4)Door dit NIET te vermelden, legt u, wellicht en hopelijk onbewust, de ‘schuld’ van de knelpuntberoepen enkel bij de werkloze(n) zelf en maakt u nergens een allusie op de verantwoordelijkheid welke werkgever(s) in deze hebben.
Ik kan me voorstellen dat dergelijke tekst thuishoort in een VOKA-publicatie, maar in DS vind ik dit erg tendensieus en zeker niet objectief.
Toch bedankt dat je dit wilde lezen.
 
Dré Wolput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

take down
the paywall
steun ons nu!