De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nyeleni 2011, het forum voor voedselsoevereiniteit, vandaag gestart

Nyeleni 2011, het forum voor voedselsoevereiniteit, vandaag gestart

dinsdag 16 augustus 2011 15:13
Spread the love

Vandaag ging Nyeleni van start, het Europees forum voor voedselsoevereiniteit. In Krems, in Oostenrijk, komen enkele honderden mensen samen om gedurende zes dagen het thema uit te diepen. Nyeleni is de naam van een legendarische Malinese boerin die reeds velen inspireerde op een vergelijkbaar forum voor Afrika in 2007 te Mali.

Het huidige landbouw- en voedselsysteem vertoont grote gebreken en ligt al jaren onder vuur. Vele alternatieven bestaan en worden ontwikkeld, in het centrum van die alternatieven staat het concept voedselsoevereiniteit: het recht van regio’s om hun eigen landbouwsysteem te ontwikkelen. 

Er zijn ruim twintig Belgen aanwezig op het forum dat moet resulteren in een slottekst die de eisen moet scherp stellen. Een zeer duidelijk democratisch proces zorgt voor een gebalanceerde inbreng van vrouwen en mannen, jongeren, van producenten en consumenten, uit alle regio’s van Europa.

De deelnemers kunnen kiezen uit vijf centrale thema’s die ze gedurende een week verder uitdiepen in plenaire en subgroepen. Deze thema’s zijn:
1. modellen van productie
2. marktorganisatie/voedselketens en -netwerken
3. sociale aspecten en werkomstandigheden van ons landbouwsysteem (arbeidsvoorwaarden, inkomens)
4. de toegang tot grond en andere grondstoffen
5. het publieke landbouwbeleid.

Via deze thema’s zullen de deelnemers het concept voedselsoevereiniteit verbinden aan eigen strategieën en acties enerzijds, en politieke eisen anderzijds.

De tweetalige Belgische delegatie zorgde ervoor dat ze bij alle thema’s even sterk vertegenwoordigd zijn. De Waalse en Vlaamse groep zullen zich tijdens de openingssessie presenteren als één groep. We doen ook een voorstel tot actie in Brussel op en rond 16 oktober 2011, wereldvoedseldag.

De komende dagen volgen verslagen door deelnemers aan de verschillende themagroepen.

http://nyeleni2011.net/

take down
the paywall
steun ons nu!