De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NVA heeft last van ADDD

NVA heeft last van ADDD

maandag 26 augustus 2013 14:30
Spread the love

ADDD (Anders Durven Denken Doen) op de Antwerp Pride van 10 augustus 2013

Hoe gaat het nog met de NVA? Nu de regenboogstorm over Antwerpen is getrokken (De World Outgames, Antwerp Pride…)  zonder al te veel schade aan te richten is het tijd om een tussentijdse evaluatie te maken.

nva,pride,cavaria

De NVA wil immers de verkiezingen winnen zoals geen enkele partij dat ooit deed. Welke rol spelen holebi’s en transgenders daarin? En hoe lang worden we als dusdanig nog geknuffeld, nu NVA-topvrouw Liesbeth Homans intussen het racisme afdoet als een detail en op die manier deur op een kier ze om andere minderheden te schofferen?

Eerst was er de operatie centjes uitdelen. Het Roze Huis kreeg wat meer centen. Al was dat ook een beetje een vergiftigd geschenk wat Liesbeth Homans verbond er de mondelinge voorwaarde aan dat het centrum het geld dient te gebruiken om  ‘de homofobie bij allochtonen‘ weg te werken. Nu is homofobie een complex fenomeen waarbij het Roze Huis een aantal hefbomen (sociaaleconomische situatie, onderwijs) nauwelijks kan beïnvloeden. Het Roze Huis zal dus de homofobie niet kunnen wegwerken. Daarvoor heb je een beleid nodig op federaal niveau.  Maar intussen kunnen Homans en De Wever overal verkondigen dat ze de beweging geld hadden gegeven. Ook de organisatoren van de World Outgames en vanAntwerp Pride kregen wat toegestopt. Probleem opgelost? Waren de holebi’s gepaaid? Helaas moest de grote storm nog uitbreken. 

nva,pride,cavaria

Antwerpen was even het tolerante paradijs

Niet alleen trok het circus van de World Outgames (WOGA) door de stad, er was ook nog eenmensenrechtenconferentie, een druk bijgewoonde Kiss-inuit protest tegen de homofobie in Rusland en als klap op de vuurpijl ook nog eens de Antwerp Pride.   Antwerpen zat even onder een grote roze stolp. Onder die stolp kon je even de armoede, de uitsluiting en het racisme vergeten.  De toeristen waren zich  niet eens bewust van die problemen. De speeches van de politici bulkten van ‘multicultureel’, ‘gastvrij’ ‘open’, ‘tolerant’, ‘multicultureel’… en andere lovende adjectieven over Antwerpen.  Over homofoob geweld werd die week zedig gezwegen. Daar melk je geen creditcards mee leeg. Met azijn vang  je geen vliegen. 

Bart De Wever op vakantie

Behalve in de binnenstad gingen de World Outgames grotendeels aan Antwerpen voorbij. Behalve dan voor wie het in de media zag. Het was dus opletten geblazen. Bart De Wever, die zijn extreem-rechtse homofobe achterban reeds in  zijn zak had door zijn uitval tegen de regenboog-t-shirts, was op vakantie.

Toeval bestaat niet. Het zou voor De Wever echt heel vervelend zijn om de week van de Outgames constant in gezelschap te moeten vertoeven van mensen die te pas en te onpas met de regenboogkleuren kwamen aandraven.  Zo breng je je kiezers enkel in verwarring. Is De Wever nu voor of tegen de janetten?  Daar mag geen twijfel over bestaan: Bart vindt dat de janetten hun plaats moeten kennen en en zich discreet  gedragen. Die uitval tegen regenboogtruitjes van Bart De Wever is duidelijk geen ongelukje geweest. In het juninummer van het ledenblad van de NVA vind je een cartoon die duidelijk voortborduurt op wat De Wever toen gezegd heeft. Twee homo’s komen aan het loket om te trouwen en worden straal genegeerd door Joodse, islamitische en andere gelovige ambtenaren. In de cartoon wordt de uitval van Bart De Wever tegen al wie de ‘neutraliteit‘ aan het loket zou bedreigen er nog eens op speelse wijze ingepeperd.

nva,pride,cavaria

Iemand moet het doen

Een hele week met honderden holebi’s en transgenders?CD&V’er Philippe Heylen (hier in gesprek met Zizo-hoofredacteur Dennis De Roover tijdens de Kiss-in aan het Russische consulaat) en NVA’er Ludo Van Campenhoutmochten dat varkentje wassen. It’s a dirty job, but someone has to do it…   Die arme Philippe Heylen, zelf homo maar al jàààren in de kast (er gaan geruchten dat hij in Zizo zijn coming-out gaat doen binnenkort, we leven immers in een supertolerantie stad?) mocht mee de klappen opvangen.

nva,pride,cavaria

Hij kreeg homofobe mails “omdat hij Antwerpen promoot als homovriendelijke stad en mee stuwende kracht was achter de World Outgames.” Nu ben je voor sommigen vrij snel een stuwende kracht. Ik hou het er eerder op dat Heylen geen andere keus had. Intussen lachte de Burgemeester dubbel in zijn vuistje: hij hoefde zich niet uit te sloven voor dat decadente volkje en met een beetje geluk zal het de CD&V nog stemmen kosten ook. 

ADDD’ers onder vuur

nva,pride,cavaria

En dan zijn er ook nog de veelgeplaagde holebi’s in de NVA zelf. Tijdens hun aanwezigheid in de optocht tijdens deBelgian Pride in Brussel werden ze voorwaar bekogeld met drankblikjes en halve pakjes friet, wat voor NVA-homo Piet De Bruyn de aanleiding was om daarover een column in Zizo zijn beklag te doen.  Nu is het wat Brussel betreft altijd wel nuttig om voor het ‘eigen volk‘ nog eens goed te onderstrepen dat het hoog tijd wordt dat de NVA in die stad grote kuis moet houden. Er moet toch nu en dan nog iets zijn waarbij‘echte Vlamingen’ zich als martelaar kunnen profileren?   In Antwerpen werden ze vriendelijker onthaald, er is mij in elk geval geen melding gemaakt van projectielen die in de richting van de 30 NVA’ers vlogen. Zoals gewoonlijk schaarden ze zich in de stoet achter de spandoek ‘ANDERS durven denken doen’ (afgekort: ADDD). De problemen kwamen dit keer achteraf.

Een leerrijke discussie op Facebook

nva,pride,cavaria

Stephane Rummens is advocaat en NVA’er. Hij houdt zich nuttig bezig met het verzamelen van de (in zijn ogen) relevante tussenkomsten van en over de NVA in de media. De aanwezigheid van de NVA-delegatie op Antwerp Pride was hem niet ontgaan. Hij publiceert het plaatje dat hij in Gazet Van Antwerpen vond. Naast de deftige NVA’ers die anders aan het denken en doen zijn, staat een figuur die dat op haar eigen manier invult.  “Overdadig aangesloten travestieten zijn een vaste waarde op dit soort parades. Shake it, sister!”luidt de losbandige commentaar onder de foto. En dat vlak naast… een foto van de NVA-delegatie. De foto’s vloeien als het ware in mekaar over.

nva,pride,cavaria

De discussie die daaruit ontstaat op Facebook  is te vergelijken met een cafégesprek na een vergadering: daar wordt meestal méér gezegd dan op de vergadering zelf. Er ontspint zich een debat tussen de voor- en tegenstanders van de NVA-aanwezigheid op de Antwerp Pride en over de zichtbaarheid van holebi’s en transgenders in de NVA. Ik geef U de hoogtepunten, of bekijk de volledige conversatie hier.

Roze ADDD-fractie in NVA ontbinden!

De commentaar van Rummens is categoriek: “Sedert wanneer heeft de N-VA een “roze fractie”? Als die echt zou bestaan : meteen ontbinden aub!”. En verder: “Neen, mandatarissen mogen niet achter elke vlag of spandoek opstappen. En het NVA-logo mag niet op elke spandoek…” Een steek door het hart vanPiet De Bruyn, die zo zijn best doet om, drankblikjes of pakjes friet trotserend, op elke pride present  te zijn met een delegatie ADDD’ers. Dat valt blijkbaar niet in de smaak bij iedereen die deze NVA-facebookgroep van commentaar voorziet.  De aanwezigheid van ex-VB’ers in de NVA is trouwens niet voor alle NVA’ers een voorwerp van vreugde.  “Word het Blok gedachtengoed weer wakker Stephane?” vraagt  ADDD’er Paul Van Hoof aan Stephane Rummens.

nva,pride,cavaria

Laurens Himpe, De NVA-hunk (hier in een toch wel zeer losbandige pose op zijn facebookpagina, kan dat eigenlijk wel?)  die de goegemeente al eerder waarschuwde om niet in de extreem-linkse val van de losbandigheid te trappen, is er tamelijk gerust in: “Deze spandoek is wel door het dagelijks bestuur van N-VA goedgekeurd,” maakt hij zich sterk.  Maar voor Rummens is dat “een dikke fout van het partijbestuur (ook niet de eerste fout van de partijtop …)”.

De rekenkunde van André Vanhaeren

nva,pride,cavaria

André Vanhaeren steekt zijn ongenoegen evenmin onder stoelen of banken en schakelt de hoofdlettertoets in: “Omdat er enkele kaderleden bij N-VA homo zijn, moet blijkbaar iedereen bij N-VA het daar mee eens zijn. Ik respecteer mensen om hun waardigheid en hun daden, niet omdat ze met pauwenveren in hun gat rondlopen te kakelen en daarvoor aandacht vragen… DOE NORMAAL MENS.” Verder voelt hij zich als deel van de ‘meerderheid’ ferm bedreigd:  “Deze discussie bewijst nogmaals dat een minderheid de meerderheid kan gijzelen. N-VA hoopt tegen 25 mei 2014 de kaap van 40.000 leden te overschrijden. Hoeveel daarvan zijn er homo of Lesbisch? 50, of 60 ? of veel minder. En kijk, bijna 38.000 leden moeten zwijgen of men begraaft hen levend voor het roze ideaal.”  De holebi’s zijn dus, net zoals ‘De Walen’, een soort van vijfde colonne die de NVA binnendringen en de boel verbrodden. 

‘Interne democratie geeft problemen’
 

Op de suggestie of een intern referendum hierover klaarheid kan brengen schiet Vanhaeren helemaal uit zijn sloffen: “Dat is juist het probleem. Men kan als partij wel democratie eisen, maar interne democratie geeft problemen. Zo ook met referenda. Goed voor anderen, maar niet voor ons. Nog niet. Waarom niet?

.nva,pride,cavaria 

N-VA heeft zich een doel gesteld, en dat is nog lang niet bereikt. Pas als de onafhankelijkheid van Vlaanderen een feit is, kunnen we een referendum organiseren, zonder Belgische invloeden.” Hij doet er nog een schepje bovenop:  “Al deze discussies dienen eigenlijk tot niets. N-VA heeft een doelstelling, en om die doelstelling, de onafhankelijkheid van Vlaanderen, eventueel onderweg een confederatie, moet het doel blijven. Nu zijn er toch mensen bij NVA die van alles erbij gaan sleuren die het doel in gevaar brengen, omdat er daardoor verdeeldheid ontstaat tussen de leden. Wij kunnen gewoonweg niet over alles met elkaar eens zijn. Dat zijn we bij ons thuis zelfs niet. Na de realisatie van ons doel, is democratie op haar plaats. Politiek is nu eenmaal oorlog.”

Die interne democratie komt er dan plots wel na de verkiezingen, met één druk op de knop? Dat maak je enkel de ganzen wijs. De NVA, met een stevige injectie leden van het Vlaams Belang, is niet in staat een democratisch debat te organiseren over de rechten van holebi’s en transgenders. Laat staan dat er een meerderheid gevonden wordt die dat zou willen.

‘Mijn vrouw en ikzelf’

André Vanhaeren wil ook best nog wel aangeven dat hij – als hetero uiteraard – geen ‘problemen‘ heeft met holebi’s. Hij reproduceert de klassieke ‘ik heb niets tegen homo’s maar…’-retoriek:  “En voor de volledigheid, wij, mijn vrouw en ikzelf, al 45 jaar samen en happy, dank u wel, hebben vrienden en vriendinnen die homo en lesbisch zijn. Fantastische mensen die elkaars tong op straat niet opvreten, geen veren in het gat hebben steken en erbij lopen zoals wij… NORMAAL. Zo willen ze ook graag door het leven gaan, en daarom hebben wij hen ook lief. Tevreden??? Overigens, als hetero’s zich als varkens gedragen zeg ik hen dat ook, en walg ik ervan, waarom? Omdat wij mensen zijn.”

 nva,pride,cavaria

Filip Vancompernolle (links op de foto neem ik aan)  windt er minder doekjes omheen:  “Gelieve geen reclame meer te maken met jullie roze afwijking!” Op de website vanNVA-Zulte schrijft hij: “Ik ben lid van NVA geworden om te helpen bouwen aan een betere toekomst met hogere normen en waarden!” Met roze afwijkingen haal je volgens hem niet de juiste hoogte.

De NVA-normaliteit

Hier is het duidelijk: Vanhaeren volgt onversneden wat zowel het Vlaams Belang als Bart De Wever over holebi’s en transgenders zeggen. De voorzitter schreef in 2006 al dat hij de pride een slecht idee vindt. Het feit dat de NVA zich daar ondanks alles toch vertoont is niet alleen tegen de zin van De Wever.  Vanhaeren zet het woord NORMAAL niet zomaar in hoofdletters: alles wat afwijkt van de (hetero)normaliteit kan voor hem niet en is, om de term van zijn jongere partijgenoot te herhalen, ‘losbandig‘. De poging van Laurens om bij zijn partijgenoten ‘normaal‘ over te komen door zich af te zetten tegen ‘losbandig extreem-links‘ mocht niet baten. Hij krijgt desondanks de wind van voren.  Ook deftige homo’s dienen zich zo onopvallend mogelijk te gedragen en weg te blijven van prides en andere plekken waar men zich als varkens gedraagt, dixit Vanhaeren.

nva,pride,cavaria

Bart had dus gelijk 

Mocht U nog twijfelen aan de bewering dat Bart De Wever bewust is weggebleven, zowel van de Antwerp Pride als van de Belgian Pride, dan hebt U nu misschien begrepen waarom hij dat heeft gedaan. De NVA is een mix van rechts en extreem-rechts.  Bij de verkiezingen van 25 juni 2014 hebben ze een heel smalle manoeuvreerruimte. De andere partijen zullen niet geneigd zijn om op voorhand ook maar één hand (zelfs niet onder tafel) naar de NVA uit te steken. Het enige wat hen rest is zoveel mogelijk kiezers te vriend te houden tot mei volgend jaar. Dat zorgt voor spanningen. De groep rond Piet De Bruyn is immers niet van plan haar positie op te geven. Een andere fractie (die flink van zich begint af te bijten) ziet al dat geflikflooi met de marginaliteit niet zitten en wil holebi’s en transgenders zo snel mogelijk volledig in de marge.

 nva,pride,cavaria

Het verschil tussen NVA en Vlaams Belang verkleint met de dag

Tijdens de Antwerp Pride vorig jaar sprak Martijn Van Esbroeck (toen nog geen gemeenteraadslid voor de NVA, intussen wel) mij aan en pleitte ervoor om voor de NVA te stemmen omdat  zijn partij de enige partij zou zijn die het Vlaams Belang de wind uit de zeilen zou kunnen nemen. Intussen weten we dat de wind wel van zeil veranderd is, maar dat de NVA het programma van het Vlaams Belang op een veel geraffineerder manier zelf aan het uitvoeren is. Al wie naar de marge van de maatschappij wordt geduwd (moslims, steuntrekkers, asielzoekers, mensen het hiv…) hoeft niet op de NVA te rekenen en wie kritiek heeft op dat beleid wordt mee in die marge geduwd. De analyses van Jan Blommaert en Ico Maly tonen dit glashelder aan. Het verschil tussen NVA en Vlaams Belang verkleint met de dag.  Homo’s krijgen langzaam maar zeker de positie van paria’s, zoals ze dat in het Vlaams Belang al lang hebben: zwijg over je geaardheid. 

nva,pride,cavaria

Het plan Milquet: De NVA is er niet klaar voor

Buiten de NVA vraagt men zich dan weer af af hoe ‘homovriendelijk‘ de NVA eigenlijk wel is. Het is immers niet omdat een relatief klein groepje NVA’ers alle pride-manifestaties afschuimt en Piet De Bruyn meewerkt aanparlementaire initiatievendat de NVA ook echt een beleid wil en kan voeren. De uitspraak van Bart De Wever over de T-shirts was geen uitschuiver, maar een welgemikte zet om zijn homofobe en extreem-rechtse achterban te verzekeren dat hij Vlaanderen niet zal laten verloederen. 

Er is vanuit de NVA-top ook nog  geen enkele positieve reactie gekomen op de plannen die Di Rupo en Milquet geschreven hebben naar aanleiding van het homofoob geweld. Plannen die trouwens elke dag dat we dichter bij verkiezingen komen onrealistischer worden, maar die ooit wel de basis moeten vormen voor een beleid op alle niveaus, wat çavaria en de andere koepelorganisaties in België willen.  Dat wordt dus een kluif voor de volgende regering(en).

Een positief standpunt over het plan Milquet is dus onmisbaar als de NVA mee wil regeren. Vermits de NVA het land wil splitsen is de kans dat de partij zich alsnog achter deze plannen zet quasi onbestaande. Als de NVA er zou in slagen om België  te doen barsten dan belandt de tekst waarop zoveel hoop rust tussen de brokstukken.

Er is totnutoe maar één partij die geen openlijke holebi-aanwezigheid in haar rangen duldt: het Vlaams Belang. Als je bovenstaande commentaren leest is het blijkbaar ook voor de NVA geen evidentie. Dat is de gedwongen spreidstand van de NVA en het is puur een kwestie van electorale berekening hoe de toekomst van de ADDD’ers er gaat uitzien:  brengen de janetten nog genoeg stemmen op? 

De recente uitlatingen van Liesbeth Homans over racisme zijn in een mum te recycleren naar homofobe uitspraken.  De vraag is niet meer of dit ooit gaat gebeuren, maar wanneer.  Jan Blommaert ziet het zo:“De N-VA ontwikkelt zich dus in sneltreinvaart tot een extreemrechtse neoliberale partij. Ze doet dat zowel in sociaaleconomisch opzicht – een extreem neoliberale en elitaire visie op de samenleving – als in relatie tot diversiteit, sociale ongelijkheid en criminaliteit. In tegenstelling tot het Vlaams Belang doet ze dat echter in maatpak en met een air van politieke ernst en scherpe analyse.”

Liesbeth Homans_0002.jpg

take down
the paywall
steun ons nu!