De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NVA bekent kleur

NVA bekent kleur

zaterdag 24 november 2018 10:46
Spread the love

Geel – zwart duikt overal op!

Gele hesjes in Wallonië en zwarte leeuwen in Vlaanderen halen meer en meer
het voorpaginanieuws.
De NVA wist jarenlang verstoppertje te spelen en roofde onopvallend de zakken
leeg van de kansarme tot middelrijke burger. 
Fake news, identiteitspraatjes, economische toogpraat, versterking van
het individueel schuldgevoel,oorlogsretoriek,.. waren de diverse methoden om de aandacht af te leiden van de wezenlijke problemen: armoede, stress, verspilling, wereldgeweld, klimaatverstoring, energieproblemen,vervoersproblemen…
De bevolking die zweeg omdat ze al genoeg om handen had met
de dagelijkse opdrachten en verplichtingen, werd echter plots wakker.
De druk werd te hoog! 
De kloof met de elite was superbreed geworden!

Waarom moeten wij,
mensen met grote zorgen door ziekte of onderbetaald werk,
mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld of klimaatverstoringen,
mensen die hun inkomen zien wegsmelten, het gelag betalen?
Waarom mogen zij als aandeelhouders superbedragen binnenrijven? 
Waarom mogen zij torenhoge uittredingsvergoedingen opstrijken?

De gele hesjes in Wallonië.

De fossiele brandstofprijzen slaan de pan uit!
Wie is verantwoordelijk? 
Zij die zich niet kunnen permitteren om hun tweedehandsautootje thuis te laten
terwijl ze geen degelijk openbaar vervoer hebben om tijdig ten dienste te staan
van de rijk verdienende baas?
Of zij die de ontwikkeling van het openbaar vervoer tegenhielden met het oog
op privatisering?
Of zij die geen overgangsregeling ontwierpen om op niet- fossiele vervoersmiddelen over te stappen?
Of zij die de staatskas lieten plunderen door hun vrienden – bedrijven die ‘vergaten’ belastingen te betalen, of die ze net sponsorden uit zogenaamd economisch belang?

Merkwaardig dat talrijke NVA- ministers aan de basis lagen van deze catastrofe: hun invloed binnen de federale regering zorgde voor deze schandalige evolutie!

De zwarte leeuwen in Vlaanderen.

De Vlaams Belang – oorlogsopties vieren hoogtij!
Wie is hier de boeman?

Zij die vanuit hun onveiligheidsgevoel oproepen om de vreemdelingen
aan de deur te zetten vanuit hun besef dat ze almaar harder moeten werken
én minder overhouden?
Of zij die (Theo Francken, Jan Jambon en Bart Dewever) de bevolking
voor hun kar spannen met ophitsend en valse twitter/facebook-berichten?
Of zij die (Ben Weyts, Frank Van Overveldt en Liesbeth Homans) de heikele punten als een veilig wegennet, een degelijk openbaar vervoer, een voldoende basisinkomen en een betaalbare (huur)woning ronduit opzij duwen?

Merkwaardig dat ook hier weer de NVA-ministers (de grootste partij) opduiken:
hun oogverblinding keldert de welvaart en het welzijn van vele gewone burgers!

Oproep aan bewegingen en mensen van goede wil.

Beste mensen, verstandige kiezers,
laat deze trend niet verder tot ontplooiing komen!
kom op voor meer rechtvaardigheid,
verleen steun aan zij die waarachtig zorgen voor hoop en welzijn,
kies voor wie mensen niet uitsluit maar ondersteunt,
schuif de mooipraters en valsspelers opzij!
Besef dat de welvaartskoek groot genoeg is maar dat ze geplunderd wordt
door zij die de schijn wekken van ‘verandering’,
door zij die eigenlijk de ander 
opzij duwen én zichzelf bedienen!
Bij voorbaat hartelijk dank!

Bertin Debergh, Veurne

take down
the paywall
steun ons nu!