De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NV-A toont zijn ware gelaat

NV-A toont zijn ware gelaat

maandag 28 oktober 2013 21:50
Spread the love

Ik kan het niet nalaten om toch even te reflecteren over het voor het werkvolk desastreuze programma van de zwart-gele jongens .

Belastingen omlaag:

Ze willen de belastingen verlagen door o.a. de werkloosheidsuitkeringen na drie jaar af te schaffen en de overheidstewerkstelling af te bouwen.

De zeer hoge inkomens die de fameuze 50 % moeten betalen bestaan niet, deze inkomensgroep wordt betaald via vennootschappen die ze zelf oprichten en een fiscaal gunstregime hebben. De fameuze 40 % komt neer op een soort vlaktaks voor de zogenaamde middengroep en doet een aanslag op het herverdelende effect van de belastingen.

Werkloosheid is armoede:

De tewerkstellingsval in België is te klein , de stimulans om te gaan werken ontbreekt. Dat vind ik ook , omdat de laagste lonen te laag zijn. De NV-A keert de redenering om , het verlies van een uitkering na drie jaar vergroot inderdaad de tewerkstellingsval want geen uitkering ( 0€)   tov van 1000 € als laag loon is inderdaad enorm.

Sociale zekerheid:

De sociale zekerheid wordt gesplitst, het levenswerk van vele syndicalisten wordt met één pennentrek gehalveerd , dit is zonder meer schandelijk. Als ze nu gezegd hadden we willen op Europees vlak onze sociale zekerheid uitbreiden en promoten dat zou een ander verhaal zijn. Een splitsing van de sociale zekerheid is een aanslag op onze beschaving.

Index:

Geen index meer de loonsverhogingen worden sectoraal onderhandeld. Mensen die in zogenaamd zwakke sectoren werken zoals de zorg en de distributie zijn de pineut want zij kunnen nu meestal mee genieten van federale afspraken die volgens de Vlaams Nationalisten niet meer hoeven.

Minder overheid:

Een vermindering van het overheidsbeslag betekent een vermindering aan service: hoger remgeld, privatisering van de zorgsector, privé-werkloosheidsverzekeringen , duurder onderwijs, privatisering van het spoor ( cfr Engelse toestanden) enz..

Burgerwacht

De burger krijgt politiebevoegdheden. De democratische rechtsstaat wordt verkracht.

Oproep:

Syndicalisten mogen niet oproepen om niet voor de NV-A te stemmen, dit werkt contraproductief en is een negatieve boodschap. Het is onze plicht om op te roepn voor partijen die net het tegenovergestelde willen, partijnamen noemen  is overbodig .

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!