De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nú handelen heeft 16 keer meer effect dan wanneer ramp al heeft plaatsgevonden
Opinie -

Nú handelen heeft 16 keer meer effect dan wanneer ramp al heeft plaatsgevonden

woensdag 15 april 2020 14:46
Spread the love

 

Twee weken geleden maakte Rode Kruis-Vlaanderen €300.000 vrij uit zijn noodhulpfonds om de verspreiding van het coronavirus in Afrika tegen te gaan. Vandaag wordt dit bedrag verhoogd met nog eens €140.000 en kan ook in Tanzania, Rwanda en Burundi alles op alles gezet worden om het virus een halt toe te roepen. De organisatie maakt het verschil door snel te handelen en de bevolking tijdig in te lichten over wat ze kunnen doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De Wereldbank wijst erop dat elke euro die in preventie geïnvesteerd wordt 16 keer meer impact heeft dan diezelfde euro in te zetten op het moment dat de ramp plaats gevonden heeft.

Vroegtijdige actie redt levens

Dankzij de investeringen die Rode Kruis-Vlaanderen op dit moment doet kan er preventief opgetreden worden in verschillende Afrikaanse landen. Er wordt volop ingezet op het informeren en bewust maken van de bevolking rond wat Covid-19 is en welke maatregelen men kan treffen om de verspreiding tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van posters, mobiele radio’s, radio spots… Daarnaast worden er emmers en zeep uitgedeeld om handen te wassen. “Het is dit vroegtijdig optreden dat levens redt”, zegt Tiene Lievens, verantwoordelijke voor Internationale Samenwerking bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Een grootschalige uitbraak van het coronavirus in landen waar de gezondheidszorg niet opgewassen is tegen een groot aantal patiënten dat opgevangen moet worden, is wat we absoluut moeten vermijden”.

Cost of doing nothing

De ‘cost of doing nothing’ is immens tijdens deze wereldwijde pandemie. Volgens de Wereldbank betaalt elke geïnvesteerde dollar in rampenparaatheid zich 16 keer terug1. Met andere woorden: nu handelen heeft per gespendeerde euro 16 keer meer impact dan wachten tot de ramp plaatsgevonden heeft. Er hangt dus een hoog prijskaartje aan niets doen en afwachten. “Hoe meer het virus verspreid geraakt, hoe drastischer de gevolgen zullen zijn en hoe trager het herstel”, zegt Tiene Lievens van het Rode Kruis. “We spreken hier niet enkel over die mensen die ziek worden of sterven door het virus, maar ook over zij die indirect getroffen worden: mensen zonder financiële reserve die hun job verloren zien gaan, zwangere vrouwen die complicaties oplopen omdat er in overvolle ziekenhuizen geen plaats meer is, HIV-patiënten die niet meer aan de nodige medicatie geraken of honger die uitbreekt omdat voedsel schaars en duur geworden is”. Hoe sneller de situatie onder controle, hoe minder humanitaire drama’s. Daar zet Rode Kruis-Vlaanderen nu met snelheid van actie op in.

Met de eerder ingezette 300.000 euro werden ondertussen heel wat acties verricht. Het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis zet massaal vrijwilligers in om mensen te sensibiliseren rond de geldende veiligheidsvoorschriften zoals afstand houden en handen wassen. Daarnaast verdelen de vrijwilligers voedselpakketten onder mensen die door de lockdown geen inkomen meer hebben en gaan ze na met wie mensen met een vastgestelde COVID-19 besmetting contact hadden. In Mozambique werden al 10.000 folders en 11.000 pamfletten verspreid die mensen in het hele land correcte info bieden over hoe ze een besmetting kunnen voorkomen.

#Fakenews

Rode Kruisvrijwilligers verzamelen consequent de vragen, geruchten en overtuigingen die ze te horen krijgen wanneer ze gemeenschappen sensibiliseren rond het coronavirus. Uit data verzameld in 10 Afrikaanse landen, waaronder Zuid-Afrika en Mozambique, bleken hardnekkige maar foutieve opvattingen te bestaan over het virus, zoals: enkel blanken zouden besmet kunnen geraken met het coronavirus of drinken van alcohol of eten van zout kan vermijden dat je ziek wordt. Dergelijke misinformatie leidt tot menselijke drama’s en het is belangrijk dat ook – naast het correct informeren van mensen over hoe het virus een halt toegeroepen kan worden –  daartegen de strijd wordt aangegaan.

 

Bron:

[1] https://blogs.worldbank.org/voices/investing-prevention-new-world-bank-group-approach-crisis

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!