De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Notre-Dame-Des-Landes: de strijd van enkele  duizenden eco-activisten tegen de aanleg van een nieuw luchthaven.

Notre-Dame-Des-Landes: de strijd van enkele duizenden eco-activisten tegen de aanleg van een nieuw luchthaven.

zaterdag 8 oktober 2016 13:54
Spread the love© Clément Detry

Vandaag, 8 oktober 2016, komen allerhande actievoerders uit Frankrijk samen in Notre-dame-des-landes, een klein dorp op zo’n 20 km van Nantes. Er werd opgeroepen om samen te komen aan het domein dat reeds enkele jaren bezet is door actievoerders die protesteren tegen de aanleg van een nieuw luchthaven . De oproep kwam er naar aanleiding van de plannen van de regering Valls om het domein te ontruimen. Het domein heeft in Frankrijk een mythische status gekregen als toonbeeld van ecologisch verzet. De samenkomst van de actievoerders en sympathisanten is een nieuw hoofdstuk in een groot en lang verhaal over de strijd rond ruimte en hoe men die het best kan invullen.  

De plannen voor de aanleg van het nieuwe luchthaven dateren reeds van 1962. Het luchthaven zou het oudere, kleinere luchthaven van Nantes, Nantes Atlentiques Airport, vervangen en een nieuwe toegangsweg vormen voor West-Frankrijk.  Bovendien zou dit nieuwe luchthaven meer passagiers kunnen ontvangen. Iets wat later in verschillende studies tegengesproken werd.
Het plan, met een kostenplaatje van € 580 miljoen, werd in 2008 goedgekeurd. De doelstelling was om de constructie te starten in 2014, de opening werd voorzien in 2017. Beide zaken werden voorlopig nog niet gerealiseerd. De plannen kennen tegenkanting van verschillende politieke actoren, zoals de groene partij,  enkele prominente leden van de PS (ook al is de partij formeel voor), maar vooral van enkele groeperingen die het domein bezetten en daarbij de steun krijgen van een groot deel van de bevolking.
Omdat de meningen zo verdeeld waren werd beslist om eind juni 2016 een referendum te organiseren bij buurtbewoners of de luchthaven er al dan niet moet komen. Het referendum werd georganiseerd bij zo’n 970.000 kiesgerechtigden. Slechts 53 % bracht hun stem uit en ongeveer 55% ging akkoord met de komst van het luchthaven. Volgens de tegenstanders werd het referendum op die manier georganiseerd dat degene die er het minst last van zouden hebben, kunnen stemmen. Hoe dan ook heeft de regering nu een instrument in handen waarmee ze kunnen ingrijpen. De regering, bij monde van eerste minister Manuel Valls, gaf ook te kennen dat ze in de herfst zouden ingrijpen om deze bezette zone te laten evacueren en de orde te herstellen. Vandaar de oproep van de actievoerders om alle sympathisanten samen te laten komen op het terrein om deze ontruiming tegen te houden. Ze roepen iedereen ook op om een houten stok (‘bâton’) mee te nemen om zo hun woede uit te drukken. ‘Le bâton contre le béton’!

Waarom dient men de bezetting verder te zetten?

In de linkse krant, libération, staat een open brief van de actievoerders (samen goed voor zo’n 10-tal organisaties, zoals Greenpeace) waarin ze oproepen om vandaag samen te komen tegen deze ontruiming. Ze geven hierbij een 4-tal argumenten om de zone a défendre (ZAD) te verdedigen tegen het luchthavenproject:

  • Climaticide en nutteloos: het project is reeds 50 jaar oud en correspondeert niet langer met de huidige staat van het luchtverkeer. Daarbij is het ook absoluut in tegenspraak met de doelstelling om de uitstoot van CO2 te verlaging en de opwarmen van de aarde te reduceren tot 1,5 °C, zoals vastgelegd in de klimaattop COP21 te Parijs.
  • Ter bescherming van een landbouwgebied en tegen het beton: Notre-Dame-Des-Landes is een plaats met veel biodiversiteit en wildleven. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in de absorptie van water in een regio die zeer regenachtig is.
  • Ter bescherming van deze experimenterende ruimte voor alternatieve praktijken. De ZAD is een zone geworden waarin duizenden personen een alternatieve levensstijl hebben verworven. Een levensstijl die zich verschillend verhoudt tegenover landbouw, habitat en interacties tussen mensen en levende wezens.
  • Tegen geweld, brutaliteit en vernietiging: De ontruiming van de ZAD belooft zeer moeilijk te worden. In het verleden heeft de politie geweld gebruikt demonstranten. 2 jaar geleden kwam de 21-jarige activist/botanist, Rémi Fraisse, om het leven door een aanval van de politie. Een nieuwe confrontatie met de politie brengt de veiligheid van zo’n duizenden activisten in gevaar.

Uitkomst?

Voorlopig blijft het afwachten wat uitkomst zal zijn. Komt het inderdaad tot een confrontatie met de politie? De activisten zijn alleszins niet zinnens om uit vrije wil te vertrekken. De manifestatie werd extra opgemerkt door de media omwille van de constructie van een hangar in de ZAD waarin verschillende materialen in gestockeerd zijn in het geval van een eventuele ontruiming.

Bronnen:

 http://www.liberation.fr/france/2016/10/08/notre-dame-des-landes-un-samedi-de-batons-contre-le-beton_1520358

http://www.liberation.fr/debats/2016/10/06/notre-dame-des-landes-il-faut-sauver-la-zad_1519838

http://www.demorgen.be/buitenland/groen-licht-voor-controversiele-luchthaven-in-nantes-na-referendum-bf1f6e21/

https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_du_Grand_Ouest

 © Clément Detry© Clément Detry© Clément Detry© Clément Detry© Clément Detry© Clément Detry© Clément Detry© Clément Detry© Clément Detry

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!