De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Noten 51 t/m 80 bij ”Lockdown tot en met 19 januari/Some common sense at last/Over vaccins, mutaties en andere Verhalen”

Noten 51 t/m 80 bij ”Lockdown tot en met 19 januari/Some common sense at last/Over vaccins, mutaties en andere Verhalen”

maandag 4 januari 2021 03:33
Spread the love
[51]

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?

ASTRID ESSED

28 OCTOBER 2020

https://www.astridessed.nl/persmoment-rutte-is-rutte-een-gevaarlijke-gek/

[52]

RIJKSOVERHEID

GEDEELTELIJKE LOCKDOWN OM BESMETTINGEN

TERUG TE DRINGEN

13 OCTOBER 2020

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen

Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 13 oktober 2020. Bekijk de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees het nieuwsbericht van 13 oktober in eenvoudige taal.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  • Uitgezonderd zijn:
   • Hotels voor hotelgasten
   • Uitvaartcentra
   • Luchthavens voorbij de security check
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Documenten

 • Routekaart coronamaatregelen (Nederlands)

  Onderstaand overzicht (de ‘routekaart’) geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in uw regio. Er is een …

  Publicatie | 04-11-2020

EINDE BERICHT

[53]

”De lockdown die twee weken geleden is begonnen, heeft nog geen duidelijk beeld opgeleverd, zei premier Rutte. “Het is te vroeg om nu conclusies te trekken en dus te vroeg om nu al op de rem te trappen.”

NOS

DE HUIDIGE MAATREGELEN ZEKER TOT IN DECEMBER VAN KRACHT

https://nos.nl/artikel/2354120-de-jonge-huidige-maatregelen-zeker-tot-in-december-van-kracht.html

TEKST

De huidige maatregelen, de zogenoemde gedeeltelijke lockdown, zijn zeker tot in december nodig. Dat zei minister De Jonge in het persmoment over de coronapandemie. Het betekent onder meer dat de horeca nog weken dicht blijft.

Feestdagen als Sint Maarten en Sinterklaas kunnen waarschijnlijk alleen in kleine kring worden gevierd. “Ga er voorlopig maar van uit dat je dat niet groot kunt vieren, maar alleen in eigen kring met drie gasten”, zei premier Rutte. Hij vindt het te vroeg om al iets te zeggen over de Kerstdagen.

Hij raadt wel aan om de kerstvakantie en de wintersport te beperken en de adviezen van Buitenlandse Zaken op te volgen. “Op korte termijn komen we met nadere adviezen hierover, misschien al deze week of begin volgende week.”

Te vroeg

De lockdown die twee weken geleden is begonnen, heeft nog geen duidelijk beeld opgeleverd, zei premier Rutte. “Het is te vroeg om nu conclusies te trekken en dus te vroeg om nu al op de rem te trappen.”

Volgende week dinsdag geven Rutte en De Jonge weer een persconferentie, tenzij de cijfers zo alarmerend zijn dat er eerder maatregelen nodig zijn.

Volgens Rutte liggen alle mogelijke scenario’s op tafel. “Een volledige lockdown is dan het schrikbeeld. Want dat betekent dat iedereen thuis moet blijven. Daarom zeg ik opnieuw: hou je aan de regels, zoek niet de randen op. Zo kunnen we voorkomen dat het land verder op slot moet.”

Maar het kabinet zal zeker extra maatregelen nemen als dat ergens de komende dagen nodig blijkt. “De besmettingsgraad moet dalen”, zegt De Jonge. “Anders houdt de zorg het gewoon niet vol.” Overigens denkt hij dat de besmettingsgraad door de maatregelen al is gedaald. Het zogenoemde reproductiegetal ligt volgens zijn schatting nu al onder de 1, wat wil zeggen dat een coronapatiënt minder dan een ander persoon besmet.

Lastig evenwicht

Het kabinet kijkt de situatie nu nog even aan en gaat niet over tot nieuwe maatregelen, laat staan het afzwakken van maatregelen. Rutte: “We willen de economie en de samenleving zo min mogelijk schade berokkenen. Dat is het lastige evenwicht.”

Met de voorzitters van de veiligheidsregio’s is afgesproken dat er strenger zal worden gehandhaafd. “De burgemeesters zijn zeer gemotiveerd”, zegt Rutte. “Dat betekent maximaal vier mensen buiten, geen feestjes, dat is zeer onverantwoord.” Ook met de detailhandel zijn daarover afspraken gemaakt.

De Jonge zegt dat onderzoek van het RIVM uitwijst dat nu aanvullende maatregelen nemen geen effect heeft op de piek die er nu aankomt. “Maar het kan wel de snelheid van de toename van het aantal besmettingen afremmen”, zegt De Jonge.

EINDE BERICHT

[54]

ZIE NOTEN 42  t/m 45

[55]

””Wanneer eigenlijk. WEL

Wanneer er 20 000 besmettingen per etmaal zijn?800 doden per week?, zoals ik toen schreef”

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?

ASTRID ESSED

28 OCTOBER 2020

https://www.astridessed.nl/persmoment-rutte-is-rutte-een-gevaarlijke-gek/

[56]

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?

ASTRID ESSED

28 OCTOBER 2020

https://www.astridessed.nl/persmoment-rutte-is-rutte-een-gevaarlijke-gek/

[57]

CORONAVIRUS IN NEDERLAND/ALLE OVERHEIDSMAATREGELEN
OP EEN RIJ
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 10
[58]
WIKIPEDIA
BLACK FRIDAY (SHOPPING)
[59]
EINDHOVENS DAGBLAD
BLACK FRIDAY IN EINDHOVEN: ALSOF CORONA NIET BESTAAT
Corona of niet; de Eindhovense binnenstad was vrijdagmiddag bomvol tijdens Black Friday. Aan het einde van de middag riep de gemeente zelfs via social media op om niet meer naar de binnenstad te komen.

,Er komt geen eind aan”, verzucht een cityhost kijkend naar de mensenmassa tussen het 18 septemberplein en de Demer. De binnenstad puilt deze vrijdagmiddag uit vanwege Black Friday, het uitverkoopevenement dat vanuit Amerika overwaaide.

De etalageposters met aanbiedingen waar de procenten je om de oren vliegen, hebben het gewonnen van de oproep om niet massaal te komen shoppen. Voor 1,5 meter afstand is het simpelweg te druk. ,,We proberen het zoveel mogelijk door te laten stromen”, vertelt een van de boa’s. Dit doen ze door te wijzen op de juiste looprichting en stilstaande groepjes manen door te lopen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het al veel vroeger druk dan verwacht. ,,Op advies van de afdeling handhaving is toen via social media opgeroepen om niet meer naar de stad te komen.”

Waarom niet online?

,,Ik ben verrast door de drukte”, vertelt Eindhovenaar Harm Beelen vanuit de lange rij voor de Mediamarkt. ,,Ik wil een audioset voor mijn televisie kopen, die nu 25 procent is afgeprijsd.” Waarom bestelt hij die niet online? ,,Ik vind het fijner om het hier op te halen dan thuis te laten bezorgen. Daarnaast wil ik het ook nog even beluisteren.” Meteen naar de juiste afdeling lopen, is er vandaag niet bij. Wie bijvoorbeeld naar de telefoons op de begane grond wil, komt door de verplichte looproute eerst op de eerste verdieping uit. Op drukke plekken wordt het aantal klanten geturfd zodat het ondanks het maximum aantal bezoekers – 335 – nergens te druk is.

Volgens gedragsanalist Roelf Pot, die namens de gemeente de bezoekersstromen monitort, hanteren bijna alle winkels een goed deurbeleid. ,,Ze houden zich goed aan de gestelde regels. Daarom zie je vandaag ook veel wachtrijen op straat.” Behalve dat dit volgens Pot plekken zijn waar ‘de ‘nonchalance toeslaat’ zorgen deze ook voor opstoppingen. ,,Terwijl het belangrijkste is om in beweging te blijven om anderhalve meter afstand te houden.” Ook de samenstelling van het winkelend publiek is belangrijk. ,,Tijdens de eerste lockdown deden mensen aankopen in hun eentje. Nu moeten we ook veel groepjes van familie en vrienden wegsturen die op een drukke kruising stilstaan. Funest voor crowdmanagement. Je kunt niet met ieder gezin een boa meesturen.”

De gemeente is teleurgesteld

De gemeente is teleurgesteld in de manier waarop bezoekers omgaan met de richtlijnen. ,,Landelijk wordt er opgeroepen om alleen en doelgericht te komen winkelen maar je ziet toch mensen samen komen winkelen. Natuurlijk gunnen we de detailhandel een goede omzet maar het is de vraag of dit nog verantwoord is.”

Rond 16.00 uur is het zo druk op de Demer dat de gemeente op het punt staat om tekstborden in te zetten om bezoekers om te leiden via andere straten. Omdat de drukte daarna iets afneemt, blijven ze uit. Toch heeft Ruangrawee Phromyot, die net uit de Bijenkorf komt, het sinds de uitbraak van corona niet meer zo druk gezien. ,,Misschien is het nog wel drukker dan vorig jaar met black Friday.”

Dat valt ook drie Rotterdamse dames op, die na hun bezoek aan de Designer Outlet hier verder shoppen. Met corona zijn ze niet bezig. ,,Het is alsof corona vandaag even niet bestaat.”

 

[60]

HART VAN NEDERLAND:

MENSEN MASSAAL DE STAD IN VOOR BLACK FRIDAY:

ABOUTALEB SLUIT ALLE WINKELS IN CENTRUM

ROTTERDAM

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/grote-drukte-in-steden-door-black-friday/

Het is vrijdagavond zo druk geworden in het centrum van Rotterdam, dat burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft besloten om alle winkels in de binnenstad eerder te sluiten. Dit is volgens de gemeente in overleg met de winkeliers gegaan.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Met name in de omgeving van de Lijnbaan, de Koopgoot en het Binnenwegplein zag het zwart van de koopjesjagers. De gemeente plaatste eerder matrixborden om mensen erop te wijzen dat ze vanwege corona drukke plekken moeten vermijden.

Maar daar werd uiteindelijk niet genoeg gehoor aan gegeven, waarop de Aboutaleb rond 19.10 uur besloot om alle winkels in het centrum te sluiten. Ook de winkels op station Rotterdam Centraal zijn dicht. Supermarkten blijven wel open. Overigens moesten winkels vanwege de coronamaatregelen sowieso om 20.00 uur dicht.

Onder andere op de Lijnbaan leek het wel alsof de corona-uitbraak Nederland nooit heeft bereikt

De gemeente laat weten dat voor iedereen “het dringende advies geldt om het centrum te verlaten”. Er is extra politie op de been in de stad en agenten vragen bezoekers om weg te gaan uit het winkelgebied. Er zijn vooral jongeren aan het winkelen. 

Drukte door Black Friday

Ook in Amsterdam en Eindhoven was het vrijdag te druk. Mensen kwamen er massaal winkelen door het uit Amerika overgewaaide koopjesfestijn Black Friday. De twee gemeenten riepen mensen daarom op om niet meer te komen winkelen in de steden.

Lees ook: Wel of geen corona: de meeste Nederlanders slaan Black Friday (weer) over

In Amsterdam werd in verschillende winkelstraten eenrichtingsverkeer ingesteld. Op de Nieuwendijk mochten mensen vanaf de passage bij de Primark alleen richting de Dam lopen. In de Kalverstraat was eenrichtingsverkeer vanaf het Spui tot de Dam. Ook werden zijstraten afgesloten.

Toch hielp dat onvoldoende: een voorbijganger liet aan Hart van Nederland weten dat “de anderhalve meter ver te zoeken is”. Ook een medewerker van kledingwinkel Sting zag hoofdschuddend toe hoe klanten zich niet aan de coronaregels hielden. Volgens hem kon de drukte “eigenlijk echt niet”.

EINDE BERICHT

[61]

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?

ASTRID ESSED

28 OCTOBER 2020

https://www.astridessed.nl/persmoment-rutte-is-rutte-een-gevaarlijke-gek/

[62]

”Het is vrijdag aan het begin van de avond als premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge gebeld worden door Jaap van Dissel, RIVM-directeur en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT). Hij wil beide bewindspersonen graag persoonlijk bijpraten na het wekelijkse overleg van het OMT.
Foute boel, weten Rutte en De Jonge. Normaal ontvangen zij de OMT-adviezen netjes per e-mail na afloop, soms een dag later. Maar zoveel tijd is er nu niet, vindt Van Dissel. ,,Dit gaat de verkeerde kant op”, zegt hij in de call met De Jonge en Rutte. ,,Jaap trok aan de bel, hij wilde zelf dat signaal afgeven”, zegt een betrokkene.

De nood is hoog. Alle alarmbellen op het coronadashboard rinkelen. Het aantal infecties loopt weer op, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt, de zorg raakt overbelast. En belangrijker: het ergste moet nog komen, zo rekenen de modelleurs van het RIVM de politiek voor.”

AD
HOE HET KABINET IN EEN WEEK NAAR TOTALE LOCKDOWN GREEP:
”JAAP BELDE RUTTE: HET GAAT NIET GOED”
ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 8
[63]
”The Takbir (تَكْبِيرpronounced [tak.biːr], “magnification [of God]”)[a] is the Arabic phrase ʾAllāhu ʾakbaru (ٱللَّٰهُ أَكْبَرُpronounced [ʔaɫ.ɫaː.hu ʔak.baru] (About this soundlisten)), meaning “God is greater”[1] or “God is the greatest”
WIKIPEDIA
TAKBIR
ZIE OOK ONDERSTAAND ARTIKEL
TEKST ONDER NOLOT 4

THE SEMANTIC PEJORATION OF THE ARABOC PHRAZSE; ÁLLAHU AKHBAR”

HOW A PHRASE USED  BY BILLIONS OF MUSLIMS LOST

ITS MEANING

21 AUGUST 2020

MAX DWIGHT

https://www.colorado.edu/linguistics/2020/08/21/semantic-pejoration-arabic-phrase-allahu-akbar

[64]

ZIE NOOT 62

[65]

RTL NIEUWS
STRENGE LOCKDOWN IN DUITSLAND: ”MERKEL GRIJPT
NAAR PAARDENMIDDEL”
13 DECEMBER 2020
Het gaat simpelweg te hard met het aantal coronabesmettingen in Duitsland, en daarom kiest Merkel ervoor om hard op te rem te trappen, ziet correspondent Jeroen Akkermans. “De regering is tot de conclusie gekomen dat de huidige maatregelen niet voldoende werken, daarom wordt naar een noodmiddel gegrepen.”

Kappers dicht, geen vuurwerkverkoop, een gedeeltelijk alcoholverbod: de nieuwe strengere lockdown in Duitsland liegt er niet om. Lange tijd gold Duitsland als voorbeeld voor de rest van Europa, maar die voorsprong slinkt met de dag, zegt Akkermans. Het aantal besmettingen ligt op dit moment nog lager dan in Nederland, maar het cijfer stijgt snel.

“Merkel vindt het wel welletjes”, zegt Akkermans. Daarom gaan niet-essentiële winkels in Duitsland vanaf woensdag grotendeels dicht. Alleen supermarkten, apotheken en banken mogen open blijven. “Er is geen reden meer om de straat op te gaan. Daarmee willen ze de kans op contact drastisch verminderen.”

“Als er zo’n hoge besmettingsgraad is, dan ben je de controle kwijt”, gaat hij verder. Dan helpt het ook niet dat de Duitse GGD, die zicht moet houden op de besmettingen, kampt met tekorten aan mensen en spullen. “Die Gesundheidsambt werkt nog met viltstiften en fax.”

Die controle wil Merkel terugkrijgen en grijpt daarom een stuk harder in dan in Nederland tot nu toe gedaan is. “Je moet niet vergeten, het kost nogal wat om al die winkels dicht te gooien. Je moet je afvragen of dat het waard is. Door de toeloop op ziekenhuizen en ic’s dreigt er krapte te ontstaan. Dat is voor de wetenschapper Merkel een teken om dit zeer serieus te nemen.”

Laksheid

De Duitsers zijn zich steeds minder goed aan de maatregelen gaan houden, ziet Akkermans. “In de eerste lockdown zag iedereen de noodzaak ervan in, de maatregelen werden heel snel en goed opgevolgd.”

Nu is dat niet meer het geval, waardoor vooral onder jongeren het virus zich snel verspreidt. De hoop is dat hiermee het tij gekeerd kan worden, net als in sommige andere Europese landen.

EINDE BERICHT
VRT NIEUWS
FRANKRIJK VERVROEGT AVONDKLOK VAN 21 UUR NAAR 20 UUR EN
VERLENGT ANDERE CORONAMAATREGELEN
10 DECEMBER 2020
Gezien de jongste cijfers over de coronapandemie geldt vanaf 15 december in Frankrijk een avondklok vanaf 20 uur in plaats van 21 uur uur, zoals nu gold in grote steden en de meeste departementen. Dat heeft premier Jean Castex op een persconferentie bekendgemaakt. “Wij zijn nog niet aan het einde van de tweede golf gekomen”, zei de bewindsman.
De strengere avondklok is ook geldig in de oudejaarsnacht en de eerste avond van het nieuwe jaar, met kerstavond zijn verplaatsingen wel toegestaan. Castex raadde opnieuw aan dat op kerstavond niet meer dan zes volwassenen samen zijn.

De avondklok loopt af om 9 uur. Zo’n 46 miljoen van de 67 miljoen inwoners van Frankrijk hadden al te maken met die noodmaatregel. Uitzondering op de avondklok zijn onder meer beroepsmatige motieven, imperatieve familiale en medische redenen, en mensen met een handicap en hun begeleiders.

Filmzalen, theaters en musea heropenen niet op 15 december, maar zullen drie weken langer gesloten blijven. Dat geldt ook voor instellingen die publiek ontvangen. Anderzijds zijn vanaf 15 december verplaatsingen over het hele grondgebied weer toegelaten, zei Castex, die zijn landgenoten nog opriep om “overal waar het mogelijk is” thuis te werken.

Nog volgens de premier is er “geen consensus over een verplichte isolatie van zieken”.

“Aanzienlijk verbeterd”

De situatie is wel “aanzienlijk verbeterd” sinds het land op 30 oktober in een tweede lockdown ging, zei Castex, erop wijzend dat het aantal nieuwe besmettingen was gedaald van bijna 50.000 per dag eind oktober tot ongeveer 10.000. Maar de daling “is de afgelopen dagen vertraagd”, voegde Castex eraan toe.

Minister van Volksgezondheid Olivier Veran gaf toe dat Frankrijk nog ver achterblijft bij het door president Emmanuel Macron gestelde doel van maximaal 5.000 nieuwe gevallen per dag tegen dinsdag, wanneer de lockdown eindigt.

Vandaag registreerde het land bijna 14.000 infecties in de afgelopen 24 uur, vergeleken met 12.000 een week eerder. “We zijn nog steeds niet uit de tweede golf” van de epidemie, zei Véran. “Het is nodig om grote bijeenkomsten op oudejaarsavond te vermijden om een mogelijke derde lockdown in 2021 te voorkomen.”

Sinds de uitbraak van de pandemie zijn in Frankrijk al meer dan 55.000 mensen aan COVID-19 overleden.
EINDE BERICHT
[66]
RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK CORONAVIRUS 14 DECEMBER: LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI

Op maandag 14 december was premier Mark Rutte weer op televisie.
Hij vertelde hoe het nu gaat met het coronavirus.
De belangrijkste dingen leggen we uit.

Strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan

Het aantal coronabesmettingen loopt op.
Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.
Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.
Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december in een lockdown.
De lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari.

Steun voor ondernemers

De lockdown raakt veel mensen en bedrijven.
Het kabinet heeft voor bedrijven een steunpakket om ze te helpen.

Tijdens de lockdown gelden de volgende regels

Regels voor het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
 • Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
 • Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.
 • Of alle mensen die bij 1 huishouden horen.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 3 personen ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Regels voor winkels en uitgaan

 • Theaters en bioscopen zijn dicht.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s en seksinrichtingen zijn dicht.
 • Tattooshops en nagelstudio’s zijn dicht.
 • Sauna’s en casino’s zijn dicht.
 • Hotels zijn open om te overnachten.
 • De restaurants in hotels zijn dicht.
 • De meeste winkels zijn dicht.
 • Supermarkten zijn open. Ook de bakker, de slager en andere winkels voor eten en drinken zijn open.
 • Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens en winkels voor reparatie en onderhoud mogen ook open blijven.
 • Doe-het-zelfzaken zijn open voor afhaal.
 • Plekken waar u pakketten kunt ophalen en versturen mogen open blijven.
 • Banken blijven open.
 • Overheidsorganisaties blijven open.
 • Bibliotheken blijven open om boeken af te halen.

Regels voor sporten

 • Sporten mag alleen of samen met 1 ander persoon.
 • Sporten mag alleen buiten.
 • Alle sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken.
 • Topsporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

Regels voor reizen

 • Reis alleen met het openbaar vervoer als het nodig is.
 • Boek geen reis naar het buitenland.
 • Reis niet naar het buitenland.

Regels voor scholen

 • Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
 • Er zijn uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen.
 • Praktijkonderwijs mag op school doorgaan.
 • Lessen voor examenleerlingen gaan door.
 • Examens gaan door.
 • Kinderopvang is dicht.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. Bijvoorbeeld als de ouders in een ziekenhuis werken. Of leerkracht zijn.

EINDE BERICHT

[67]

RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK CORONAVIRUS 14 DECEMBER: LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI
ZIE VOOR GEHELE TEKST. NOOT 68
[68]
RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK CORONAVIRUS 14 DECEMBER: LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI

Op maandag 14 december was premier Mark Rutte weer op televisie.
Hij vertelde hoe het nu gaat met het coronavirus.
De belangrijkste dingen leggen we uit.

Strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan

Het aantal coronabesmettingen loopt op.
Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.
Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.
Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december in een lockdown.
De lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari.

Steun voor ondernemers

De lockdown raakt veel mensen en bedrijven.
Het kabinet heeft voor bedrijven een steunpakket om ze te helpen.

Tijdens de lockdown gelden de volgende regels

Regels voor het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
 • Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
 • Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.
 • Of alle mensen die bij 1 huishouden horen.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 3 personen ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Regels voor winkels en uitgaan

 • Theaters en bioscopen zijn dicht.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s en seksinrichtingen zijn dicht.
 • Tattooshops en nagelstudio’s zijn dicht.
 • Sauna’s en casino’s zijn dicht.
 • Hotels zijn open om te overnachten.
 • De restaurants in hotels zijn dicht.
 • De meeste winkels zijn dicht.
 • Supermarkten zijn open. Ook de bakker, de slager en andere winkels voor eten en drinken zijn open.
 • Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens en winkels voor reparatie en onderhoud mogen ook open blijven.
 • Doe-het-zelfzaken zijn open voor afhaal.
 • Plekken waar u pakketten kunt ophalen en versturen mogen open blijven.
 • Banken blijven open.
 • Overheidsorganisaties blijven open.
 • Bibliotheken blijven open om boeken af te halen.

Regels voor sporten

 • Sporten mag alleen of samen met 1 ander persoon.
 • Sporten mag alleen buiten.
 • Alle sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken.
 • Topsporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

Regels voor reizen

 • Reis alleen met het openbaar vervoer als het nodig is.
 • Boek geen reis naar het buitenland.
 • Reis niet naar het buitenland.

Regels voor scholen

 • Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
 • Er zijn uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen.
 • Praktijkonderwijs mag op school doorgaan.
 • Lessen voor examenleerlingen gaan door.
 • Examens gaan door.
 • Kinderopvang is dicht.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. Bijvoorbeeld als de ouders in een ziekenhuis werken. Of leerkracht zijn.

EINDE BERICHT

[69
AD
VANAF VANDAAG HELE WERELD OP CODE ORANJE
15 DECEMBER 2020
Vanaf vandaag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet.

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, evenals de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan dat Aruba en Bonaire op oranje gingen.

Asociaal

Maandagavond adviseerde de premier tijdens zijn toespraak over de nieuwe coronamaatregelen om tot half maart geen reis naar het buitenland te boeken. De Tweede Kamer is daar niet gerust op en wil meer actie van het kabinet, bleek in het debat. Zowel in het kabinet als in de Kamer is grote irritatie over de drukte en lange rijen op Schiphol. Rutte noemde “de onbeschaamdheid” van mensen om op wintersport of op een andere vakantie te gaan “asociaal. Niet doen!”

Verscheidene partijen willen weten waarom er geen vliegverbod wordt ingesteld. Rutte zei dat het kabinet een vliegverbod niet uitsluit, maar dat dit een laatste middel is om de reisbewegingen in te perken. Hij wees erop dat de economische schade enorm zal zijn, omdat ook het vrachtverkeer wordt getroffen.

Daarom roept de Kamer, de coalitie voorop, het kabinet op te kijken naar andere mogelijkheden om het aantal niet-noodzakelijke reizen te verminderen en eventueel extra maatregelen te nemen. Rutte heeft al toegezegd dat het kabinet nogmaals gaat praten met vliegmaatschappijen en Schiphol over de vermindering van vliegreizen. Meerdere partijen vinden dat Rutte al veel meer had moeten doen om de reisbewegingen af te kappen.

Zo zei Rutte begin november nog dat er een dringend negatief reisadvies geldt voor reizen naar het buitenland, maar dat het Caribische gedeelte van het koninkrijk daarbuiten valt. Vervolgens zagen reisbureaus het aantal boekingen naar Curaçao binnenstromen. Vorige week ging het reisadvies van Curaçao toch naar oranje. Dat kwam omdat het aantal besmettingen daar opliep.
EINDE BERICHT
[70]
RIJKSOVERHEID
NEGATIEVE COVID-19 TESTUITSLAG EN VERKLARING
BIJ AANKOMST IN NEDERLAND
U moet als reiziger uit sommige landen een negatieve testuitslag laten zien als u Nederland inreist. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Verplichte gegevens op testuitslag corona

De negatieve testuitslag moet in het Engels, Duits, Frans, Spaans of Nederlands zijn. Het document wordt op 5 punten gecontroleerd:

 • Type test: dit moet een moleculaire PCR-test zijn en een test op Sars-Cov-2/COVID-19. Een ander type test, inclusief een sneltest, is niet geldig.
 • Testresultaat: moet negatief (of niet gedetecteerd) zijn.
 • Voor- en achternaam: overeenkomstig met het paspoort.
 • Datum en tijd van afname van de test: De test is maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland.
 • Gegevens instituut of laboratorium dat de test afnam.

Reizigers van binnen EU/Schengen hoeven alleen de testuitslag te kunnen tonen. En niet de zelf ondertekende testverklaring die reizigers van buiten de EU/Schengen wel moeten kunnen tonen bij aankomst in Nederland.

Belang van negatieve testuitslag

Reizigers vanuit hoog-risicogebieden vormen een risico op verspreiding en import van het coronavirus. Om dit risico te beperken moeten zij een negatieve testuitslag hebben.

72 uur: moment testafname of moment testuitslag?

De tijd tussen het moment van afname van de test en de aankomst in Nederland, mag maximaal 72 uur zijn. De testuitslag moet wel bekend zijn voordat iemand naar Nederland vertrekt. Informeer bij de gezondheidsautoriteiten in het land vanwaar u reist naar de mogelijkheden voor het afnemen van een COVID-19-test.

Mensen die negatieve COVID-19-testuitslag moeten tonen

Het tonen van de negatieve testuitslag is verplicht voor:

Voor sommige mensen gelden uitzonderingen.

Niet naar Nederland bij positieve uitslag test

Hebben reizigers een positieve uitslag van een coronatest? Dan mogen zij niet reizen. Dus ook niet naar Nederland. Zij moeten in dat land blijven tot de klachten over zijn. Zij volgen de adviezen van de lokale gezondheidsdiensten op. Dit geldt ook voor Nederlandse reizigers.

Pas als zij geen klachten meer hebben en negatief testen op corona, mogen zij naar Nederland reizen.

Thuisquarantaine bij aankomst in Nederland

De negatieve test is geen vervanging voor thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test blijft u 10 dagen thuis.
EINDE BERICHT
[71]
‘ Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukte eerder op de dag dat koopjeswinkels niet open kunnen. “Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, en daarom kan het gewoon niet”, zei hij. De minister benadrukte dat de coronasituatie van iedereen “een maximale inspanning” om contacten te beperken vraagt. ”

KABINET SCHERPT REGELS VOOR WINKELS AAN NA ONDUIDELIJKHEID
OVER OPENINGEN
16 DECEMBER 2020

Winkels mogen alleen openblijven als ze minstens 70 procent van hun omzet halen uit essentiële producten als voedsel, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging. De grens lag eerder op 30 procent. Het kabinet scherpt de regels aan, nadat meerdere budgetketens besloten toch deels open te gaan.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) maakten de aanscherping woensdagmiddag bekend in een brief aan de detailhandel.

Er blijft ook een uitzondering bestaan voor bredere winkels die een aparte afdeling voor levensmiddelen hebben, bijvoorbeeld een tuincentrum met een afdeling voor huisdieren. Die winkels moeten dan wel een eigen ingang hebben om open te mogen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukte eerder op de dag dat koopjeswinkels niet open kunnen. “Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, en daarom kan het gewoon niet”, zei hij. De minister benadrukte dat de coronasituatie van iedereen “een maximale inspanning” om contacten te beperken vraagt.

Het kabinet kondigde maandag de sluiting van alle niet-essentiële winkels af in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer supermarkten, apotheken, opticiens en bedrijven die levensmiddelen verkopen, mogen openblijven. Winkels mogen ook open als ze 70 procent van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud, drogisterijartikelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en dierenvoer.

Action verbaasd over reactie kabinet

Action reageerde woensdagochtend verbaasd over de mogelijke streep door de geplande heropening. Het ministerie van Economische Zaken gaf de onderneming dinsdag nog toestemming voor een gedeeltelijke heropening, aldus een woordvoerder.

“We verkopen ook niet alle spullen”, zei de woordvoerder. “Bovendien verlichten we de druk op de supermarkten.” Action wees er ook op dat zijn filialen in België en Frankrijk ook essentieel geachte goederen mochten blijven verkopen toen een groot deel van de detailhandel tijdens eerdere lockdowns dicht moest.

Action zei open te mogen gaan omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. Met de aanscherping van de regels moeten de winkels alsnog dicht.

HEMA-winkels vanaf donderdag dicht

Winkelketen HEMA liet woensdag weten vanaf donderdag alsnog alle filialen te sluiten. Eerder wilde de keten zijn winkels nog openhouden voor eten en drinken en andere essentiële producten om zo de druk te verlichten voor supermarkten en drogisterijen.

“Vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving van de overheid is gebleken dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat”, stelde HEMA in een verklaring. De keten betreurt naar eigen zeggen de onduidelijke regelgeving en de wijzigingen die door het kabinet zijn gemaakt.

EINDE BERICHT
LOCKDOWN-ONGEHOORZAAMHEID BIJ WINKELS,
GAAN OP EIGEN HOUTJE WEER OPEN

Winkelketens gaan op eigen initiatief creatief om met de lockdownregels om zo toch hun winkels te openen. Nadat dinsdag de HEMA alle filialen opende om daar alleen nog de ‘essentiële producten’ te verkopen, doet woensdag ook de Action dat. Ook andere winkels willen gewoon hun deuren weer openen.

In de 400 winkels van Action zijn – net als bij de HEMA – de niet-essentiële producten afgedekt. Maar volgens een woordvoerder van Action kan 40 procent van het assortiment gewoon worden verkocht. Dan gaat het bijvoorbeeld om schoonmaak- en verzorgingsartikelen, diervoeding en etenswaren. Volgens de woordvoerder worden in alle winkels de coronamaatregelen strikt gecontroleerd en kunnen de niet-essentiële artikelen ook niet worden gescand bij de kassa’s.

De NOS meldt dat ook de Wibra woensdag de deuren van haar filialen weer wil openen. Tegen het AD zegt algemeen directeur van branchevereniging INretail Jan Meerman dat meerdere winkeliers ongehoorzaam zullen zijn en hun winkels openen. Volgens Meermand heeft het kabinet niet nagedacht over de uitvoering en is de lockdown ‘niet getoetst aan de praktijk’:

Neem bijvoorbeeld die onduidelijkheid over essentiële en niet-essentiële winkels. Daar zit een grijs gebied. Daar had de overheid veel duidelijker over moeten communiceren.

Meerman zegt dat INretail nu druk aan het lobbyen is in Den Haag om net als de bouwmarkten alle winkels te voorzien van een afhaalloket. Op die manier kan een klant thuis een bestelling plaatsen en betalen en die vervolgens ophalen.

Nadat dinsdag de HEMA al na een dag besloot weer open te gaan om onder andere etenswaren te verkopen, liet het ministerie van Economische Zaken weten dat winkels alleen onder de uitzondering vallen als 70 procent van het assortiment uit essentiële producten bestaat en wanneer 30 procent van de omzet afkomstig is van deze producten. Niet bekend is hoe de overheid dit gaat controleren.

Update:

Het kabinet gaat er een stokje voor steken dat winkelketens als Action en Wibra hun deuren gewoon weer openen. Dat meldt het Parool op basis van bronnen in Den Haag.  Volgens hen wordt er nog ‘gepuzzeld’ met een juiste formulering, maar komt het kabinet later vandaag met een verklaring. Direct na het bericht dat in navolging van de HEMA ook andere grote winkelketens zelf besloten dat zij onder essentiële winkels vallen, werd er door verschillende politici kwaad gereageerd. Niet alleen Lodewijk Asscher (Pvda), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) lieten weten niet te spreken te zijn over de eigenrichting van de winkelketens, ook vanuit de coalitiepartijen klonk gemor. Zo zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven: “De Action moet dicht. We moeten dit samen doen. Deze crisis treft kwetsbare bedrijven toch al harder, hebben we bij horeca gezien.” Hij riep het kabinet op “een scherpere scheiding” aan te brengen.

[72]
[72]
”Opvallend was dat tijdens de toespraak van Rutte een lawaaiprotest te horen was, van buiten bij het Torentje aan het Binnenhof. Hij verwees er zelfs naar toen hij zei: “Dit is niet een gewone griep, zoals sommigen – zoals demonstranten buiten – wel denken.”
HET PAROOL
RUTTE KONDIGT ”ONVERMIJDELIJKE” LOCKDOWN AAN EN HAALT TIJDENS SPEECH UIT NAAR ACTIVISTEN
14 DECEMBER 2020
Het is een ‘heftig besluit’, maar Nederland gaat voor een periode van vijf weken op slot. Dat heeft premier Mark Rutte maandagavond gezegd tijdens een live toespraak vanuit het Torentje. Hij haalde daarbij en passant uit naar activisten die te horen waren op de achtergrond tijdens de opnames.

Toen ik bijna negen maanden geleden een toespraak hield over corona hoopte ik ook dat het voor het laatst zou zijn,” begon Rutte. “Maar helaas moet ik mij weer tot u richten.”

Het gaat ‘in sneltreinvaart’ niet goed met de besmettingscijfers, hield Rutte voor. Nederland gaat daarom ‘op slot’ voor een periode van vijf weken. “Alles is erop gericht contacten tot een minimum te beperken. We herinneren ons de beelden van lege schoolklassen. Daar moeten we naar terug. We realiseren ons hoe heftig het besluit is wat we nemen. Zeker zo kort voor kerst. Voor veel mensen is dit jaar er één geworden van rouw. Omdat ze een geliefde kwijtraakten, of omdat hun bedrijf over de kop ging. We zien stress en eenzaamheid.”

Hij noemde de coronacrisis ‘de grootste die we in vredestijd hebben meegemaakt’. Ook stelde de premier ‘geen keus’ te hebben om harde maatregelen te treffen.

Protest

Opvallend was dat tijdens de toespraak van Rutte een lawaaiprotest te horen was, van buiten bij het Torentje aan het Binnenhof. Hij verwees er zelfs naar toen hij zei: “Dit is niet een gewone griep, zoals sommigen – zoals demonstranten buiten – wel denken.”

Bij de lockdown die tot 19 januari moet gaan gelden gaat het om een sluiting van alle scholen en alle winkels behalve supermarkten, speciaalzaken als slagers en apotheken, en banken. Ook dierentuinen, musea en bioscopen moeten weer op slot. Sportscholen gaan opnieuw dicht, alleen buitensport blijft toegestaan. Verder moeten ook mensen met contactberoepen zoals kappers en sekswerkers stoppen.

Alleen medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen blijven actief. De kinderopvang blijft alleen open voor kinderen van wie de ouders een essentieel beroep hebben. Hotels mogen open blijven, maar geen eten meer serveren. Gebedshuizen blijven wel open en topsport mag doorgaan. Buurthuizen blijven toegankelijk voor kwetsbare mensen en bibliotheken mogen een afhaalservice runnen.

Het kabinet raadt ook aan zoveel mogelijk af te zien van bezoek thuis, het maximum wordt twee personen. Behalve met kerst: dan is het aantal van drie toegestaan.
EINDE BERICHT PAROOL
”Roos en Flo waren twee van die demonstranten. “Alles gaat naar de klote. Alleen samenzijn, buitenlucht en gezond eten helpen tegen het virus.” Het tweetal is vaker te vinden bij demonstraties tegen de coronamaatregelen. “Het is gewoon een normale griep. En doodgaan hoort bij het leven.” Een andere demonstrant zegt: “Dit is vergelijkbaar met de griep van 2018, maar nu gooien we het hele land plat. Ondertussen worden zij doorbetaald.” Een ander vult aan: “Er wordt een dictatuur uitgerold.”
HET PAROOL
DEMONSTRANTEN VERSTOREN TOESPRAAK
PREMIER RUTTE MET GEFLUIT EN GEROEP
14 DECEMBER 2020
De toespraak van premier Mark Rutte maandagavond werd verstoord door gejoel en gefluit. Buiten hadden zich bij de Hofvijver tientallen demonstranten verzameld. Zij stonden recht tegenover het Torentje, waar Rutte zijn toespraak hield. Er zijn twee mensen aangehouden.

De demonstranten scandeerden leuzen zoals ‘Rutte rot op’ en hadden toeters en fluitjes meegenomen om herrie te maken. Rutte sprak het land toe over de extra coronamaatregelen. In zijn toespraak was duidelijk het gefluit en lawaai op de achtergrond te horen. Rutte haakte daar direct op in: “Dit is niet een gewone griep, zoals sommigen – zoals demonstranten buiten – wel denken.”

Het ging om enkele tientallen demonstranten rond de Hofvijver. Ze zijn onder meer tegen een strengere lockdown en tegen mondkapjes. De gemeente Den Haag liet maandagavond weten dat de demonstratie ontbonden was, omdat die niet was aangemeld. De politie vroeg daarop aan de demonstranten om weg te gaan. Een groepje demonstranten verplaatste zich enkele meters en ging vervolgens tegenover het Torentje staan zingen.

Eén demonstrant is aangehouden voor belediging. Een andere demonstrant is aangehouden omdat deze persoon de demonstratieplek niet wilde verlaten.

‘Alles naar de klote’

Roos en Flo waren twee van die demonstranten. “Alles gaat naar de klote. Alleen samenzijn, buitenlucht en gezond eten helpen tegen het virus.” Het tweetal is vaker te vinden bij demonstraties tegen de coronamaatregelen. “Het is gewoon een normale griep. En doodgaan hoort bij het leven.” Een andere demonstrant zegt: “Dit is vergelijkbaar met de griep van 2018, maar nu gooien we het hele land plat. Ondertussen worden zij doorbetaald.” Een ander vult aan: “Er wordt een dictatuur uitgerold.”

Onder de demonstranten waren ook Duncan Robles en Laura Hos, twee bekende gezichten bij coronademonstraties. Ze publiceren samen video’s op YouTube over het coronabeleid. “We hebben heel hard staan schreeuwen,” stellen ze in een video op Facebook. “Het is ook niet normaal meer, we wonen nu echt in een dictatuur.” Hos en Robles waren in het verleden ook aanwezig bij onlinebijeenkomsten van de actiegroep Viruswaarheid. Daarnaast waren ze deze maand bij een coronademonstratie in het Duitse Düsseldorf.

Een uur na de toespraak was het weer rustig op straat.
EINDE BERICHT PAROOL
[73]
”Wil je daar nu echt bij horen? Wil je nog steeds achter goeroe Willem Engel aanlopen? Wil je braaf staan luisteren naar dit soort figuren op het podium? Op de demonstraties die hij en aanverwante Stop The Lockdown en dergelijke schreeuwlelijken organiseren komt bovendien ook hardcore extreem-rechts volk af, als ze het niet al zelf organiseren [8] want ook dat gebeurt onder diezelfde vlag van ‘onze vrijheid’ veel. Vorige week op het Malieveld was trouwens ook Ben van der Kooi aanwezig, een bekende NVU fascist die zelf zegt dat hij niet alleen was. Nu kun je zeggen: kan ik er wat aan doen dat hij er ook is? Maar je kunt ook zeggen: met zulke mensen wil ik niet (meer) samen demonstreren dus ik doe niet (meer) mee. Het kan nog dat je als Engel-adept die denkt voor ‘de vrijheid’ te demonstreren dit soort lieden allemaal niet kent. Wel, dan weet je het nu. Daar wil je toch niet mee geassocieerd worden?”
WAAROM JE NIET BLINDELINGS ACHTER WILLEM ENGEL
MOET AANLOPEN
JOKE KAVIAAR
27 JUNI 2020
ZIE OOK
[74]
[74]
WORLD HEALTH ORGANIZATION
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) PANDEMIC
[75]
RTL NIEUWS
CORONAVACCIN PFIZER GOEDGEKEURD IN VERENIGD KONINKRIJK
Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn.

De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om het vaccin goed te keuren en te gaan gebruiken.

Grote vaccinatiecentra

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt de goedkeuring fantastisch nieuws. Hij zegt dat hij zeer trots is dat het land het eerste in de wereld is die het vaccin heeft goedgekeurd. Er zal snel duidelijkheid komen welke groepen voorrang krijgen bij vaccinatie.

Hij zegt dat vijftig ziekenhuizen klaar zijn om het middel te ontvangen. Ook worden grote vaccinatiecentra opgezet. “Begin volgende week gaan we een programma lanceren om mensen in dit land te vaccineren tegen Covid-19”, zei de minister tegen Sky News.

Hancock erkent dat de inzet van het vaccin gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Het middel moet volgens hem bijvoorbeeld bij min 70 graden opgeslagen worden.’

Topman Albert Bourla van Pfizer zegt dat de Britse overheid met de goedkeuring snelle actie onderneemt om haar bevolking te beschermen en dat wordt gerekend op meer goedkeuringen voor het vaccin. Er lopen nog aanvragen voor goedkeuring bij de Europese en Amerikaanse medicijnautoriteiten. Mogelijk kan later deze maand groen licht komen in de Verenigde Staten en de Europese Unie voor het vaccin van Pfizer en BioNTech.

Nederland

In Nederland begint, als het meezit, vanaf 4 januari het vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge gisteren bekendgemaakt. “Dit is hoopvol nieuws. Er is een nieuwe fase in deze crisis aangebroken”, zei de minister.

Omdat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) de vaccins nog moet goedkeuren, houdt de minister nog wel een slag om de arm. Er zijn ook niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Het ziet ernaar uit dat de vaccinatieperiode langere tijd gaat duren. Hoe lang precies, is niet te zeggen.
EINDE BERICHT
[76]
RTL NIEUWS
PFIZER VACCIN GOEDGEKEURD, INENTEN
IN EUROPA KAN BEGINNEN
21 DECEMBER 2020
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het Pfizer-vaccin goedgekeurd, wat betekent dat we in Europa kunnen beginnen met vaccineren tegen het coronavirus. De EMA houdt toezicht op de veiligheid en effectiviteit van medicijnen, en goedkeuring van de instantie is dus onmisbaar voor het vaccinatieproces. De Europese Commissie heeft het advies van EMA overgenomen.

Nederland krijgt in eerste instantie 507.000 doses van het vaccin, meldt het kabinet. De eerste mensen die zullen worden gevaccineerd zijn de zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Daarna volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Nederland zal op 8 januari beginnen met vaccineren. Het EMA zei dat het vaccin van Pfizer ook zal werken tegen de Engelse, gemuteerde variant van het virus.

Moderna voor inwoners verpleeghuis

In het eerste kwartaal volgen nog eens 1,7 miljoen doses, schrijft het kabinet. Bewoners van verpleeghuizen en kleinere locaties krijgen, als dat is goedgekeurd, het vaccin van Moderna toegediend. Dit is omdat het bij een hogere temperatuur kan worden bewaard, en daarom makkelijker te vervoeren is.

Wat is het EMA en wat beoordeelt het precies?

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is opgericht in 1995 en heeft sinds 2019 zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Het houdt toezicht op de veiligheid en effectiviteit van medicijnen voor mens en dier, geeft voorlichting en beoordeelt nieuwe medicijnen.

Die nieuwe medicijnen worden in samenwerking met nationale medicijnagentschappen getoetst volgens strenge wetenschappelijke criteria. Er wordt een evaluatie opgesteld en die gaat vervolgens naar de Europese Commissie. De Europese Commissie neemt dan een beslissing of de nieuwe medicijnen worden toegelaten op de markt.

Epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht stelt dat dit een zeer belangrijke stap is. “We hebben nu echt iets in handen waarmee we het virus te lijf kunnen gaan. Dit moet ons uit deze crisis gaan helpen.”

Eerste doel: minder mensen in ziekenhuizen

Bruijning zegt dat het nu wachten is op het moment dat een grote groep kwetsbare mensen gevaccineerd is. “Dan kun je echt gaan zien dat er minder mensen in de ziekenhuizen terechtkomen en dat de druk in de zorg omlaag gaat.” Dat duurt nog wel even, zegt ze. “Want van het Pfizer-vaccin heb je twee prikken nodig. Daar zit enige tijd tussen. En daarna duurt het nog twee weken voordat je echt bent beschermd. Dat betekent dat de mensen die het eerst aan de beurt zijn vanaf eind februari beschermd zijn tegen het virus.”

Op de besmettingscijfers hebben de vaccinaties voorlopig geen effect, zegt Bruijning: “Dat ga je pas zien als ook een groot deel van de jongere en gezonde mensen gevaccineerd is, en dat duurt nog maanden. Dus om de besmettingen omlaag te krijgen, moeten we vooral de coronamaatregelen goed opvolgen.”

In buitenland al gestart

In Groot-Brittannië is al op 8 december begonnen met het vaccineren met het Pfizer-vaccin. In de eerste week kregen 138.000 mensen een prik. In de Verenigde Staten ging het iets later van start. Daar zijn nu 130.000 mensen ingeënt.

Grote problemen zijn er vooralsnog niet, wel hebben in beide landen een paar mensen allergische reacties gekregen. Dat gebeurde al binnen tien minuten na de prik. In de Verenigde Staten moest iemand naar het ziekenhuis. Het advies is nu om mensen met een geschiedenis van heftige allergieën niet in te enten.

De Britse Margaret (90) was de eerste ter wereld die werd gevaccineerd. Dat ging zo:

Voor Nederland zit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in het beoordelingscomité van het EMA. “De voordelen van het vaccin zijn groter dan de risico’s”, schrijft het CBG.

Het CBG: “De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, pijn en zwelling op de prikplek. Spier- en gewrichtspijn kunnen ook voorkomen, net als vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen en verhoging. Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na een paar dagen.”
EINDE BERICHT
COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN
EERSTE CORONAVACCIN GOEDGEKEURD VOOR NEDERLAND
EN EUROPA
21 DECEMBER 2020
Het eerste vaccin tegen COVID-19 is vandaag, onder voorwaarden, goedgekeurd. Het gaat om het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech, genaamd Comirnaty. Het Europese geneesmiddelenbeoordelingscomité van het EMA heeft vandaag een positief advies gegeven. Nederlandse medicijnautoriteit CBG zit namens Nederland in dit comité. De voordelen van het vaccin zijn groter dan de risico’s. Dit betekent dat, wanneer de Europese Commissie dit advies overneemt, dit vaccin binnen de Europese Unie gebruikt mag worden voor mensen vanaf 16 jaar.

Het vaccin is voor 95% werkzaam

Het vaccin is zorgvuldig beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid én kwaliteit. Daaruit is gebleken dat Comirnaty in 95% van de mensen van 16 jaar en ouder bescherming biedt tegen het coronavirus. Verder blijkt uit onderzoek dat het vaccin rond de 95% effectief is bij ouderen vanaf 65 jaar, risicogroepen zoals mensen met astma, chronische longziekten, diabetes, hoge bloeddruk of obesitas (BMI hoger dan 30). Wereldwijd deden 44.000 deelnemers mee aan het onderzoek. De helft van hen kreeg een placebo (nep)vaccin.

CBG-voorzitter Prof. dr. Ton de Boer:

“Ik ben verheugd dat we vandaag het eerste veilige en werkzame coronavaccin goedgekeurd hebben. Vaccins zijn belangrijk om het coronavirus te overwinnen in Nederland en wereldwijd. Samen met onze Europese collega’s hebben we door intensieve samenwerking sneller maar net zo zorgvuldig en grondig als anders dit vaccin beoordeeld.”

Het vaccin bestaat uit twee prikken, waar drie weken tussen zit. Zeven dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen onder de 16 jaar is nog onvoldoende onderzocht. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen. Zij kunnen hun arts om advies vragen.

Bijwerkingen zijn mild en kortdurend

De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, pijn en zwelling op de prikplek. Spier- en gewrichtspijn kunnen ook voorkomen, net als vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen en verhoging. Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na een paar dagen.

Ondanks dat tienduizenden mensen in de studie zaten, zijn bepaalde zeldzame of late bijwerkingen nooit helemaal uit te sluiten als miljoenen mensen het vaccin krijgen. Daarom wordt de veiligheid van Comirnaty na markttoelating goed in de gaten gehouden. Zo moeten fabrikanten iedere maand een extra veiligheidsrapportage inleveren bij het EMA.

Vaccin in het kort bijsluiter

Vanaf vandaag is ‘Vaccin in het kort’ te bekijken. Hierin staan op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, digitale en korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter. Op 23 december komt meer Nederlandstalige informatie beschikbaar, zoals de officiële bijsluiter en de productinformatie.

Voorwaarden van goedkeuring

Nog niet alle informatie uit de onderzoeken is compleet en bekend. Wel zijn er, op basis van de beschikbare informatie, voldoende aanwijzingen dat de positieve effecten van het vaccin opwegen tegen de risico’s. Daarom is Comirnaty onder voorwaarden goedgekeurd. De fabrikant is verplicht de komende twee jaar aanvullende informatie in te dienen. Zo moet uit verder onderzoek blijken hoe lang het vaccin bescherming geeft, hoe goed het vaccin ernstige COVID-19 voorkomt, hoe goed het mensen met een minder goed werkend afweersysteem, kinderen en zwangere vrouwen beschermt en of het vaccin ook corona zonder klachten voorkomt. Ook moet blijken of het vaccin gebruikt kan worden door mensen die niet in het onderzoek zaten, bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Een voorwaardelijke goedkeuring geven Europese autoriteiten alleen wanneer er bij een ernstig ziekteverloop nog geen betere behandelopties zijn.

Versnelde beoordeling vanaf 6 oktober

Op 6 oktober startte de versnelde beoordeling (rolling review) van dit coronavaccin. Toen werden de eerste onderzoeksgegevens ingediend bij de Europese medicijnautoriteiten. Het onderzoek in mensen liep nog. Op 1 december startte de eindbeoordeling, na ontvangst van die laatste onderzoeksresultaten. Zo kon de beoordeling eerder starten en afgerond worden dan gebruikelijk.

Hoe werkt het mRNA-vaccin?

Dit vaccin is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het brengt heel kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA) zoals in het coronavirus aanwezig is. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit van het virus. De stukjes van dit eiwit worden zo zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaken die het virus herkennen bij een besmetting. Als iemand in de toekomst in aanraking komt met het coronavirus wordt het gedood. Het vaccin wordt op natuurlijke wijze weer door het lichaam afgebroken.
EINDE BERICHT
COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN
VRAAG EN ANTWOORD BIONTECH/PFIZER

1. Hoe werkt het vaccin van BioNTech/Pfizer?

Het vaccin Comirnaty van fabrikant BioNTech/Pfizer is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het brengt heel kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA) zoals in het coronavirus aanwezig is. Dit mRNA wordt in het lichaam afgelezen en vertaald naar spikeproteïnen, een eiwit van het virus. Dit eiwit wordt zo zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaken die het virus herkennen bij een besmetting. Als iemand in de toekomst in aanraking komt met het coronavirus wordt het gedood. Het vaccin wordt op natuurlijke wijze weer door het lichaam afgebroken.

Gedetailleerde informatie over dit vaccin is (in het Engels) terug te vinden in de productinformatie op de website van het EMA, inclusief de Engelstalige bijsluiter.

2. Uit hoeveel prikken bestaat het vaccin?

Het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u drie weken na de eerste prik. Zeven dagen na de tweede prik bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus.

3. Wat is de werkzaamheid van het vaccin?

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin werkt bij 95 op de 100 mensen (95%). Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin corona met klachten zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen COVID-19 met klachten krijgen. Ook bij deelnemers aan de klinische studies die tot de risicogroepen behoren, zoals mensen met longaandoeningen, diabetes en hoge bloeddruk is dezelfde effectiviteit gezien van 95%.

4. Voor wie is het vaccin bedoeld?

Het vaccin is geschikt voor volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en voor ouderen boven de 65 jaar. De Gezondheidsraad heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport een advies gegeven welke groepen in welke volgorde gevaccineerd gaan worden. De raad zal zich na goedkeuring van het Comirnaty vaccin opnieuw bekijken of hun advies aangepast moet worden. In Nederland worden mensen uitgenodigd vanaf 18 jaar.

5. Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, pijn en zwelling op de prikplek. Dat is vergelijkbaar met veel andere vaccinaties, zoals de griepprik. Spier- en gewrichtspijn kunnen ook voorkomen, net als vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen en verhoging. Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na een paar dagen.

In enkele gevallen komen ook allergische reacties voor. Zoals voor alle vaccinaties is het daarom belangrijk dat de prik gegeven wordt onder de juiste supervisie en met de juiste medische behandelingen binnen handbereik.

6. Is het vaccin veilig voor zwangere vrouwen?

Uit laboratoriumstudies en een beperkt aantal gegevens komen geen aanwijzingen naar voren dat vaccinatie schadelijk is als u zwanger bent. Zwangere vrouwen wordt aangeraden om de prik uit te stellen tot na de zwangerschap

7. Wanneer moet ik oppassen met het nemen van de prik?

Bent u ernstig ziek of heeft u hoge koorts op de dag dat u de vaccinatie krijgt? Of heeft u klachten die vaak voorkomen bij het coronavirus? Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus of verlies van reuk en smaak? Maak dan een nieuwe afspraak.

Heeft u een slechte afweer? Bijvoorbeeld door een ziekte of door het gebruik van medicijnen? Overleg met uw arts of het verstandig is dat u dit vaccin krijgt.

Gebruikt u bloedverdunners? Of heeft u een ziekte waardoor uw bloed minder goed stolt? Overleg met uw arts of het verstandig is dat u dit vaccin krijgt.

Heeft u in het verleden ernstige allergische reacties gehad? Overleg met uw arts of het verstandig is dat u dit vaccin krijgt.

Heeft u de afspraak voor de vaccinatie gemist? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

8. Is het vaccin veilig voor ouderen?

Uit het onderzoek dat wereldwijd plaatsvond onder 44.000 mensen van 16 jaar en ouder, blijkt dat het vaccin bescherming biedt tegen het nieuwe coronavirus. In het onderzoek kreeg de helft een placebo (nep)vaccin. Ook bij ouderen boven de 65 jaar is aangetoond dat het vaccin werkt én veilig is. In ouderen zagen we over het algemeen minder bijwerkingen dan in jongere mensen.

9. Het vaccin is onder voorwaarden goedgekeurd. Wat zijn deze voorwaarden?

De fabrikant is verplicht de komende twee jaar aanvullende informatie in te dienen. Zo moet uit verder onderzoek blijken hoe lang het vaccin bescherming geeft, hoe goed het vaccin ernstige en dodelijke COVID-19 voorkomt, hoe goed het mensen met een minder goed afweersysteem beschermt en of het vaccin ook corona zonder klachten of besmetting van anderen voorkomt. Ook moet blijken of het vaccin gebruikt kan worden door mensen die niet in het onderzoek zaten, bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Een voorwaardelijke goedkeuring geven Europese autoriteiten alleen wanneer er bij een ernstig ziekteverloop nog geen betere behandelopties zijn.

10. Wanneer wordt alle productinformatie inzichtelijk?

De productinformatie en de bijsluiter zijn op de website van het EMA geplaatst. Ook de samenvatting van het beoordelingsrapport en risicomanagementplan zijn beschikbaar. Deze informatie is nu alleen in het Engels beschikbaar. Enkele dagen later volgt ook de informatie in andere talen, zoals in het Nederlands. En het volledige risicomanagementplan en beoordelingsrapport (EPAR).

De EMA heeft aangegeven dat gegevens van het onderzoek in mensen op termijn ook openbaar komen. Wanneer precies is onbekend. Ook volgt maandelijks een actualisatie van de veiligheidsgegevens.

11. Voorkomt het vaccin besmetting?

Dat moet nog verder onderzocht worden.

12. Kunnen verschillende merken vaccins samen gebruikt worden?

Nee. Een goedgekeurd vaccin kan niet gecombineerd worden met een ander goedgekeurd vaccin. Dit komt doordat de toelating is gebaseerd op onderzoek van één merk vaccin.

Wel hebben vaccinfabrikanten aangegeven om in studieverband verschillende merken vaccins te onderzoeken. Dat mag.

13. Hoe lang ben ik beschermd na de prik?

We weten op dit moment dat bescherming zo’n 3 maanden na vaccinatie nog onverminderd hoog is. Het is nog niet bekend hoe lang deze bescherming zal blijven. Dit wordt nu uitvoerig onderzocht in de klinische studies en zal ook na goedkeuring en markttoelating van het vaccin gevolgd worden, in ieder geval gedurende twee jaar.

14. Is de prik effectief als ik corona heb gehad?

Het is nog onvoldoende bekend of iemand die al een infectie met het coronavirus heeft doorgemaakt, voldoende antistoffen heeft opgebouwd en hoelang deze stoffen in het lichaam blijven. We weten daarom nog niet of het zinvol is een prik te halen als je al ziek bent geweest. Uit de gegevens die we nu hebben blijkt wel dat het vaccin veilig gebruikt kan worden door mensen die al een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt.

15. Er gaat een gemuteerde, besmettelijkere variant rond in UK en ook sinds begin december in Nederland. Heeft dit nog gevolgen voor dit en andere coronavaccins?

Nee, dat het virus muteert is niet iets vreemds. Dat zien we ook bij andere virussen. Zover we weten heeft dit geen gevolgen voor dit goedgekeurde vaccin en andere vaccins. Maar we blijven de situatie wel goed monitoren.

EINDE BERICHT
[77]
” Overwegingen van ‘vaccintwijfelaars’ Een aanzienlijke groep Nederlanders wil liever niet vooraan in de rij staan als een vaccin wordt aangeboden. Deelnemers aan het onderzoek noemen verschillende redenen voor een afwachtende houding. Ten eerste hebben sommige mensen zorgen over bijwerkingen die pas aan het licht komen wanneer het vaccin door een grotere groep wordt genomen.”
TU DELFT RAPPORT
DE MEESTE NEDERLANDERS STAAN NIET VOORIN IN DE RIJ VOOR
EEN COVID-19 VACCIN
Beleidsrapport over de hoofdresultaten van een keuze experiment naar de voorkeuren van Nederlanders voor een COVID-19 vaccin
[78]

1. Normaal duurt het ruim 10 jaar voor een vaccin ontwikkeld is en op de markt komt. Hoe kan het nu dan zo snel?”

COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN
DE 9 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CORONAMEDICIJNEN &
VACCINS

Tijdens de coronacrisis komt er veel informatie op u af, maar wat is nu echt belangrijk voor u en uw naasten om te weten als het gaat coronamedicijnen & -vaccins? De afgelopen weken vroegen we welke vragen er bij de mensen in Nederland leven en daar kregen we veel reacties op. Een aantal vragen kwamen vaker terug, en vragen ook om meer uitleg. Daarom beantwoorden wij deze graag voor u op deze pagina.

1. Normaal duurt het ruim 10 jaar voor een vaccin ontwikkeld is en op de markt komt. Hoe kan het nu dan zo snel?

Er zijn meerdere redenen waardoor we nu mogelijk eerder een vaccin tegen COVID-19 op de markt krijgen. Allereerst kunnen onderzoekers die werken aan het vaccin voortborduren op eerdere ervaringen met virussen zoals SARS en MERS, en kennis over vaccinontwikkeling. Hierdoor weten ze al het een en ander over de veiligheid van hun kandidaatvaccin, en hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarnaast kunnen zij verschillende fases uit het onderzoek samenvoegen of tegelijkertijd uitvoeren, waar deze normaal gesproken elkaar opvolgen. Dit scheelt tijd.

Ook starten we, samen met onze Europese collega-medicijnautoriteiten, eerder met beoordelen. De fabrikant kan namelijk de eerste onderzoeksresultaten, zoals kwaliteitsgegevens van het vaccin, de afgeronde dierproeven of vroege studies in kleine groepen mensen (fase 1 & 2), al doorsturen voor beoordeling, terwijl de studie op grote groepen mensen (fase 3) nog in volle gang is. Deze manier van beoordelen wordt ook wel een ‘rolling review’ genoemd. Hierdoor kan de uiteindelijke beoordeling eerder klaar zijn, al betekent het starten van een rolling review niet dat een vaccin per definitie goedgekeurd wordt. Pas als er voldoende is aangetoond dat het vaccin van goede kwaliteit, werkzaam en veilig is, wordt er een positief advies voor registratie gegeven.

Het gaat dus vooral efficiënter. We slaan bij de beoordeling geen belangrijke stappen over en stellen dezelfde eisen aan de veiligheid. We beoordelen een vaccin tegen COVID-19 namelijk hetzelfde als ieder ander vaccin. Daarnaast wordt er vanuit het CBG nu meer tijd en capaciteit vrijgemaakt voor de beoordeling van een coronavaccin omdat het belang wereldwijd enorm groot is.

2. Wanneer een vaccin is goedgekeurd, is het dan wel veilig genoeg? En weten we genoeg over de bijwerkingen op langer termijn?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat we een vaccin alleen goedkeuren als de werkzaamheid, kwaliteit én veiligheid voldoende is aangetoond. Daarom is fase 3 van de klinische studies zo belangrijk.

Tijdens de klinische studies wordt het vaccin in meerdere fases op grote groepen mensen getest, in de laatste fase (3) vaak op tienduizenden mensen. Bij een coronavaccin zijn dit er nu zelfs veel meer dan bij andere vaccins, zo tussen de 30.000 en 60.000 mensen. Dankzij deze studies kunnen we zien of én welke mogelijke bijwerkingen er kunnen optreden. De meeste bijwerkingen worden binnen zes weken na vaccinatie zichtbaar. Deze worden dan tijdens de klinische studies opgepikt.

De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is dus klein. Toch kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin. Daarom houden we, ook na goedkeuring, het vaccin goed in de gaten. Voor het coronavaccin is er zelfs een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

3. Is het vaccin ook veilig voor mensen in risicogroepen?

De World Health Organization (WHO) en Europese medicijnautoriteiten hebben  bij de ontwikkelaars van een vaccin tegen COVID-19 erop aangedrongen om zoveel mogelijk mensen uit risicogroepen mee te nemen in de studies bij mensen. Per studie bekijken we tijdens de beoordeling uitvoerig de resultaten voor de specifieke risicogroepen en zal blijken of het vaccin ook veilig is voor mensen die in deze risicogroepen vallen.

4. Wat gebeurt er met ernstige bijwerkingen?

Is een medicijn of vaccin goedgekeurd? Ook daarna houden we het medicijn of vaccin, en de studies in de gaten. Ieder medicijn of vaccin kent bijwerkingen. Voor vaccins zijn de meeste vaak mild en van korte duur. Krijgt iemand na gebruik van het medicijn of vaccin last van bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan dit gemeld worden aan Bijwerkingencentrum Lareb. Treedt er een zeldzame bijwerking op of gaat er iets mis met de kwaliteit van een medicijn of vaccin? Dan beoordelen we de bijwerking en nemen actie waar nodig. Bijvoorbeeld door de bijsluiter aan te passen of zorgverleners te waarschuwen. In het uiterste geval halen we een medicijn of vaccin van de markt.

5. Nu het coronavirus lijkt te muteren, werkt het vaccin dan nog wel?

Ieder virus muteert in zekere mate, maar in welke snelheid dit gebeurt verschilt per virus. Voor nu lijkt het er nog niet op dat het coronavirus zich dusdanig muteert in mensen, dat dit gevolgen heeft voor de werkzaamheid van de vaccins die in ontwikkeling zijn. Uiteraard wordt dit nauwlettend in de gaten gehouden. Mocht het zo zijn dat het virus toch zodanig muteert dat dit gevolgen heeft voor de werkzaamheid van het vaccin, dan kunnen de vaccins daarop aangepast worden.

6. Als het vaccin is gemaakt op basis van mRNA, wordt je DNA dan door een vaccin genetisch gemanipuleerd?

Een vaccin verandert niet uw DNA, maar brengt een vetbolletje met dezelfde genetische code (mRNA) als het virus in het lichaam. Zo kan uw afweersysteem er alvast antistoffen tegen maken en reageert uw lichaam snel wanneer u daadwerkelijk met het virus in aanraking komt.

Het vetbolletje met de genetische code wat in het vaccin zit, kan zich niet samenvoegen met het gastheergenoom, uw DNA. Het wordt namelijk in een cel in uw lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit. De stukjes van dit eiwit worden hiermee zichtbaar voor de afweercellen in uw lichaam, welke vervolgens antistoffen aanmaken die het virus herkennen. Uiteindelijk wordt het vaccin op natuurlijke wijze door uw lichaam weer afgebroken. Het verandert dus niets aan uw DNA.

7. Wie krijgt straks (als eerste) het vaccin?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beoordeelt voor welke groepen mensen het vaccin werkzaam en veilig is en of een vaccin op de markt mag komen, niet wie het vaccin krijgt en in welke volgorde dit gebeurt. De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierover. De minister neemt uiteindelijk het besluit.

8. Waarom mag het medicijn hydroxychloroquine, al dan in combinatie met zink, niet gebruikt worden voor de behandeling van coronapatiënten?

Hydroxychloroquine wordt al jaren gebruikt voor de behandeling van bijvoorbeeld reuma en malaria. Ondanks dat het al vele jaren wordt gebruikt, zijn er toch een aantal ernstige bijwerkingen beschreven die kunnen optreden bij het gebruik van het medicijn. Denk aan hartritmestoornissen en zelfs kans op overlijden. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen zullen optreden wanneer we hydroxychloroquine geven aan mensen met COVID-19. We moeten er bovendien rekening mee houden dat mensen met ernstige symptomen van COVID-19 vaker oudere mensen zijn en mensen die ook andere aandoeningen hebben. Dit maakt de kans op ernstige bijwerkingen groter.

Inmiddels zijn meerdere, grote internationale studies gedaan naar de werkzaamheid van hydroxychloroquine, maar tot op heden is er geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt tegen COVID-19. Daarmee zijn de risico’s van het medicijn voor coronapatiënten in het ziekenhuis dus groter dan de mogelijke voordelen. Daarom wordt het gebruik van hydroxychloroquine niet aanbevolen.

Maar kan hydroxychloroquine dan niet in een lagere dosering in de eerstelijns zorg gegeven worden aan coronapatiënten met milde klachten? Bijvoorbeeld om ziekenhuisopnames te voorkomen? Dat is ook een vraag die we vaak krijgen.

Bij milde klachten kun je zelf herstellen van corona, zonder medicijnen. En bij de meeste mensen die een corona-infectie krijgen is dit gelukkig ook het geval. Hierdoor is het lastig te zeggen of hydroxychloroquine werkt bij coronapatiënten met milde klachten. Want worden patiënten die hydroxychloroquine krijgen daadwerkelijk beter door het medicijn, of zouden ze ook zonder deze medicatie beter worden? Om dat aan te kunnen tonen is er grootschalig gerandomiseerd onderzoek nodig. Bij zo’n onderzoek krijgt één deel van de patiënten wel het medicijn en een ander deel een placebo of geen medicijn. Tot op heden tonen ook de wetenschappelijke studies die hiernaar zijn gedaan, nog onvoldoende aan dat hydroxychloroquine werkt voor de behandeling van coronapatiënten met milde klachten, of zorgt voor minder ziekenhuisopnames of sterfte. Daarom wordt ook voor deze groep patiënten het gebruik van hydroxychloroquine niet aanbevolen. Uiteraard blijven we studies naar mogelijke coronamedicijnen volgen.

9. Waar kan ik vinden op basis waarvan een medicijn of vaccin is goedgekeurd, en wat er allemaal in zit?

Nadat een medicijn of vaccin is goedgekeurd, publiceert het Europees medicijnagentschap (EMA) de beoordelingsrapporten op hun website. In deze rapporten staat onder andere beschreven welke methodes er zijn gebruikt en welke resultaten en gegevens uit de studies naar voren zijn gekomen. Zo is het mogelijk om na te gaan op basis waarvan het medicijn of vaccin goedgekeurd is.

Ook alle informatie over het medicijn of vaccin zelf, en wat er precies in zit, wordt op de website van het EMA gepubliceerd. Daarnaast vind je deze informatie ook terug in de productinformatie voor zorgverleners (SmPC) en in de bijsluiter van het medicijn of vaccin. Deze vind je in de Geneesmiddeleninformatiebank.

EINDE BERICHT
[79]
”Het EMA is alvast bezig met het beoordelen van de vaccins via een versnelde procedure, ook wel een rolling review genoemd. Deze versnelde gang van zaken levert volgens het CBG geen onzekerheden of risico’s op. “We slaan geen belangrijke controlestappen over”, verzekert de zegsvrouw.”
WELKE HOBBELS ZIJN ER NOG TE NEMEN VOOR HET CORONAVIRUS
21 NOVEMBER 2020

Het coronavaccin is in aantocht. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat de eerste vaccinaties begin januari kunnen beginnen. Lang niet elke Nederlander kan echter direct een inenting krijgen. Bovendien kunnen meer factoren het vaccinatieproces verstoren. Deze hobbels zijn nog te nemen.

Goedkeuring

Vaccinontwikkelaars AstraZeneca, Pfizer en Moderna zijn op dit moment het verst. Hun vaccins bevinden zich in de derde en laatste fase van de ontwikkeling. Dat betekent dat de makers de vaccins aan het testen zijn op grote groepen van duizenden tot tienduizenden mensen.

Als dat proces is afgerond, leggen de farmaceuten hun data ter goedkeuring voor aan het Europees medicijnagentschap (EMA). Dat besluit uiteindelijk of het vaccin werkt en veilig genoeg is om op de markt te brengen.

Ook is het belangrijk dat de werkzaamheid van het vaccin in balans is met eventuele bijwerkingen, legt een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit.

Het EMA is alvast bezig met het beoordelen van de vaccins via een versnelde procedure, ook wel een rolling review genoemd. Deze versnelde gang van zaken levert volgens het CBG geen onzekerheden of risico’s op. “We slaan geen belangrijke controlestappen over”, verzekert de zegsvrouw.

EINDE BERICHT
[80]
”Het is volgens Duitse media zo goed als zeker dat het Europees Geneesmiddelenbureau groen licht zal geven”
AD
EUROPESE GOEDKEURING BIONTECH PFIZER VACCIN MOGELIJK
OP 21 DECEMBER
15 DECEMBER 2020
Het coronavaccin van BioNTech en Pfizer zou op 21 december al kunnen worden goedgekeurd. Dat meldt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Tot nu toe werd gesproken van 29 december als datum van goedkeuring voor gebruik in Europa.
Het in Amsterdam gevestigde EMA zal op 21 december haar rapport over de goedkeuring voorleggen aan de farmaceutische bedrijven BioNTech in Mainz en Pfizer in de Verenigde Staten. Het is volgens Duitse media zo goed als zeker dat het Europees Geneesmiddelenbureau groen licht zal geven. De Europese Commissie moet dan nog haar goedkeuring geven maar dat is een formaliteit en kan binnen een dag gebeuren, aldus de media. Dit zou de weg vrijmaken voor massale vaccinaties in alle EU-lidstaten
Het coronavaccin van BioNTech en Pfizer zou op 21 december al kunnen worden goedgekeurd. Dat meldt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Tot nu toe werd gesproken van 29 december als datum van goedkeuring voor gebruik in Europa.
Het in Amsterdam gevestigde EMA zal op 21 december haar rapport over de goedkeuring voorleggen aan de farmaceutische bedrijven BioNTech in Mainz en Pfizer in de Verenigde Staten. Het is volgens Duitse media zo goed als zeker dat het Europees Geneesmiddelenbureau groen licht zal geven. De Europese Commissie moet dan nog haar goedkeuring geven maar dat is een formaliteit en kan binnen een dag gebeuren, aldus de media. Dit zou de weg vrijmaken voor massale vaccinaties in alle EU-lidstaten

Het EMA benadrukt dat er ondanks de vervroegde datum geen compromissen worden gedaan wat betreft de veiligheidsnormen voor het vaccin. ,,Marktgoedkeuring garandeert dat Covid-19 vaccins voldoen aan dezelfde hoge EU-normen die gelden voor alle vaccins en medicijnen’’, zo luidt het in een verklaring.

Als het Geneesmiddelenbureau maandag het eerste coronavaccin goedkeurt, laat de Europese Commissie dat nog voor Kerstmis toe. ,,Dat doen we binnen drie dagen”, zegt een woordvoerder van de commissie. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) laat op Twitter weten de berichtgeving te hebben gezien. ,,We brengen nu in kaart wat dat betekent voor de planning.’’

‘Goed nieuws’

Duitse media noemden eerder vandaag 23 december als datum voor goedkeuring. Gezondheidsminister Jens Spahn wilde die datum nog niet bevestigen maar zei dat het ‘goed nieuws voor de hele EU’ zou zijn. ,,Elke dag eerder helpt om lijden te verminderen en ook om sterfgevallen te voorkomen”, verklaarde hij tijdens een persconferentie. Ook Duitsland wil na de goedkeuring zo snel mogelijk beginnen met vaccineren. Wanneer dat precies zal zijn, wilde Spahn niet zeggen. Hij gaat ervan uit dat maximaal twee tot vier dagen na goedkeuring zou kunnen worden begonnen met vaccineren.

Eerder vandaag werd al bekend dat Spahn de druk bij de Europese medicijnautoriteit EMA had opgevoerd en eiste dat het BioNTech/Pfizer-vaccin voor de kerstdagen wordt goedgekeurd voor gebruik. ,,Ons streven is een goedkeuring voor Kerstmis, zodat we nog dit jaar met vaccineren kunnen beginnen’’, zegt Spahn. Hij noemde geen specifieke datum. ,,We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk wordt goedgekeurd.’’

Tegelijkertijd verdedigde Spahn zijn besluit om geen spoedvergunning aan te vragen voor het vaccin, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten deden, maar een reguliere procedure te doorlopen bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Dat is volgens hem belangrijk voor het vertrouwen in het coronavaccin.

De Duitse vereniging van ziekenhuizen eiste dinsdagmorgen een spoedvergunning voor het coronavaccin. ,,Ik vraag me af of we echt tot 29 december nodig hebben om goedkeuring van het vaccin in Europa te krijgen. Europa moet ook proberen om vooraf een spoedgoedkeuring te bemachtigen’’, zei voorzitter Gerald Gaß tegen RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Artsen staan klaar

Gezondheidsminister Spahn liet zondag al doorschemeren dat zijn land ongeduldig wordt. Duitsland heeft inmiddels 400 vaccinatielocaties ingericht en er staan 10.000 artsen en medisch personeel klaar om als het moet vandaag al met de massale inenting te beginnen. Het vreet aan Spahn, zegt hij, dat de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk al volop aan het vaccineren zijn en hij alleen de foto’s heeft om naar te kijken.

In de eerste drie maanden van 2021 worden in Duitsland elf tot 13 miljoen vaccindoses verdeeld.

EINDE BERICHT

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!