De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Noten 1 t/m 116 bij ”Historicus Piet Emmer en de Westerse slavernij”
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!